Πολιτική Απορρήτου

Τελευταία ενημέρωση: 11 Αύγουστος 2023

Στην Stratos Europe Limited (ή «εμείς», «μας», «FXCM») σεβόμαστε το δικαίωμά σας στη μη δημοσιοποίηση των προσωπικών σας στοιχείων. H παρούσα Πολιτική Aπορρήτου («Πολιτική») εφαρμόζεται στις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς μέσω της ιστοσελίδας μας στο https://www.fxcm.com/gr/ καθώς και μέσω οποιωνδήποτε άλλων σχετιζόμενων σελίδων και εφαρμογών. Η Πολιτική αυτή δεν εφαρμόζεται σε ιστοσελίδες που λειτουργούν υπό άλλους οργανισμούς, συνδεδεμένες εταιρείες και άλλα τρίτα μέρη. Η Πολιτική εφαρμόζεται επίσης στις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε όταν χρησιμοποιείτε ή αλληλεπιδράτε με τις υπηρεσίες μας μέσω οποιασδήποτε επικοινωνίας μαζί μας είτε τηλεφωνικής, είτε μέσω ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλης μορφής. Η Πολιτική αποσκοπεί στο να σας ενημερώσει σχετικά με τον τύπο πληροφοριών που συλλέγουμε, σε ποιους τις κοινοποιούμε, για ποιους λόγους τις χρησιμοποιούμε, πώς τις διατηρούμε ασφαλείς και ποια είναι τα δικαιώματά σας για την προστασία του απορρήτου των δεδομένων σας.

Όπου αναφερόμαστε στην "ηλεκτρονική αλληλογραφία", η μέθοδος αυτή επικοινωνίας σημαίνει κάθε μήνυμα κειμένου, φωνής, ήχου ή εικόνας που αποστέλλεται μέσω δημόσιου δικτύου επικοινωνιών και το οποίο μπορεί να αποθηκευτεί στο δίκτυο ή στον τερματικό εξοπλισμό του παραλήπτη έως ότου το παραλάβει ο παραλήπτης. Περιλαμβάνει μεθόδους όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τα άμεσα μηνύματα.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή απορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Με τι ασχολείται η FXCM;

Η FXCM είναι πάροχος online trading σε forex (FX), CFDs και σχετικές υπηρεσίες. Η FXCM εδρεύει στην Κυπριακή Δημοκρατία και έχει συνεργάτες και θυγατρικές στα κυριότερα χρηματοοικονομικά κέντρα του κόσμου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την FXCM, ανατρέξτε στην ενότητα «Σχετικά με την FXCM» της ιστοσελίδας μας.

Τι προσωπικές πληροφορίες συλλέγει η FXCM και γιατί;

Οι προσωπικές πληροφορίες που ενδεχομένως συλλέγουμε για εσάς εμπίπτουν γενικώς στις εξής κατηγορίες:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΕ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ

Μπορείτε να μας παράσχετε την ταυτότητά σας, τα στοιχεία επικοινωνίας και τις οικονομικές σας πληροφορίες κ.λ.π. συμπληρώνοντας φόρμες ή επικοινωνώντας μαζί μας μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο. Σε αυτά τα στοιχεία περιλαμβάνονται οι προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε στις εξής περιπτώσεις:

 • όταν κάνετε αίτηση για τα προϊόντα ή την παροχή των υπηρεσιών μας
 • όταν ανοίγετε λογαριασμό στην ιστοσελίδα μας
 • όταν εγγράφεστε συνδρομητής στην υπηρεσία ή σε εκδόσεις μας ή στην αντίστοιχη υπηρεσία ή σε εκδόσεις σχετιζόμενου τρίτου μέρους
 • όταν κάνετε αίτημα για τη λήψη διαφημιστικού περιεχομένου
 • όταν λαμβάνετε μέρος σε διαγωνισμό, πρόγραμμα προσφοράς ή έρευνα
 • όταν μας υποβάλετε σχόλια και κριτικές

Επιπροσθέτως των παραπάνω, σε ορισμένα τμήματα της ιστοσελίδας μας ενδέχεται να σας ζητηθεί να μας παράσχετε οικειοθελώς προσωπικές πληροφορίες (για παράδειγμα, για να εγγραφείτε σε επικοινωνίες διαφημιστικού περιεχομένου (marketing) ή/και να μας υποβάλετε ερωτήματα). Οι προσωπικές πληροφορίες που σας ζητείται να παράσχετε και οι λόγοι για τους οποίους σας ζητείται να τις παράσχετε, θα σας διευκρινίζονται κάθε φορά που θα σας ζητούμε να μας υποβάλετε τα προσωπικά σας στοιχεία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να συλλέγουμε ορισμένες πληροφορίες από τη συσκευή σας. Σε ορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), οι πληροφορίες αυτές μπορούν να θεωρούνται προσωπικές πληροφορίες σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων.

Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), ο τύπος συσκευής, οι μοναδικοί αριθμοί αναγνώρισης συσκευών, ο τύπος του περιηγητή, η ευρεία γεωγραφική τοποθεσία (πχ η τοποθεσία σε επίπεδο χώρας ή πόλης) και άλλες τεχνικές πληροφορίες. Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με το πώς έχει αλληλεπιδράσει η συσκευή σας με την ιστοσελίδα και τα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μας, συμπεριλαμβανομένων των σελίδων τις οποίες επισκεφτήκατε και των συνδέσμων τους οποίους πατήσατε.

Η συλλογή αυτών των πληροφοριών μας επιτρέπει να γνωρίσουμε καλύτερα τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας και να μάθουμε από πού προέρχονται και ποιο περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας τους ενδιαφέρει. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες για σκοπούς εσωτερικής ανάλυσης και για να βελτιώσουμε την ποιότητα και τη συνάφεια της ιστοσελίδας μας με τους επισκέπτες μας.

Ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες μπορούν να συλλεχθούν χρησιμοποιώντας cookies και παρόμοια τεχνολογία εντοπισμού. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε και τους σκοπούς για τους οποίους τα χρησιμοποιούμε, ανατρέξτε στην Πολιτική σχετικά με τα Cookies.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ Ή ΠΗΓΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ

Από καιρό σε καιρό, ενδέχεται να λάβουμε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς από πηγές τρίτων, αλλά μόνο όταν έχουμε ελέγξει ότι αυτά τα τρίτα μέρη είτε έχουν τη συναίνεσή σας είτε επιτρέπεται ή απαιτείται από το νόμο να αποκαλύψουν τις προσωπικές σας πληροφορίες σε εμάς.

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από αυτούς τους τρίτους για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε, όπως η παροχή εξειδικευμένου περιεχομένου σχετικού με τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε ή με τα θέματα που σας ενδιαφέρουν.

Σε ποιους κοινοποιεί η FXCM τις προσωπικές μου πληροφορίες;?

Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες στις εξής κατηγορίες παραληπτών:

 • στις εταιρείες του ομίλου μας, σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών και συνεργάτες που μας παρέχουν υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων (πχ για την υποστήριξη της λειτουργίας της ιστοσελίδας ή τη βελτίωση της ασφάλειάς της) ή που επεξεργάζονται με άλλο τρόπο τις προσωπικές σας πληροφορίες για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή για σκοπούς που σας γνωστοποιούνται όταν συλλέγουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες.
 • σε οποιοδήποτε αρμόδιο φορέα επιβολής του νόμου, ρυθμιστική αρχή, κρατικό οργανισμό, δικαστήριο ή άλλο τρίτο μέρος όπου πιστεύουμε ότι η γνωστοποίηση είναι απαραίτητη (i) ως ζήτημα εφαρμοστέου νόμου ή κανονισμού, (ii) για την άσκηση, τη θέσπιση ή την υπεράσπιση των νομικών δικαιωμάτων μας ή (iii) για την προστασία των ζωτικής σημασίας των συμφερόντων σας ή των συμφερόντων οποιουδήποτε άλλου προσώπου.
 • σε έναν υποψήφιο αγοραστή (και τους αντιπροσώπους και συμβούλους του) σε σχέση με οποιαδήποτε προτεινόμενη αγορά, συγχώνευση ή απόκτηση μέρους της επιχείρησής μας, υπό τον όρο ότι ενημερώνουμε τον αγοραστή ότι πρέπει να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.
 • σε οποιοδήποτε άλλο άτομο κατόπιν της συναίνεσής σας για αυτήν την κοινοποίηση.

Νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών

Η νομική βάση μας για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών πληροφοριών που περιγράφονται παραπάνω εξαρτάται από τις σχετικές προσωπικές πληροφορίες και το συγκεκριμένο πλαίσιο εντός του οποίου τις συλλέγουμε.

Ωστόσο, κατά κανόνα συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες από εσάς μόνο όταν έχουμε τη συναίνεσή σας για να το πράξουμε, όπου χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία για να εκτελέσουμε μια σύμβαση μαζί σας ή όταν η επεξεργασία είναι προς το έννομο συμφέρον μας και δεν υπερισχύουν τα δικά σας συμφέροντα προστασίας δεδομένων ή θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται επίσης να υποχρεούμαστε από το νόμο να συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες από εσάς ή να χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία για την προστασία ζωτικής σημασίας συμφερόντων.

Εάν σας ζητήσουμε να μας παράσχετε προσωπικές πληροφορίες για λόγους συμμόρφωσης με μια νομική απαίτηση ή για την εκτέλεση σύμβασης μαζί σας, θα το καταστήσουμε σαφές κατά τη σχετική χρονική στιγμή και θα σας ενημερώσουμε εάν η παροχή των προσωπικών σας πληροφοριών είναι υποχρεωτική ή όχι (καθώς και για τις πιθανές συνέπειες της μη υποβολής των προσωπικών σας πληροφοριών).

Ομοίως, εάν συλλέξουμε και χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες βάσει των έννομων συμφερόντων μας (ή των συμφερόντων οποιουδήποτε τρίτου), θα καταστήσουμε σαφές τη σχετική χρονική στιγμή ποια είναι αυτά τα έννομα συμφέροντα.

Εάν έχετε ερωτήσεις ή χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νομική βάση επί της οποίας συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Σκοπός για τον οποίο θα χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες

Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΑΣ ΩΣ ΠΕΛΑΤΗΣ ΜΑΣ

Tύπος Δεδομένων: Δεδομένα Ταυτότητας, Στοιχεία Επικοινωνίας, Διεθνές Αναγνωριστικό, Κοινωνικο-δημογραφικά Στοιχεία, Δεδομένα Συναλλαγών, Χρηματοοικονομικά Στοιχεία, Δεδομένα Σύμβασης, Δεδομένα Τεκμηρίωσης, Δεδομένα Επικοινωνιών με εσάς

ΣΚΟΠΟΣ

Άνοιγμα λογαριασμού νέου πελάτη
Δημιουργία του λογαριασμού συναλλαγών σας και παροχή πρόσβασης σε αυτόν
Παράδοση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας
Διεκπεραίωση των αναλήψεων, καταθέσεων και μεταφοράς κεφαλαίων
Ανταπόκριση στα ερωτήματά σας μέσω chat, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τηλεφώνου

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

(για την επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της βάσης έννομων συμφερόντων)
Εκτέλεση σύμβασης με εσάς (τον πελάτη)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Tύπος Δεδομένων: Στοιχεία Συναλλαγών, Χρηματοοικονομικά Δεδομένα, Τεχνικά Δεδομένα, Δεδομένα Χρήσης, Δεδομένα Τοποθεσίας, Δεδομένα Σύμβασης

ΣΚΟΠΟΣ

Διαχείριση της έκθεσής μας στον κίνδυνο και της οικονομικής θέσης μας
Τεστ αντοχής των συστημάτων και των ελέγχων μας
Αναθεώρηση και βελτίωση των διαδικασιών μας
Διεξαγωγή λογιστικών ελέγχων
Συλλογή και ανάκτηση χρηματικών ποσών που μας οφείλονται
Έλεγχος νέων προϊόντων και υπηρεσιών
Δημιουργία σχέσεων με άλλες εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες σε εσάς και υποστήριξή τους στη διαχείριση των λειτουργιών και των επιχειρήσεών τους, για τους σκοπούς που περιλαμβάνονται εδώ

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

(για την επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της βάσης έννομων συμφερόντων)
Εκτέλεση σύμβασης μαζί σας (τον πελάτη)
Νομική υποχρέωση
Έννομο συμφέρον
- Συμμόρφωση με τους κανόνες και τις οδηγίες των ρυθμιστικών αρχών
- Επιδίωξη αποτελεσματικότητας στον τρόπο διεξαγωγής της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας
- Επιδίωξη καινοτομίας και σχεδιασμού προϊόντων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των πελατών μας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ, ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Tύπος Δεδομένων: δεδομένα ταυτότητας, δεδομένα συναλλαγών, χρηματοοικονομικά δεδομένα

ΣΚΟΠΟΣ

Ανίχνευση, έρευνα, αναφορά και επιδίωξη της πρόληψης του οικονομικού εγκλήματος
Διαχείριση του κινδύνου που αφορά εμάς και τους πελάτες μας
Συμμόρφωση της εταιρείας μας με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς
Ανταπόκρισή μας σε παράπονα και επιδίωξη επίλυσής τους
Αξιολόγηση του προφίλ σας πριν και κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής σχέσης μας μαζί σας
Υποβολή στοιχείων στις ρυθμιστικές αρχές όπως απαιτείται για σκοπούς διερεύνησης

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

(για την επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της βάσης έννομων συμφερόντων)
Δημόσιο συμφέρον καθοριζόμενο διά νόμου
Νομική υποχρέωση
Έννομο συμφέρον
- Συμμόρφωση με τους κανόνες και τις οδηγίες των ρυθμιστικών αρχών
- Παρεμπόδιση απάτης, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, οικονομικού εγκλήματος και διαφύλαξη του δημόσιου συμφέροντος

Marketing

Tύπος Δεδομένων: Στοιχεία Επικοινωνίας, Δεδομένα Συναίνεσης, Δεδομένα Τοποθεσίας, Τεχνικά Δεδομένα, Δεδομένα Συμπεριφοράς, Δεδομένα Επικοινωνιών

ΣΚΟΠΟΣ

Σχεδιασμός και διεξαγωγή διαφημιστικών δραστηριοτήτων
Παροχή συμβουλών ή καθοδήγησης για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

(για την επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της βάσης έννομων συμφερόντων)
Συναίνεση
Έννομο συμφέρον
- Γνώση και κατανόηση των αναγκών των πελατών μας
- Επιδίωξη καινοτομίας και σχεδιασμού νέων προϊόντων
- Εξερεύνηση νέων τομέων της αγοράς και να σχεδιασμός προϊόντων που ανταποκρίνονται σε αυτούς

Πώς διατηρεί ασφαλείς η FXCM τις προσωπικές μου πληροφορίες;

Χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών σας που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε. Τα μέτρα που χρησιμοποιούμε έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν ένα επίπεδο ασφάλειας κατάλληλο για τον κίνδυνο επεξεργασίας των προσωπικών σας πληροφοριών. Συγκεκριμένα:

 • διατηρούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε ασφαλείς εγκαταστάσεις και στις περιπτώσεις όπου οι πληροφορίες τηρούνται ηλεκτρονικά, σε ασφαλείς διακομιστές.
 • χρησιμοποιούμε κρυπτογραφημένους συνδέσμους μετάδοσης όποτε μπορούμε.
 • χρησιμοποιούμε άλλα μέτρα προστασίας, όπως τείχη προστασίας, συστήματα πιστοποίησης (πχ κωδικούς πρόσβασης) και μηχανισμούς ελέγχου πρόσβασης για τον έλεγχο της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε συστήματα και δεδομένα.
 • επανεξετάζουμε τακτικά τις πρακτικές συλλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών μέτρων ασφαλείας, για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα συστήματά μας.
 • οι υπάλληλοι, οι εξωτερικοί συνεργάτες και οι αντιπρόσωποί μας οι οποίοι χρειάζεται να γνωρίζουν τις πληροφορίες αυτές προκειμένου να τις επεξεργαστούν, έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε αυτές και υπόκεινται μέσω σύμβασης σε αυστηρές υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας. Η FXCM μπορεί να επιβάλει πειθαρχικές επιπτώσεις ή να διακόψει τη σύμβαση ατόμων που αποκτούν πληροφορίες κακόβουλα, χωρίς να έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αυτές.

Προτιμήσεις Cookies

Ορισμένα από τα cookies που ορίζει η FXCM όταν επισκέπτεστε κάποια από τις ιστοσελίδες μας, είναι απαραίτητα για την λειτουργικότητα της ιστοσελίδας. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν θα μπορούσατε να συνομιλήσετε μαζί μας online, να συμπληρώσετε αίτηση συναλλαγών ή να καταθέσετε χρήματα. Τα cookies απόδοσης είναι ένας άλλος τύπος cookie που χρησιμοποιεί η FXCM προκειμένου να σας προσφέρει μια καλύτερη εμπειρία χρήστη και να βελτιώσει τον τρόπο παρουσίασης του περιεχομένου της ιστοσελίδας της ώστε να εξασφαλιστεί ότι σας παρέχουμε στοχευμένες διαφημίσεις που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά σας. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε μη υποχρεωτικά cookies, μπορείτε να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις σας εδώ.

Διεθνείς μεταβιβάσεις δεδομένων

Υπό ορισμένες συνθήκες, ενδέχεται να μεταβιβάσουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτους σε χώρες εκτός του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) για περαιτέρω επεξεργασία σύμφωνα με τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, διασφαλίζουμε ότι τα δικαιώματά σας στο προσωπικό σας απόρρητο προστατεύονται επαρκώς με τα κατάλληλα τεχνικά ή οργανωτικά μέσα, μέσω της σύναψης συμβάσεων ή με τα κατάλληλα νομικά μέσα. Αυτά περιλαμβάνουν τη σύναψη συμφωνιών μεταφοράς δεδομένων για τη διαβίβαση προσωπικών πληροφοριών μεταξύ των εταιρειών του ομίλου μας, οι οποίες απαιτούν από όλες τις εταιρείες του ομίλου να προστατεύουν τις προσωπικές πληροφορίες που επεξεργάζονται από τον ΕΟΧ σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των δεδομένων. Έχουμε εφαρμόσει παρόμοιες κατάλληλες προστασίες με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών μας και τους συνεργάτες μας και περισσότερες πληροφορίες μπορούν να παρασχεθούν κατόπιν αιτήματος.

Διακράτηση δεδομένων

Οι προσωπικές σας πληροφορίες διακρατούνται μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι σκοποί οι οποίοι καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εκτός αν απαιτείται από τον νόμο η διακράτησή τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα). Ωστόσο, δεν θα διακρατήσουμε καμία από τις προσωπικές πληροφορίες σας πέρα από αυτή την περίοδο και η διακράτησή τους θα υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση. Ενδέχεται να διατηρήσουμε μια ανώνυμη μορφή των προσωπικών σας πληροφοριών, οι οποίες δεν θα αφορούν πλέον εσάς, χωρίς χρονικά όρια, στο μέτρο που έχουμε το θεμιτό και νόμιμο συμφέρον να το πράξουμε.

Aυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών μπορεί να οδηγήσει σε λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων (συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ) που σας επηρεάζουν νομικά ή σας επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό κατά παρόμοιο τρόπο.

Ο όρος αυτοματοποιημένες αποφάσεις, σημαίνει ότι μια απόφαση που σας αφορά λαμβάνεται αυτόματα βάσει καθορισμού από τον υπολογιστή (χρησιμοποιώντας αλγόριθμους λογισμικού), χωρίς την παρέμβαση ανθρώπινης κρίσης.

Λαμβάνουμε αυτοματοποιημένες αποφάσεις κατά το άνοιγμα λογαριασμού, όπου ελέγχουμε ότι τα προσφερόμενα προϊόντα ή οι υπηρεσίες είναι κατάλληλες για εσάς βάσει των πληροφοριών που μας παρέχετε. Για παράδειγμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες σχετικά με την οικονομική σας κατάσταση ή κοινωνικο-δημογραφικής φύσης πληροφορίες για να αξιολογήσουμε το κατά πόσο είστε κατάλληλοι και κατανοείτε τον κίνδυνο που συνεπάγεται η πραγματοποίηση συναλλαγών στα προϊόντα μας.

Όταν λαμβάνουμε μια αυτοματοποιημένη απόφαση για εσάς, έχετε το δικαίωμα να την αμφισβητήσετε, να εκφράσετε την άποψή σας και να απαιτήσετε αναθεώρηση αυτής της απόφασης με τη μεσολάβηση του ανθρώπινου παράγοντα. Μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα επικοινωνώντας μαζί μας στο dataprotection@fxcm.com. Παρακαλούμε σημειώστε ότι ενδέχεται να σας ζητηθεί να αποδείξετε την ταυτότητά σας για να σας εξυπηρετήσουμε.

Τα δικαιώματά σας στην προστασία των δεδομένων σας

Βάσει ορισμένων προϋποθέσεων, ο νόμος για την προστασία των δεδομένων παρέχει στους ιδιώτες δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος πρόσβασης, διόρθωσης, απόσυρσης της συγκατάθεσής τους, διαγραφής, περιορισμού, φορητότητας των προσωπικών τους πληροφοριών καθώς και εναντίωσης στην επεξεργασία των πληροφοριών αυτών. Τα άτομα έχουν επίσης το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων εάν πιστεύουν ότι τα προσωπικά τους στοιχεία δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με το νόμο. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας αναφέρονται παρακάτω:

 • Δικαίωμα απόκτησης αντιγράφου των προσωπικών σας πληροφοριών. Έχετε το δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς.
 • Δικαίωμα διόρθωσης. Μπορείτε να ζητήσετε να διορθώσουμε τυχόν ανακριβείς ή/και να συμπληρώσουμε τυχόν ελλιπείς προσωπικές πληροφορίες. Στη συνέχεια θα διορθώσουμε τα αρχεία μας και θα ειδοποιήσουμε τους τρίτους στους οποίους ενδέχεται να έχουν μεταβιβαστεί αυτές οι προσωπικές πληροφορίες όπως περιγράφεται παραπάνω.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων. Μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο όλων των προσωπικών πληροφοριών που μας έχετε δώσει και κατόπιν αυτού να διαβιβάσουμε αυτά τα δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων της επιλογής σας.
 • Δικαίωμα εξαίρεσης από την επικοινωνία διαφημιστικού περιεχομένου. Μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα πατώντας στον σύνδεσμο «διαγραφή» ή «εξαίρεση» στα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο διαφημιστικού περιεχομένου που σας στέλνουμε.
 • Δικαίωμα απόσυρσης συναίνεσης. Μπορείτε να αποσύρετε τη συναίνεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών ανά πάσα στιγμή. Η απόσυρση αυτή δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας με βάση την προηγούμενη συναίνεσή σας. Παρακαλούμε σημειώστε ότι εάν αποσύρετε τη συναίνεσή σας, ενδέχεται να μην μπορείτε να επωφεληθείτε από ορισμένες λειτουργίες υπηρεσιών για τις οποίες είναι απαραίτητη η επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία. Μπορείτε να ζητήσετε να διακόψουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών. Σημειώστε ότι ενδέχεται να μην μπορείτε να επωφεληθείτε από ορισμένες λειτουργίες υπηρεσιών για τις οποίες είναι απαραίτητη η επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών.
 • Δικαίωμα διαγραφής. Μπορείτε να ζητήσετε να διαγράψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες και θα συμμορφωθούμε, εκτός εάν υπάρχει νόμιμος λόγος να μην το κάνουμε.
 • Το δικαίωμά σας να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή. Προτείνουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή αν έχετε κάποιο παράπονο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες. Ωστόσο, έχετε το δικαίωμα να επικοινωνήσετε άμεσα με την αρμόδια εποπτική αρχή. Για να επικοινωνήσετε με τον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην Κύπρο, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Επιτρόπου για οδηγίες. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αρχή της χώρας στην οποία διαμένετε. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο dataprotection@fxcm.com. Σημειώστε ότι μπορεί να σας ζητηθεί να αποδείξετε την ταυτότητά σας για να σας εξυπηρετήσουμε. Ανταποκρινόμαστε σε όλα τα αιτήματα που λαμβάνουμε από άτομα που επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους για την προστασία των δεδομένων τους σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων.

Ενημερώσεις της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου

Δυνάμεθα να ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική από καιρό σε καιρό, ανταποκρινόμενοι στις μεταβαλλόμενες νομικής, τεχνικής ή επιχειρηματικής φύσης εξελίξεις. Όταν επικαιροποιούμε την πολιτική μας, θα λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να σας ενημερώνουμε, ανάλογα με τη σπουδαιότητα των αλλαγών που πραγματοποιούμε.

Μπορείτε να δείτε πότε ενημερώθηκε για τελευταία φορά η παρούσα πολιτική ανατρέχοντας στην ημερομηνία «Τελευταία ενημέρωση» που εμφανίζεται στο πάνω μέρος αυτού του εγγράφου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια και αιτήματα σχετικά με τα δεδομένα σας ή την παρούσα πολιτική απορρήτου είναι ευπρόσδεκτα και θα πρέπει να μας τα απευθύνετε γραπτώς στη διεύθυνση: DOMS Assets Business Centre, 33 Neas Engomis Street, 2409 Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος ή στέλνοντας e-mail στο dataprotection@fxcm.com.
Stratos Europe Limited είναι ο ελεγκτής των προσωπικών σας πληροφοριών.