Μετοχές

${instrument.displayName} ${instrument.product_type}
${mover.name} ${mover.productType}

Είτε για συμβατικές αγορές, είτε με την μορφή CFDs, οι μετοχές είναι από τους πιο δημοφιλείς τύπους προϊόντων τόσο μεταξύ των ιδιωτών όσο και των θεσμικών επενδυτών. Ανεξάρτητα από την κεφαλαιοποίηση ή την ειδίκευση του κάθε επενδυτή, οι αγορές μετοχών είναι από τις πιο συναρπαστικές και επικερδείς στον κόσμο.

Για να παρέχει μέγιστη ευελιξία στους επενδυτές, η προσφορά Mini Μετοχών από την FXCM μειώνει τα μεγέθη συναλλαγών στο 1/10 μίας μετοχής. Τα μικρότερα μεγέθη συναλλαγών δίνουν στους ενεργούς επενδυτές την δυνατότητα να τροποποιήσουν την εφαρμοστέα μόχλευση κάθε συναλλαγής, το ρίσκο και την απόδοση. Αντί της δέσμευσης εκατοντάδων ή χιλιάδων Ευρώ σε μία μεμονωμένη συναλλαγή, οι Mini Μετοχές ενισχύουν της αποδοτικότητα του κεφαλαίου, μειώνοντας το ποσό που απαιτείται για κάθε νέα θέση.

Με συνεπή ρευστότητα, μεταβλητότητα και ιδανική τιμολόγηση, η υποδομή συναλλαγών σε CFDs Μετοχών της FXCM παρέχει στους επενδυτές μία τεχνολογικά προηγμένη αγορά. Επωφεληθείτε από θέσεις αγοράς ή πώλησης σε κορυφαίες διεθνείς μετοχές όπως οι Apple (AAPL), Meta Platforms (META), Tesla (TSLA) ή Amazon (AMZN) χωρίς προμήθειες. Με χαμηλά spreads σε αγορά/πώληση και σημαντικά μειωμένες απαιτήσεις περιθωρίου, τα CFD Μετοχών μας προσφέρουν στρατηγική ελευθερία στους ενεργούς επενδυτές μετοχών.

Πιο Δημοφιλής Μετοχές AU Shares Forex Stock Baskets Forex Baskets Κρυπτονομισματα Δεικτες Εμπορευματα Treasuries Majors Minors Exotic Technology Banking Healthcare Motor Vehicles

Πιο Δημοφιλής

Μετοχές

AU Shares

Forex

Καλαθια

Καλαθια

Κρυπτονομισματα

Δεικτες

Εμπορευματα

Treasuries

Majors

Minors

Exotic

Technology

Banking

Healthcare

Motor Vehicles

Πιο Δημοφιλής

Μετοχές

AU Shares

Forex

Stock Baskets

Forex Baskets

Κρυπτονομισματα

Δεικτες

Εμπορευματα

Treasuries

Majors

Minors

Exotic

Technology

Banking

Healthcare

Motor Vehicles

Πιο Δημοφιλής

Μετοχές

AU Shares

Forex

Stock Baskets

Forex Baskets

Κρυπτονομισματα

Δεικτες

Εμπορευματα

Treasuries

Majors

Minors

Exotic

Technology

Banking

Healthcare

Motor Vehicles

Προϊόν Τιμή 24ωρo % Εύρος 1 Έτους
${instrument.name} ${instrument.name}
${instrument.ticker} ${instrument.underlyingInstrument}
${instrument.ask} ${instrument.percentChange}%
${instrument.oneYearLow} ${instrument.oneYearHigh}
Συναλλαγές
${instrument.name} ${instrument.name}
${instrument.ticker} ${instrument.underlyingInstrument}
${instrument.ask}
${instrument.percentChange}%
${instrument.oneYearLow} ${instrument.oneYearHigh}

Τελευταία Ενημέρωση: ${lastUpdated}

Γιατί να Πραγματοποιήσετε Συναλλαγές σε Μετοχές με την FXCM;

  • €0.00 Προμήθεια*
  • Mini Μετοχές – Ευέλικτες Συναλλαγές σε Μετοχές με ελάχιστο μέγεθος θέσης το 1/10 της μετοχής.
  • Χαμηλές Απαιτήσεις Περιθωρίου

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
*

Κατά την εκτέλεση των συναλλαγών των πελατών, η FXCM μπορεί να αποζημιωθεί με διάφορους τρόπους, οι οποίοι περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής: spreads, χρέωση προμηθειών στο άνοιγμα και στο κλείσιμο μιας συναλλαγής, προσθήκη ενός mark-up στο rollover, κ.λπ. Η τιμολόγηση βάσει προμηθειών ισχύει για τους τύπους λογαριασμών Active Trader.

Spreads Widget: Κατά την εμφάνιση στατικών spreads, τα στοιχεία είναι στιγμιότυπα με χρονική σήμανση από την στιγμή που η αγορά κλείνει. Τα spreads είναι μεταβαλλόμενα και υπόκεινται σε καθυστερήσεις. Οι τιμές των Single Μετοχών υπόκεινται σε καθυστέρηση 15 λεπτών. Τα στοιχεία των spread παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Η FXCM δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν ενημερωτικά λάθη, ελλείψεις, ή καθυστερήσεις, ή για οποιεσδήποτε ενέργειες που λαμβάνονται βασιζόμενες στις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν.