Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Εκτέλεση

Σελίδα 1 από 2

Οι ώρες στην αναφορά της FXCM είναι σε UTC. Μπορείτε να αλλάξετε τη ζώνη ώρας στα διαγράμματά σας σε UTC κάνοντας κλικ στο Σύστημα, Επιλογές και Γενικές Συναλλαγές. Από τη επιλογή ""Ζώνη Ώρας"" επιλέξτε """"UTC"""" και πατήστε Εφαρμογή. Τα διαγράμματα…

Οι τιμές μας θα είναι η αντικειμενική μας άποψη για την προσφορά και την ζήτηση που είναι διαθέσιμες στους ανεξάρτητους συμμετέχοντες στην αγορά σε σχέση με συναλλαγές κανονικού μεγέθους της αγοράς και είναι ο κύριος τρόπος με τον οποίο θα…

Η FXCM λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι συναλλαγές εκτελούνται στην αναφερόμενη τιμή με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους πελάτες μας. Λόγω των γρήγορων κινήσεων των αγορών, η εκτέλεση των συναλλαγών μπορεί περιστασιακά να είναι σε…

Ναι. Η FXCM παρέχει την υπηρεσία τοποθέτησης συναλλαγών σε έναν trader για ένα συγκεκριμένο τύπο λογαριασμού, εάν καλέσουν. Θα πρέπει να έχετε υπόψιν σας ότι υπάρχει μια χρονική διαφορά μεταξύ της οδηγίας για τοποθέτηση μίας market εντολής και της ενέργειας…

Αν μία καλύτερη τιμή [από αυτή που προσφέρθηκε αρχικά] καταστεί διαθέσιμη πριν την εκτέλεση της συναλλαγής σας, η FXCM θα σας δίνει πάντοτε την καλύτερη διαθέσιμη τιμή. Όταν μια εντολή εκτελείται σε καλύτερη ή πιο ευνοϊκή τιμή από την τιμή…

Η FXCM λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για να διασφαλίσει ότι η εκτέλεση των τιμών μας παρέχει στους πελάτες το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, λόγω των ταχέως κινούμενων αγορών, οι εκτελέσεις μπορεί να γίνουν σε τιμή η οποία δεν…

Μπορεί να υπάρξει μια σημαντική αύξηση στην κίνηση της αγοράς μετά από μια ανακοίνωση νέων ή ακόμα και ανάμεσα στο κλείσιμο και το εκ νέου άνοιγμα της αγοράς, το οποίο θα μπορούσε να έχει μια σημαντική επίπτωση στην εκτέλεση μιας…

Με κάθε χρηματοπιστωτικό προϊόν, υπάρχει μια τιμή Αγοράς και μια τιμή Πώλησης. Κατά την εξακρίβωση του αν μια συναλλαγή εκτελέστηκε, είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι κοιτάζετε τη σωστή πλευρά της αγοράς. Τα διαγράμματα του Marketscope από προεπιλογή δείχνουν την τιμή «Bid», που είναι…

Οι ώρες στην "Αναφορά" της FXCM είναι σε UTC. Μπορείτε να αλλάξετε τη ζώνη ώρας στο διάγραμμά σας ώστε να συμπίπτει με την ώρα της αναφοράς, επιλέγοντας «Σύστημα» από την Trading Station, στη συνέχεια «Επιλογές» και «Γενικές Συναλλαγές». Επεξεργαστείτε τη…

Η FXCM δεν έχει όρια στο μέγιστο μέγεθος εντολών, αλλά υπάρχει ένα μέγιστο όριο ανά θέση. Η Trading Station επιτρέπει μεγέθη συναλλαγών έως 50 εκατομμύρια ανά συναλλαγή. Ο trader έχει τη δυνατότητα να κάνει πολλαπλές συναλλαγές των 50 εκατομμυρίων. Για…