@

Ένα Επαγγελματικό Περιβάλλον για Επαγγελματίες Επενδυτές

Οι επιλεκτικοί επαγγελματίες traders μπορούν να ανοίξουν έναν επαγγελματικό FXCM λογαριασμό. Εάν είστε σε θέση να απαντήσετε ναι σε δύο ή περισσότερες από τις ακόλουθες ερωτήσεις, τότε μπορεί να είστε επιλέξιμος:

1

Έχετε πραγματοποιήσει συναλλαγές σημαντικού μεγέθους σε παράγωγα με μόχλευση κατά τα τελευταία τέσσερα τρίμηνα;

2

Έχετε οικονομικό χαρτοφυλάκιο που ξεπερνά τα 500.000 Ευρώ;

3

Έχετε εργαστεί στον χρηματοοικονομικό κλάδο, σε επαγγελματική θέση που απαιτεί γνώση συναλλαγών σε παράγωγα, για τουλάχιστον ένα χρόνο;

Επιπροσθέτως των ανωτέρω κριτηρίων, για να μπορείτε να κατηγοριοποιηθείτε ως επαγγελματίας πελάτης, θα πρέπει να διαθέτετε την απαιτούμενη εξειδίκευση, εμπειρία και γνώση ώστε να είστε ικανός να λαμβάνετε τις δικές σας επενδυτικές αποφάσεις.

Τι πρέπει να γνωρίζω;

Θα πρέπει να γνωρίζετε πως οι επαγγελματίες πελάτες παραιτούνται ορισμένων ρυθμιστικών προστασιών που παρέχονται σε αυτή την φάση στους Ιδιώτες Πελάτες, σύμφωνα με τους κανόνες τουFinancial Conduct Authority ("FCA"). Αυτές περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στα ακόλουθα:

Προστασία Αρνητικού Υπολοίπου: Θα είστε υπεύθυνος να εξασφαλίσετε ότι ο λογαριασμός σας δεν θα πέσει σε αρνητικό υπόλοιπο. Εάν αυτό συμβεί, θα χρειαστεί να καταβάλετε επιπλέον πληρωμές για να επαναφέρετε το υπόλοιπό σας πάνω από το μηδέν, που σημαίνει ότι οι απώλειές σας μπορεί να ξεπεράσουν τις καταθέσεις σας.

Περιορισμός Μόχλευσης: Η FXCM υποχρεούται να περιορίζει την μόχλευση σε διάφορα προϊόντα που προσφέρει στους ιδιώτες πελάτες προκειμένου να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Financial Conduct Authority ("FCA"). Αυτοί οι περιορισμοί δεν εφαρμόζονται στους επαγγελματίες πελάτες και η υψηλότερη μόχλευση μπορεί να λειτουργήσει εις βάρος των επενδυτών και να αυξήσει τις απώλειες.

Προειδοποιήσεις Ρίσκου: Η FXCM δεν θα υποχρεούται να σας παρέχει τις τρέχουσες προειδοποιήσεις ρίσκου που παρέχουμε στους ιδιώτες πελάτες σε σχέση με τις συναλλαγές σε πολύπλοκα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε πως έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Κατηγοριοποίηση Πελατών, καθώς περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με τις διαφορές στις κατηγοριοποιήσεις και τις προστασίες της κάθε κατηγορίας.

Είστε Επιλέξιμος για Επαγγελματίας Επενδυτής;

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ 211 198 2611 ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πραγματοποιήστε Συναλλαγές με έναν Κορυφαίο Broker

Με την FXCM, έχετε Πρόσβαση σε καινοτόμα εργαλεία και πλατφόρμες, ενώ κάνετε συναλλαγές με έναν ελεγχόμενο και έμπιστο broker από το 1999.

  • Αναγνωρισμένη Υποστήριξη Πελατών
  • Βραβευμένες Πλατφόρμες Συναλλαγών
  • Ανταγωνιστικά Spreads

Συχνές Ερωτήσεις