@

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ CFDs ΜΕΤΟΧΩΝ

ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Πραγματοποιήστε συναλλαγές σε μερικές από τις πιο γνωστές εταιρείες παγκοσμίως, όπως οι Apple, Facebook και Tesla, παράλληλα με το trading σε forex, κρυπτονομίσματα, δείκτες και εμπορεύματα - όλα από μία πλατφόρμα.

Διεθνείς Μετοχές

Οι συναλλαγές σε CFDs Μετοχών με την FXCM σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε ένα μικρό μόνο μέρος του κεφαλαίου για να αγοράσετε ή να πουλήσετε, χωρίς να απαιτείται φυσική κατοχή της μετοχής. Πραγματοποιήστε συναλλαγές σε CFDs κορυφαίων μετοχών παγκοσμίως με χαμηλά κόστη και απαιτήσεις περιθωρίου. Αναζητήστε τις διαθέσιμες μετοχές παρακάτω. Αναζητήστε τις διαθέσιμες μετοχές παρακάτω.

${share.name}

Συμβολο ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΟΡΑ Spread Αλλαγή
${instrument.name}
${instrument.ticker}
${instrument.name}
${instrument.underlyingInstrument}
${instrument.name}
${instrument.ticker}
${instrument.name}
${instrument.underlyingInstrument}
${instrument.name} ${instrument.name} ${instrument.bid} ${instrument.ask} ${ instrument.spread | formatSpread } ${instrument.percentChange}%
ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ

Τελευταία Ενημέρωση: ${lastUpdated}

Γιατί να Κάνετε Συναλλαγες σε CFDs Μετοχών;

Τα CFDs Μετοχών συγκεκριμένα προσφέρουν μία σειρά πλεονεκτημάτων που ενδεχομένως να μην βρείτε όταν επενδύετε απευθείας στο χρηματιστήριο.

ΜΟΧΛΕΥΣΗ

Οι μικρές απαιτήσεις περιθωρίου για CFDs σας επιτρέπουν να μεγιστοποιήσετε την επενδυτική δύναμη. Με 20% της τιμής της υποκείμενης μετοχής ως απαίτηση περιθωρίου, μπορείτε να εισέλθετε στην αγορά με ένα μικρό μόνο μέρος του κεφαλαίου που απαιτείται για την είσοδο στην χρηματιστηριακή αγορά και να έχετε όμως πλήρη έκθεση στις κινήσεις των τιμών. Παρόλα αυτά, έχετε υπόψιν σας πως οι συναλλαγές με επίπεδο περιθωρίου ενέχουν ρίσκο, καθώς μπορούν να αυξήσουν σημαντικά και τις απώλειες σας.

ΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

Όταν αγοράσετε χρηματιστηριακές μετοχές, έχετε κέρδος μόνο όταν η τιμή ανεβαίνει. Με τα CFDs Μετοχών, η τοποθέτηση μίας θέσης πώλησης σας επιτρέπει να έχετε κέρδος όταν οι αγορές πέφτουν.

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ

Έχετε ήδη μία συγκεκριμένη μετοχή στο χαρτοφυλάκιό σας; Πιστεύετε όμως ότι η αγορά ίσως πέσει; Η χρήση των CFDs Μετοχών για αντιστάθμιση (hedging) σας επιτρέπει να εκμεταλλευθείτε βραχυπρόθεσμες κινήσεις ενώ διατηρείτε τις μετοχές σας και τα δικαιώματα ψήφου.

ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Όταν πραγματοποιείτε συναλλαγές σε CFDs Μετοχών με την FXCM δεν υπάρχουν πρόσθετες χρεώσεις προμήθειας όταν ανοίγετε και κλείνετε θέσεις και σε αντίθεση με πολλούς άλλους brokers δεν υπάρχουν ελάχιστα επίπεδα προμήθειας. Έτσι στην FXCM μπορείτε να αποφύγετε τα επιπλέον κόστη για τοποθέτηση μικρότερων θέσεων.

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΜΕ ΜΙΚΡΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΝΛΛΑΓΩΝ

Ευέλικτα μεγέθη συναλλαγών με ελάχιστο το 1/10 μίας μετοχής! Έχετε μεγαλύτερο έλεγχο και μπορείτε να κλιμακώσετε τις θέσεις υψηλότερα ή χαμηλότερα. Εισάγοντας θέση με μέγεθος «1» στην πλατφόρμα της FXCM, θα ισοδυναμεί με 0,1 Μετοχή.

ΜΤ4 ΚΑΙ TRADING STATION

Βρείτε τα CFDs Μετοχών στην αγαπημένη σας πλατφόρμα με την FXCM. Διαθέσιμα στην MT4 ή στις κύριες πλατφόρμες της FXCM – τις Trading Station, Trading Station Web, ή Trading Station Mobile.

Κόστη Συναλλαγών

Με την FXCM, όλα τα κόστη συναλλαγών είναι ήδη ενσωματωμένα στο spread και δεν υπάρχουν επιπρόσθετες χρεώσεις προμήθειας.
Τα κόστη του spread μπορούν εύκολα να υπολογιστούν στην πλατφόρμα Trading Station, καθώς μπορείτε δείτε τα spread και την αξία του pip (στο νόμισμα βάσης του λογαριασμού σας) σε πραγματικό χρόνο, προτού εισέλθετε σε οποιαδήποτε συναλλαγή.
Για να υπολογίστε το κόστος του spread στο νόμισμα του λογαριασμού σας:

Spread
x Αξία Pip
x Αριθμός Συμβολαίων
= Συνολικό Κόστος Συναλλαγής

Τα spreads θα διαφέρουν σε διαφορετικά προϊόντα, οπότε ελέγξτε τα προτού εισέλθετε σε μία συναλλαγή σε κάποιο προϊόν με το οποίο δεν είστε εξοικειωμένος.

Χρηματοδότηση

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:

Θέσεις που διατηρούνται ανοιχτές μετά το κλείσιμο ενός χρηματιστηρίου, μπορεί να υπόκεινται σε "έξοδα χρηματοδότησης" το οποίο φαίνεται σε έναν FXCM λογαριασμό ως "rollover (μετακύλιση)". Η αναπροσαρμογή χρηματοδότησης θα λάβει χώρα στον λογαριασμό λίγο μετά το κλείσιμο του αντίστοιχου χρηματιστηρίου.

Τα έξοδα χρηματοδότησης υπολογίζονται ως εξής:
(Τελευταία Τιμή Κλεισίματος) x (σχετικό Libor ή SONIA 1 μήνα + mark up της FXCM) / (ημέρες έτους)1 x (Μέγεθος Θέσης x 0.1)
Σημειώστε πως το markup για θέσεις αγοράς στα CFDs είναι 5.25% και για θέσεις πώλησης είναι 2.75%.

Τα έξοδα χρηματοδότησης στρογγυλοποιούνται σε πέντε δεκαδικά.

Τις Παρασκευές, τα Έξοδα Χρηματοδότησης θα είναι τριπλάσια (3Χ) από τις άλλες ημέρες, για να ενσωματώσουν την διατήρηση της θέσης κατά το σαββατοκύριακο.

Απαίτηση Περιθωρίου

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα των συναλλαγών σε CFDs Μετοχών με την FXCM είναι πως απελευθερώνετε πολύτιμο κεφάλαιο. Σαν γενικό κανόνα, χρειάζεται να δεσμεύσετε το 20% της ονομαστικής αξίας της θέσης στην οποία κάνετε trading, εκτός αν ορίζεται αλλιώς. Μπορείτε να δείτε τα οφέλη αυτού του τύπου συναλλαγών μέσω του παραδείγματος της μετοχής της Vodafone (VOD.uk) παρακάτω.

  • Ο Επενδυτής Α μπορεί να διαθέσει £1,305 + προμήθεια χρηματιστηριακών συναλλαγών προκειμένου να αγοράσει 1000 μετοχές της Vodafone (στην τιμή μετοχής 130,5 GBX).
  • Ο Επενδυτής Β (ο επενδυτής σε CFDs), μπορεί να διαθέσει την απαίτηση περιθωρίου του 20%, δηλαδή £261 για να λάβει θέση αγοράς στο CFD της FXCM της Μετοχής της Vodafone, και να έχει πρόσβαση στην ίδια έκθεση.

Τηρουμένων των αναλογιών, ο Επενδυτής Β διαθέτει £1,044 προκειμένου να τα κάνει ότι επιθυμεί, έχοντας τα ίδια κέρδη/απώλειες με αυτά του Επενδυτή Α.

Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την FXCM για περισσότερες λεπτομέρειες για τον υπολογισμό του περιθωρίου στα CFDs Μετοχών. Έχετε υπόψιν σας ότι το trading με τη χρήση του επιπέδου περιθωρίου (margin) μπορεί να επηρεάσει τόσο θετικά όσο και αρνητικά την εμπειρία σας στο trading, καθώς τόσο τα κέρδη όσο και οι απώλειες μπορεί να πολλαπλασιαστούν δραματικά. Σε περίπτωση που το Ακαθάριστο Κεφάλαιο πέσει κάτω από το Περιθώριο Ρευστοποίησης (Δεσμευμένο κεφάλαιο), ο λογαριασμός σας θα δεχθεί Margin Call και οι ανοιχτές σας θέσεις μπορούν να ρευστοποιηθούν στην πρώτη διαθέσιμη τιμή.

Πολιτικές Συναλλαγών σε CFDs Μετοχών

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Αν μια θέση αγοράς σε CFD Μετοχής που πληρώνει μέρισμα, έχει ανοιχτεί πριν την ημερομηνία αποκοπής μερίσματος (ex-dividend date) και έχει παραμείνει ανοιχτή κατά το άνοιγμα του χρηματιστηρίου την ημέρα αποκοπής μερίσματος, η FXCM πιστώνει μέρισμα στον λογαριασμό σας έχοντας αφαιρέσει φόρους και mark ups. Οι πληρωμές μερισμάτων λαμβάνουν χώρα την ημέρα αποκοπής μερίσματος μετά το κλείσιμο του χρηματιστηρίου του σχετικού CFD Μετοχής.

Θέσεις πώλησης που παραμένουν ανοιχτές κατά το άνοιγμα του χρηματιστηρίου την ημέρα αποκοπής μερίσματος, θα πληρώσουν ολόκληρο το ποσό του μερίσματος.

Το ημερήσιο ποσό μερίσματος εμφανίζεται στο παράθυρο Απλή Εμφάνιση Τιμών στην πλατφόρμα Trading Station, στις στήλες "Div S" (για πώληση/θέσεις πώλησης) ή "Div B" (για αγορά/θέσεις αγορά).

Σημείωση: Τα επερχόμενα μερίσματα εμφανίζονται στο νόμισμα του αντίστοιχου προϊόντος. Επί παραδείγματι, αν η AAPL.US (Apple) εμφάνιζε "Div B" 0,23, αυτό θα σήμαινε μία πίστωση 0,23 USD ανά συμβόλαιο, ανεξαρτήτως του νομίσματος βάσης του λογαριασμού σας.

Σύμφωνα με το Άρθρο 871 του κώδικα φορολογίας των ΗΠΑ, ένας φόρος 30% εφαρμόζεται σε αναπροσαρμογές μερισμάτων σε επενδυτές παραγώγων μετοχών ΗΠΑ. Σε συμφωνία με την υποχρέωση της FXCM υπό τον εν λόγω φορολογικό κανόνα των ΗΠΑ, 30% όλων των αναπροσαρμογών Μερισμάτων κρατούνται και μεταβιβάζονται από την FXCM στην φορολογική υπηρεσία των ΗΠΑ (IRS).2

ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Σε περιπτώσεις εταιρικών πράξεων όπως, χωρίς να περιορίζονται σε αυτές, διασπάσεις μετοχών, αντίστροφες διασπάσεις μετοχών, συγχωνεύσεις και spin-offs (αποσχίσεις), η FXCM θα αποφασίζει σύμφωνα με την πρακτική της αγοράς την κατάλληλη αναπροσαρμογή, αν υπάρχει, που θα εφαρμοσθεί στην τρέχουσα αξία του συμβολαίου ή την ποσότητα του συμβολαίου οποιωνδήποτε ανοιχτών θέσεων προκειμένου να διατηρηθεί το οικονομικό ισοδύναμο τη θέσης ή να αντανακλάται η επίδραση της πράξης στην σχετική υποκείμενη μετοχή.

Η FXCM έχει ως στόχο να ανοίγει και να κλείνει τις αγορές όσο το δυνατόν πιο κοντά στις αναγραφόμενες ώρες συναλλαγών, αλλά σε περίπτωση συγκεκριμένων εταιρικών πράξεων, η FXCM μπορεί να θέσει περιορισμούς συναλλαγών, να καθυστερήσει το άνοιγμα των αγορών ή να επισπεύσει το κλείσιμο των αγορών. Αναλόγως του τύπου της εταιρικής πράξης, όλες οι ανοιχτές θέσεις μπορεί δυνητικά να ρευστοποιηθούν και/ή εκκρεμείς εντολές εισόδου, stops και limits που σχετίζονται με το προϊόν μπορεί να ακυρωθούν. Στην περίπτωση αυτή, οι πελάτες θα πρέπει να εισέλθουν ξανά σε θέση εφόσον το επιθυμούν και/ή να εισάγουν νέα stops και limits.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Λόγω περιορισμών που επιβάλλονται από τις ρυθμιστικές αρχές, από τα υποκείμενα χρηματιστήρια, ή από τους παρόχους ρευστότητας με τους οποίους συνεργάζεται η FXCM, σε ορισμένες μετοχές μπορεί να μην επιτρέπονται οι "ανοιχτές πωλήσεις".

Οποιοιδήποτε περιορισμοί στις ανοιχτές πωλήσεις δεν εμποδίζουν κάποιον από το να κλείσει τυχόν ανοιχτές θέσεις. Αποτρέπει μόνο το άνοιγμα νέων θέσεων ανοιχτής πώλησης. H FXCM ενδέχεται να μην ενημερώνει εκ των προτέρων τους πελάτες για το ποιες θέσεις μπορεί να υπόκεινται σε περιορισμούς ανοιχτών πωλήσεων.

Η πλατφόρμα Meta Trader (MT4) μπορεί να εμφανίζει μήνυμα σφάλματος, "Trade is Disabled" και η πλατφόρμα Trading Station της FXCM μπορεί να εμφανίζει "You Cannot Trade at This Price", αλλά αυτά τα μηνύματα σφάλματος δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως επίσημη ενημέρωση περιορισμού ανοιχτών πωλήσεων.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1

360 για CFDs Μετοχών ΗΠΑ και ΕΕ, 365 για CFDs Μετοχών Ηνωμένου Βασιλείου

2

Αυτή η φορολογική αντιμετώπιση εφαρμόζεται από προεπιλογή σε όλες τις θέσεις και ενδέχεται να αλλάξει στο μέλλον. Rebates (επιστροφές) μπορεί να είναι διαθέσιμα ανάλογα με τις συνθήκες ατομικής φορολόγησης και διαμονής, ή ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την αντίστοιχη δικαιοδοσία. Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το τμήμα υποστήριξης της FXCM εάν πιστεύετε ότι μπορεί να δικαιούστε rebate για επιπρόσθετες πληροφορίες που θα πρέπει να παράσχετε. Οι πληροφορίες αυτές είναι μόνο για σκοπούς αναφοράς και η εξάρτηση από τις πληροφορίες που περιέχονται εδώ δεν είναι εναλλακτική σε νομικές συμβουλές από δικηγόρο ή άλλον πάροχο επαγγελματικών νομικών/λογιστικών υπηρεσιών. Αυτές οι πληροφορίες δεν προορίζονται ως οικονομική ή επενδυτική συμβουλή και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες. Ζητήστε συμβουλή από έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο. Η FXCM δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις. Επίσης, δεν εγγυάται την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών ή άλλου περιεχομένου που περιλαμβάνεται σε αυτό το υλικό.

Τα δυναμικά live spreads είναι διαθέσιμα για Active Trader λογαριασμούς, όπου εφαρμόζεται το μοντέλο προμηθειών. Κατά την εμφάνιση των στατικών spreads, τα στοιχεία είναι χρονικά σταθμισμένοι μέσοι όροι που προέρχονται από τις εμπορεύσιμες τιμές της FXCM από την 01 Ιούλιος, 2020 έως τις 30 Σεπτέμβριος, 2020. Τα spreads είναι μεταβαλλόμενα και υπόκεινται σε καθυστερήσεις. Οι τιμές των CFDs Μετοχών υπόκεινται σε καθυστέρηση 15 λεπτών. Τα στοιχεία των spread παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Η FXCM δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν ενημερωτικά λάθη, ελλείψεις, ή καθυστερήσεις, ή για οποιεσδήποτε ενέργειες που λαμβάνονται βασιζόμενες στις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν.