Η Κουλτούρα της FXCM

Η κουλτούρα μας καθορίζεται μέσα από τους ανθρώπους μας και τις τρεις βασικές αξίες που μας αντιπροσωπεύουν.

Πρώτα ο Πελάτης

Ξεκινάμε με έμφαση στους πελάτες όπου η εξειδικευμένη τεχνογνωσία, η προσοχή στη λεπτομέρεια και η επίτευξη αποτελέσματος θεωρούνται σημαντικές πτυχές όλων των αλληλεπιδράσεών μας.

Ακεραιότητα

Κάνουμε αυτό που είναι σωστό για τους πελάτες μας, τους συνεργάτες μας, τους υπαλλήλους μας και όλους τους άλλους ενδιαφερόμενους.

Ευελιξία

Οι άνθρωποί μας είναι ευέλικτοι και ευδοκιμούν στις μεταβαλλόμενες τάσεις της βιομηχανίας, τις επιχειρηματικές συνθήκες και τις απαιτήσεις των πελατών. Οι εμπειρίες του παρελθόντος και οι νεοαποκτηθείσες δεξιότητες παρέχουν την εμπιστοσύνη να προχωρήσουμε μποροστά.

Ο Σκοπός Μας

Ο σκοπός της FXCM παραμένει αμετάβλητος στην 20ετή ιστορία της. Συνεργασία με τους traders σε FX και CFD σε κάθε κλήση, κλικ ή επιλογή.

Η Στρατηγική Μας

Η στρατηγική μας είναι να συνεχίσουμε να προοδεύουμε, καθιστώντας τις υπηρεσίες μας ευκολότερες, ταχύτερες και πιο ικανοποιητικές για όλους όσους έρχονται σε επαφή με την FXCM.

Η Ζωή στην FXCM

Ένας μεγάλος αριθμός στελεχών της FXCM έχει εργαστεί εδώ για τουλάχιστον το μισό της 20ετούς ιστορίας της FXCM και μπορεί να εγγυηθεί για τέσσερα σημαντικά ιδεώδη σχετικά με την εργασία στην FXCM.

Διαφορετικότητα στον Χώρο Εργασίας

Η διαφορετικότητα βρίσκεται στον πυρήνα της εταιρείας μας, καθώς βασιζόμαστε σε πολύ διαφορετικές ομάδες ανθρώπων για να εμπλουτίσουμε την FXCM με νέες προοπτικές, συνεργατικές λύσεις και αντισυμβατικούς τρόπους σκέψης. Αν και έχουμε παρουσία σε έξι ηπείρους, συνεργαζόμαστε κάθε μέρα για να δουλέψουμε ως ένα.

Ανθεκτικοί Άνθρωποι

Διατηρούμε μια ισχυρή πεποίθηση ότι η ανθεκτικότητα είναι ένας σημαντικός δείκτης μακροπρόθεσμης επιτυχίας για τους ανθρώπους μας. Οι ανθεκτικοί άνθρωποι στέκονται με εμπιστοσύνη στο ύψος των περιστάσεων, παρά τις προκλήσεις ή τις σημαντικές αλλαγές στην αγορά.

Διαφάνεια

Προσπαθούμε για διαφάνεια τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Η διαφάνεια επιτρέπει την ενεργή αμφίδρομη επικοινωνία με τους συνεργάτες μας για την ανταλλαγή ιδεών και σκέψεων, δημιουργώντας αμοιβαίο σεβασμό και εμπιστοσύνη με τους συναδέλφους.

Η Αξιοκρατία Κερδίζει

Εκτιμούμε την αξιοκρατία όπου οι πιο ικανοί άνθρωποι και ιδέες έχουν την ευκαιρία να πετύχουν. Για να το επιτύχουμε αυτό, προωθούμε μια πολιτική ανοικτής επικοινωνίας που εξασφαλίζει ότι τόσο οι άνθρωποι όσο και οι ιδέες, έχουν άμεση πρόσβαση σε εκείνους που μπορούν να προάγουν τον σκοπό τους.

Για να συμμετέχετε στην ομάδα και να βιώσετε την ζωή στην FXCM, ανατρέξτε στις Ευκαιρίες καριέρας.