Γενικοί Όροι Συναλλαγών

Για να εντοπίσετε τις ημερομηνίες εφαρμογής των Όρων Συναλλαγών παρακαλούμε όπως συμβουλευτείτε την παρακάτω λίστα. Στην FXCM οι όροι συναλλαγών θέτονται σε ισχύ σε δύο στάδια. Οι νέοι λογαριασμοί είναι οι πρώτοι που υπόκεινται στους ανανεωμένους όρους, και μετά ακολουθούν οι υπάρχοντες κάτοχοι λογαριασμών.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1

Ισχύει για όλους τους λογαριασμούς με ημερομηνία ανοίγματος από 29 Δεκεμβρίου 2023 και μετά. (Οι λογαριασμοί με ημερομηνία ανοίγματος πριν από τις 29 Δεκεμβρίου 2023 θα υπόκεινται σε αυτούς τους όρους έως τις 29 Ιανουαρίου 2024.)