Εκτέλεση FXCM – Καλύτερες Συναλλαγές!

  • Τεχνολογία Αιχμής
  • Ισχυρός Παγκόσμιος Broker
Πραγματικά Στατιστικά Εκτέλεσης για Πραγματικούς Traders

Αποτελεί αποστολή μας να παρέχουμε αυξανόμενα επίπεδα ποιοτικής τιμολόγησης, διαφάνειας και υπηρεσιών εκτέλεσης συναλλαγών, έτσι ώστε να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία συναλλαγών. Είμαστε προσηλωμένοι στο να προσφέρουμε ποιοτική εκτέλεση συναλλαγών και διαφάνεια. Αυτός είναι ο λόγος που παρέχουμε στατιστικά εκτέλεσης για να εξασφαλίσουμε την διαφάνεια που επιθυμούν οι traders.

Τα ακόλουθα στατιστικά στοιχεία βασίζονται σε δεδομένα που έχουν αποκτηθεί από τις οντότητες του FXCM Group, εκτός της FXCM Europe Ltd.

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΙΜΩΝ

Πάνω από το 85% των εντολών είχαν μηδενικό ή θετικό slippage.

Trading Station

FXCM 2022 Highlights

  • Το 57.01% από όλες τις εντολές δεν είχε ΚΑΘΟΛΟΥ SLIPPAGE.
  • Το 27.99% από όλες τις εντολές έλαβε θετικό slippage.
  • Το 15.01% από όλες τις εντολές έλαβε αρνητικό slippage.
  • Το 70.05% από όλες τις εντολές limit και τις εντολές limit entry έλαβε θετικό slippage.
  • 55.11% από όλες τις εντολές stop και τις εντολές stop entry έλαβε αρνητικό slippage.

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα Στατιστικά της Βελτιστοποίησης Τιμών: 2022

ΕΝΕΡΓΑ SPREADS

Καλύτερα Spreads, Καλύτερες Συναλλαγές!

Πάνω από 85%2 όλων των εντολών λαμβάνει θετικό ή καθόλου slippage, που σημαίνει ότι αυτές οι εντολές με την FXCM, εκτελέσθηκαν στην τιμή που ζήτησε ο πελάτης ή σε καλύτερη. Αυτό στην πραγματικότητα μειώνει το spread κατά την εκτέλεση. Έτσι οι εντολές σας μπορούν να εκτελεστούν σε καλύτερες τιμές από τα εμφανιζόμενα spreads.

Το ενεργό spread είναι καλύτερο μέσο μέτρησης του κόστους συναλλαγών γιατί περιλαμβάνει τις Βελτιστοποιήσεις Τιμών. Μάθετε τα κόστη συναλλαγών σας και ρωτήστε τον broker σας για τα δικά του ενεργά spreads.

Δείτε το γράφημα για να εξετάσετε τη διαφορά μεταξύ εμφανιζόμενων και ενεργών spreads.

Σημείωση: Η Μετακύληση Rollover πραγματοποιείται καθημερινά στις 17:00 ώρα Νέας Υόρκης (00:00 ώρα Ελλάδος). Τα spreads ενδέχεται να διευρυνθούν εκείνη την χρονική περίοδο.

1

Σύμφωνα με τα Στατιστικά Slippage της FXCM, Απριλίου 2022

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΛΑΒΕΤΕ ΤΑΧΥΤΑΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ!

Η γρήγορη εκτέλεση συναλλαγών3 είναι σημαντική για την επιτυχία κάθε trader στην αγορά του forex και των CFDs. Η FXCM παρέχει ταχύτητα επιπλέον της τιμής και πρόσβαση σε ρευστότητα.

Average Execution Speed
0.019 0.019 δευτερόλεπτα ή 19 χιλιοστά του δευτερολέπτου
Good Till Canceled Market Orders
0.016 0.016 δευτερόλεπτα ή 16 χιλιοστά του δευτερολέπτου
2

Αυτό ορίζεται ως το χρονικό διάστημα μεταξύ της λήψης της εντολής και της εκτέλεσης της εντολής. Αυτό εξαιρεί την καθυστέρηση της σύνδεσης στο διαδίκτυο και το διάστημα διεκπεραίωσης μετά την λήψη της εντολής.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Η FXCM EU είναι προσηλωμένη στο να εξασφαλίζει συνεχώς το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τις εντολές των πελατών της. Είναι σημαντικό για εμάς να δώσουμε στους πελάτες μας και στο κοινό την δυνατότητα να αξιολογούν την ποιότητα των πρακτικών εκτέλεσης της FXCM EU και να αναγνωρίσουν τους πέντε κορυφαίους τόπους εκτέλεσης όπου εκτελούνται εντολές πελατών σε όρους όγκου συναλλαγών.

Παρακολουθούμε την αποτελεσματικότητα των συμφωνιών εκτέλεσής μας και αξιολογούμε τακτικά το αν οι διαθέσιμοι τόποι εκτέλεσής μας συνεχίζουν να παρέχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για τις εντολές των πελατών μας. Παρακαλούμε έχετε υπόψιν σας πως η FXCM EU είναι ο αντισυμβαλλόμενος σε όλες τις εντολές πελατών. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών και των κάτωθι Δημοσιεύσεων Βέλτιστης Εκτέλεσης για περεταίρω λεπτομέρειες.

Δημοσίευση Ποιότητας Εκτέλεσης της FXCM EU

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Η FXCM Group χρησιμοποιεί την Jefferies Financial Services Inc. ("JFSI") ως κύριο μεσίτη για τις συναλλαγές FX. Η FXCM Group καταβάλλει στην JFSI αμοιβή πρωτεύοντος μεσίτη για τις υπηρεσίες πρωτεύοντος μεσίτη. Η Jefferies Financial Group Inc. είναι κοινός ιδιοκτήτης τόσο της FXCM Group όσο και της JFSI.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}