Χρεώσεις και Προμήθειες

Κάρτα Τιμολόγησης

Προσπαθούμε να είμαστε σαφείς σχετικά με τις χρεώσεις μας, ώστε να γνωρίζετε πάντα τι θα χρεωθείτε όταν πραγματοποιείτε συναλλαγές μαζί μας. Οι χρεώσεις μας αναφέρονται στην Κάρτα Τιμολόγησής μας που θα βρείτε παρακάτω. Ωστόσο, μερικοί πελάτες μας μπορεί να υπόκεινται σε προσαρμοσμένη τιμολόγηση που δεν αναφέρεται παρακάτω. Οι πελάτες με προσαρμοσμένη τιμολόγηση θα πρέπει να εξετάζουν οποιαδήποτε Κάρτα Τιμολόγησης και οποιεσδήποτε επιπρόσθετες ειδοποιήσεις ή ενημερώσεις που τους παρέχουμε σχετικά με τις εφαρμόσιμες χρεώσεις.

Παρελθοντική Κάρτα Τιμολόγησης

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1

Ισχύει για όλους τους λογαριασμούς που ανοίγουν στις ή μετά τις 15 Δεκεμβρίου 2021. (Οι λογαριασμοί που έχουν ανοίξει πριν από τις 15 Δεκεμβρίου 2021 θα υπόκεινται σε αυτούς τους όρους από τις 30 Δεκεμβρίου 2021.)

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)