Ένα Επαγγελματικό Περιβάλλον για Επαγγελματίες Επενδυτές

Οι επιλεκτικοί επαγγελματίες traders μπορούν να ανοίξουν έναν επαγγελματικό FXCM λογαριασμό. Εάν είστε σε θέση να απαντήσετε ναι σε δύο ή περισσότερες από τις ακόλουθες ερωτήσεις, τότε μπορεί να είστε επιλέξιμος:

1

Έχετε πραγματοποιήσει συναλλαγές σημαντικού μεγέθους σε παράγωγα με μόχλευση κατά τα τελευταία τέσσερα τρίμηνα;

2

Έχετε οικονομικό χαρτοφυλάκιο που ξεπερνά τα 500.000 Ευρώ;

3

Έχετε εργαστεί στον χρηματοοικονομικό κλάδο, σε επαγγελματική θέση που απαιτεί γνώση συναλλαγών σε παράγωγα, για τουλάχιστον ένα χρόνο;

Επιπροσθέτως των ανωτέρω κριτηρίων, για να μπορείτε να κατηγοριοποιηθείτε ως επαγγελματίας πελάτης, θα πρέπει να διαθέτετε την απαιτούμενη εξειδίκευση, εμπειρία και γνώση ώστε να είστε ικανός να λαμβάνετε τις δικές σας επενδυτικές αποφάσεις.

Τι πρέπει να γνωρίζω;

Πρέπει να έχετε υπόψιν σας πως οι επαγγελματίες πελάτες παραιτούνται από συγκεκριμένες ρυθμιστικές προστασίες που προσφέρονται επί του παρόντος υπό τους κανόνες την Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ("CySEC"). Αυτές περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται στα ακόλουθα:

Προστασία Αρνητικού Υπολοίπου: Θα είστε υπεύθυνος να εξασφαλίσετε ότι ο λογαριασμός σας δεν θα πέσει σε αρνητικό υπόλοιπο. Εάν αυτό συμβεί, θα χρειαστεί να καταβάλετε επιπλέον πληρωμές για να επαναφέρετε το υπόλοιπό σας πάνω από το μηδέν, που σημαίνει ότι οι απώλειές σας μπορεί να ξεπεράσουν τις καταθέσεις σας.

Όρια Μόχλευσης: Η FXCM απαιτείται να περιορίζει την μόχλευση σε διαφορετικά προϊόντα που προσφέρονται σε ιδιώτες πελάτες για να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της CySEC. Αυτοί οι περιορισμοί δεν εφαρμόζονται σε επαγγελματίες πελάτες και υψηλότερη μόχλευση μπορεί να λειτουργήσει σε βάρος των επενδυτών και να αυξήσει τις απώλειες.

Προειδοποιήσεις Ρίσκου: Η FXCM δεν θα υποχρεούται να σας παρέχει τις τρέχουσες προειδοποιήσεις ρίσκου που παρέχουμε στους ιδιώτες πελάτες σε σχέση με τις συναλλαγές σε πολύπλοκα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Αποζημίωση: Συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών πελατών δεν δικαιούνται αποζημίωσης από το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών.

Financial Services Ombudsman (Επίτροπος Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών): Οι υπηρεσίες του Financial Ombudsman Service στην Κύπρο μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε Επαγγελματίες Πελάτες.

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε πως έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Κατηγοριοποίηση Πελατών, καθώς περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με τις διαφορές στις κατηγοριοποιήσεις και τις προστασίες της κάθε κατηγορίας.

Είστε Επιλέξιμος για Επαγγελματίας Επενδυτής;

ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ FXCM

Πραγματοποιήστε Συναλλαγές με έναν Κορυφαίο Broker

Με την FXCM, έχετε Πρόσβαση σε καινοτόμα εργαλεία και πλατφόρμες, ενώ κάνετε συναλλαγές με έναν ελεγχόμενο και έμπιστο broker από το 1999.

  • Αναγνωρισμένη Υποστήριξη Πελατών
  • Βραβευμένες Πλατφόρμες Συναλλαγών
  • Ανταγωνιστικά Spreads

Συχνές Ερωτήσεις

Θα επηρεαστεί η ικανότητά μου να κάνω συναλλαγές με την FXCM, αν απορριφθεί το αίτημά μου για επαγγελματικό λογαριασμό;

Όχι. Θα εξακολουθείτε να είστε σε θέση να συνεχίσετε τις συναλλαγές σας και να εκμεταλλεύεστε την φημισμένη υποστήριξη πελατών μας, η οποία παρέχεται σε όλους τους ιδιώτες πελάτες.

Τι συμβαίνει εάν έχω ήδη λογαριασμό με την FXCM/πραγματοποιώ ήδη συναλλαγές;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη πελατών και να ζητήσετε να αλλάξετε κατηγοριοποίηση σε επαγγελματία πελάτη, εάν θεωρείτε πως πληροίτε τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας.