Κόστη Spread

  • Έως και 54%* λιγότερα κόστη συναλλαγών
  • Ξεκινήστε συναλλαγές με ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ προμήθειες1
  • Μεγαλύτερες μειώσεις για Active Traders
*

Χαμηλότερα spreads διαθέσιμα μόνο για συγκεκριμένα προϊόντα. Η σύγκριση βασίζεται στο μέσο όρο των spreads του Ομίλου FXCM για την περίοδο από την 1η Απριλίου 2023 έως τις 30 Ιουνίου 2023. Τα spreads μπορεί να διαφέρουν. Η Παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

Πιο Δημοφιλής Μετοχές AU Shares Forex Stock Baskets Forex Baskets Κρυπτονομισματα Δεικτες Εμπορευματα Treasuries Majors Minors Exotic Technology Banking Healthcare Motor Vehicles

Πιο Δημοφιλής

Μετοχές

AU Shares

Forex

Καλαθια

Καλαθια

Κρυπτονομισματα

Δεικτες

Εμπορευματα

Treasuries

Majors

Minors

Exotic

Technology

Banking

Healthcare

Motor Vehicles

Πιο Δημοφιλής

Μετοχές

AU Shares

Forex

Stock Baskets

Forex Baskets

Κρυπτονομισματα

Δεικτες

Εμπορευματα

Treasuries

Majors

Minors

Exotic

Technology

Banking

Healthcare

Motor Vehicles

Πιο Δημοφιλής

Μετοχές

AU Shares

Forex

Stock Baskets

Forex Baskets

Κρυπτονομισματα

Δεικτες

Εμπορευματα

Treasuries

Majors

Minors

Exotic

Technology

Banking

Healthcare

Motor Vehicles

Προϊόν Τιμή 24ωρo % Εύρος 1 Έτους
${instrument.name} ${instrument.name}
${instrument.ticker} ${instrument.underlyingInstrument}
${instrument.ask} ${instrument.percentChange}%
${instrument.oneYearLow} ${instrument.oneYearHigh}
Συναλλαγές
${instrument.name} ${instrument.name}
${instrument.ticker} ${instrument.underlyingInstrument}
${instrument.ask}
${instrument.percentChange}%
${instrument.oneYearLow} ${instrument.oneYearHigh}

Τελευταία Ενημέρωση: ${lastUpdated}

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1

Κατά την εκτέλεση των συναλλαγών των πελατών, η FXCM μπορεί να αποζημιωθεί με διάφορους τρόπους, οι οποίοι περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής: spreads, χρέωση προμηθειών στο άνοιγμα και στο κλείσιμο μιας συναλλαγής, προσθήκη ενός mark-up στο rollover, κ.λπ. Η τιμολόγηση βάσει προμηθειών ισχύει για τους τύπους λογαριασμών Active Trader.

Οι στρατηγικές αρμπιτράζ τιμών απαγορεύονται και η FXCM καθορίζει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, τι περιλαμβάνει μια στρατηγική αρμπιτράζ τιμών. Τα spreads είναι μεταβλητά και υπόκεινται σε καθυστέρηση. Η μόχλευση για FX και CFDS ποικίλλει ανά μέσο. Τα κύρια ζεύγη νομισμάτων έχουν προεπιλογή 30:1, τα μη κύρια ζεύγη νομισμάτων, ο χρυσός και οι κύριοι δείκτες έχουν προεπιλογή 20:1, τα εμπορεύματα εκτός του χρυσού και οι μη κύριοι δείκτες μετοχών έχουν προεπιλογή 10:1, οι μεμονωμένες μετοχές και άλλες τιμές αναφοράς έχουν προεπιλογή 5:1 και τα κρυπτονομίσματα έχουν προεπιλογή 2:1.

Το μέσο αναγραφόμενο spread στον US30, NAS100, GER30, SPX500, UK100 και AUS200 αφορά τις ώρες αιχμής (07:00-21:00 GMT). Από τος 12 Σεπτεμβρίου 2021, τα παραπάνω μέσα θα παραμένουν ανοιχτά πέραν των ωρών αιχμής (00:30-07:00 GMT). Τα spreads ενδέχεται να διευρυνθούν κατά τις ώρες εκτός αιχμής. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις ώρες συναλλαγών και τα spreads, παρακαλείστε να ανατρέξετε στις Συχνές Ερωτήσεις της FXCM.

Spreads Widget: Κατά την εμφάνιση στατικών spreads, τα στοιχεία είναι στιγμιότυπα με χρονική σήμανση από την στιγμή που η αγορά κλείνει. Τα spreads είναι μεταβαλλόμενα και υπόκεινται σε καθυστερήσεις. Οι τιμές των Single Μετοχών υπόκεινται σε καθυστέρηση 15 λεπτών. Τα στοιχεία των spread παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Η FXCM δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν ενημερωτικά λάθη, ελλείψεις, ή καθυστερήσεις, ή για οποιεσδήποτε ενέργειες που λαμβάνονται βασιζόμενες στις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν.