Οικονομικό Ημερολόγιο

Το Οικονομικό Ημερολόγιο της FXCM είναι ένας εύκολος τρόπος για να παρακολουθείτε τα οικονομικά γεγονότα, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν τις συναλλαγές σας. Αναλύστε γρήγορα προηγούμενα δεδομένα σε σχέση με τις εκτιμήσεις της αγοράς και ελέγξτε την μεταβλητότητα της αγοράς για πιθανές ιδέες για trading. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε τα οικονομικά γεγονότα τα οποία θεωρείτε πιο σημαντικά.

Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

Σημειώστε πως εμφανίζεται η τοπική ώρα.

${calculateTotalEvents} Ανακοινώσεις
Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

Ξεκλειδωστε Τα Premium Χαρακτηριστικα Τωρα!

Οι πελάτες της FXCM έχουν αποκλειστική πρόσβαση στο βελτιωμένο οικονομικό ημερολόγιό μας

Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο

Ιστορικά διαγράμματα και τάσεις

Φίλτρα για γεγονότα και περιοχές

Οικονομικό Ημερολόγιο της FXCM: Εμφάνιση και Χρηστικότητα

Η FXCM έχει δημιουργήσει ένα λεπτομερές Οικονομικό Ημερολόγιο ως εργαλείο για να βοηθήσει τους επενδυτές νομισμάτων να είναι ενήμεροι για σημαντικά γεγονότα που επηρεάζουν τις αγορές.

Όσον αφορά τις συναλλαγές σε νομίσματα, το να μένετε «ενημερωμένοι» απαιτεί πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες σε έγκαιρο χρόνο. Το Οικονομικό Ημερολόγιο της FXCM παρουσιάζει όλα τα προγραμματισμένα οικονομικά γεγονότα απευθείας στους επενδυτές, καθιστώντας το ένα ισχυρό εργαλείο ανάλυσης για ποσοτικοποίηση των θεμελιωδών της αγοράς.

Το Οικονομικό Ημερολόγιο αποτελεί μία ολοκληρωμένη παρουσίαση μίας ευρείας γκάμας σχετικών δεδομένων, με έμφαση στην οργάνωση και την σαφήνεια. Για γρήγορη και εύκολη αναφορά, τα ακόλουθα στοιχεία εμφανίζονται με ξεκάθαρο τρόπο:

FXCM Economic Calendar

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Η εμφάνιση του προγράμματος μπορεί εύκολα να αλλάξει για να παρουσιάζει ανακοινώσεις που λαμβάνουν χώρα εντός της ημέρας, της τρέχουσας εβδομάδας ή της επόμενης. Επιπλέον, μία εύχρηστη μηχανή αναζήτησης είναι διαθέσιμη για να εντοπίσετε την χρονική περίοδο συγκεκριμένων δημοσιεύσεων βάσει των επιθυμητών κριτηρίων.

ΩΡΑ:

Αναλόγως του τύπου της ανακοίνωσης, το λεπτό που αυτό λαμβάνει χώρα μπορεί να επιφέρει σημαντική μεταβλητότητα στην αγορά. Οι επενδυτές έχουν μία λεπτομερή λίστα με τον ακριβή χρόνο της κάθε ανακοίνωσης στην ζώνη ώρας της τοποθεσίας του χρήστη.

ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ:

Το Οικονομικό Ημερολόγιο αναφέρει το νόμισμα που κατεξοχήν επηρεάζεται από την κάθε ανακοίνωση. Αν επί παραδείγματι, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) είναι προγραμματισμένο να προβεί σε κάποια δήλωση σχετικά με το μέλλον της νομισματικής πολιτικής της Ευρωζώνης, τότε το Ευρώ (EUR) αναγράφεται ως το νόμισμα που είναι πιο πιθανό να επηρεαστεί.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Μία οικονομική ανακοίνωση είναι οτιδήποτε μπορεί να έχει να κάνει με οποιονδήποτε κλάδο της οικονομίας και μπορεί να επηρεάσεις τις αγορές. Η δημοσίευση οικονομικών αναφορών, περίοδοι αργίας και δηλώσεις κεντρικών τραπεζών ή κυβερνήσεων ενδέχεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην συμπεριφορά των αγορών.

ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ:

Το μεγαλύτερο ίσως ερώτημα σχετικά με οποιαδήποτε οικονομική ανακοίνωση είναι ο πιθανός αντίκτυπος στις αγορές. Το Οικονομικό Ημερολόγιο απαντά σε αυτό μέσω της σπουδαιότητας του γεγονότος βάσει της εκτίμησης για την μεταβλητότητα, κάνοντας χρήση χρωματικής κλίμακας.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ:

Η εκτίμηση του κλάδου είναι η «καλύτερη πρόβλεψη» για την έκβαση μίας οικονομικής ανακοίνωσης. Αναλυτές, επενδυτές και άλλοι επαγγελματίες του χώρου δίνουν προγνωστικά για το αποτέλεσμα των μελλοντικών ανακοινώσεων.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:

Το προηγούμενο αποτέλεσμα είναι η πραγματική καταγραφή της προηγούμενης σχετικής οικονομικής ανακοίνωσης. Χρησιμοποιείται συχνά ως σημείο αναφοράς για την ισχύ ή την αδυναμία και για ιστορική αναφορά.

ΤΡΕΧΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:

Πρόκειται για το πραγματικό αποτέλεσμα που δημοσιεύεται για κάθε ανακοίνωση. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η δημοσίευση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ).

Η προγραμματισμένη δημοσίευση οικονομικών αναφορών, επίσημων δηλώσεων και στατιστικών δεδομένων συχνά λειτουργεί ως καταλύτης για αυξημένη μεταβλητότητα στη διακύμανση των νομισμάτων. Για ενεργούς επενδυτές που είναι ενήμεροι για τις προσδοκίες των αγορών, τα πραγματικά αποτελέσματα και ο ακριβής χρόνος των ανακοινώσεων, αποτελούν σημαντικές πτυχές στη διαχείριση του ρίσκου και την μεγιστοποίηση των πιθανών ευκαιριών.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.