Εκτέλεση FXCM – Καλύτερες Συναλλαγές!

  • Τεχνολογία Αιχμής
  • Ισχυρός Παγκόσμιος Broker
Πραγματικά Στατιστικά Εκτέλεσης για Πραγματικούς Traders

Αποτελεί αποστολή μας να παρέχουμε αυξανόμενα επίπεδα ποιοτικής τιμολόγησης, διαφάνειας και υπηρεσιών εκτέλεσης συναλλαγών, έτσι ώστε να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία συναλλαγών. Είμαστε προσηλωμένοι στο να προσφέρουμε ποιοτική εκτέλεση συναλλαγών και διαφάνεια. Αυτός είναι ο λόγος που παρέχουμε στατιστικά εκτέλεσης για να εξασφαλίσουμε την διαφάνεια που επιθυμούν οι traders.

Τα παρακάτω στατιστικά στοιχεία βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα που προέρχονται από τον Όμιλο FXCM.

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΙΜΩΝ

Πάνω από το 87% των εντολών είχαν μηδενικό ή θετικό slippage.

Trading Station

Σημαντικότερα στοιχεία του Stratos Group για το 2023

  • Το 61.85% από όλες τις εντολές δεν είχε ΚΑΘΟΛΟΥ SLIPPAGE.
  • Το 25.55% από όλες τις εντολές έλαβε θετικό slippage.
  • Το 12.60% από όλες τις εντολές έλαβε αρνητικό slippage.
  • Το 68.98% από όλες τις εντολές limit και τις εντολές limit entry έλαβε θετικό slippage.
  • 50.78% από όλες τις εντολές stop και τις εντολές stop entry έλαβε αρνητικό slippage.

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα Στατιστικά της Βελτιστοποίησης Τιμών: 2023

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΛΑΒΕΤΕ ΤΑΧΥΤΑΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ!

Η γρήγορη εκτέλεση συναλλαγών1 είναι σημαντική για την επιτυχία κάθε trader στην αγορά του forex και των CFDs. Η FXCM παρέχει ταχύτητα επιπλέον της τιμής και πρόσβαση σε ρευστότητα.

Average Execution Speed2
0.019 0.019 δευτερόλεπτα ή 19 χιλιοστά του δευτερολέπτου

1

Αυτό ορίζεται ως το χρονικό διάστημα μεταξύ της λήψης της εντολής και της εκτέλεσης της εντολής. Αυτό εξαιρεί την καθυστέρηση της σύνδεσης στο διαδίκτυο και το διάστημα διεκπεραίωσης μετά την λήψη της εντολής.


2

Η ταχύτητα εκτέλεσης είναι ο μέσος χρόνος εκτέλεσης του Ομίλου Stratos για όλα τα προσφερόμενα προϊόντα, υπολογισμένος για το έτος 2023.

Τριμηνιαία στοιχεία εκτέλεσης

Σε τριμηνιαία βάση η FXCM δημοσιεύει στοιχεία εκτέλεσης. Δείτε τις αναφορές