@

Γενικοί Όροι Συναλλαγών

Για να εντοπίσετε τις ημερομηνίες εφαρμογής των Όρων Συναλλαγών παρακαλούμε όπως συμβουλευτείτε την παρακάτω λίστα. Στην FXCM οι όροι συναλλαγών θέτονται σε ισχύ σε δύο στάδια. Οι νέοι λογαριασμοί είναι οι πρώτοι που υπόκεινται στους ανανεωμένους όρους, και μετά ακολουθούν οι υπάρχοντες κάτοχοι λογαριασμών.

ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1

Ισχύει για όλους τους λογαριασμούς που άνοιξαν στις ή μετά τις 6 Σεπτεμβρίου 2019. (Οι λογαριασμοί που άνοιξαν πριν από τις 6 Σεπτεμβρίου 2019 θα υπόκεινται σε αυτούς τους όρους από τις 14 Οκτωβρίου 2019.)

2

Διαθέσιμο στα Αγγλικά