@

Χρεώσεις και Προμήθειες

Κάρτα Τιμολόγησης

Προσπαθούμε να είμαστε σαφείς σχετικά με τις χρεώσεις μας, ώστε να γνωρίζετε πάντα τι θα χρεωθείτε όταν πραγματοποιείτε συναλλαγές μαζί μας. Οι χρεώσεις μας αναφέρονται στην Κάρτα Τιμολόγησής μας που θα βρείτε παρακάτω. Ωστόσο, μερικοί πελάτες μας μπορεί να υπόκεινται σε προσαρμοσμένη τιμολόγηση που δεν αναφέρεται παρακάτω. Οι πελάτες με προσαρμοσμένη τιμολόγηση θα πρέπει να εξετάζουν οποιαδήποτε Κάρτα Τιμολόγησης και οποιεσδήποτε επιπρόσθετες ειδοποιήσεις ή ενημερώσεις που τους παρέχουμε σχετικά με τις εφαρμόσιμες χρεώσεις.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1

Αφορά όλους τους λογαριασμούς που άνοιξαν την ή μετά την 1η Νοεμβρίου 2018. (Οι λογαριασμοί που έχουν ανοίξει πριν την 1η Νοεμβρίου 2018 θα υπόκεινται στους όρους αυτούς από τις 30 Νοεμβρίου 2018).