Προγραμματισμένες Ενημερώσεις Περιθωρίου

Τί είναι το Margin;

Το Margin (απαίτηση περιθωρίου) μπορεί να θεωρηθεί ως μία κατάθεση καλής πίστης για την διατήρηση ανοιχτών θέσεων. Αυτό δεν συνιστά χρέωση ή κόστος συναλλαγής, αλλά είναι απλά ένα μέρος του κεφαλαίου σας που δεσμεύεται ως απαίτηση περιθωρίου.

Πόσο συχνά ανανεώνονται οι απαιτήσεις περιθωρίου για FX και CFDs;

Οι απαιτήσεις περιθωρίου μπορεί να αλλάζουν περιοδικά για να αντανακλούν αλλαγές στην μεταβλητότητα της αγοράς και μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Η απαίτηση περιθωρίου για μια συγκεκριμένη ισοτιμία υπολογίζεται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας του εν λόγω ζεύγους. Καθώς οι τιμές για μια συγκεκριμένη ισοτιμία κυμαίνονται ανοδικά ή καθοδικά, η απαίτηση περιθωρίου για το ζεύγος πρέπει να προσαρμοστεί. Για παράδειγμα, εάν το Ευρώ ισχυροποιηθεί έναντι του Αμερικανικού Δολαρίου, θα χρειαστεί μεγαλύτερη Απαίτηση Περιθωρίου για να διατηρήσετε μία θέση στο EUR/USD σε ένα λογαριασμό με Νόμισμα Βάσης το Αμερικανικό Δολάριο.

Η FXCM δεν αναμένει περισσότερες από μια ανανεώσεις τον μήνα, παρόλα αυτά ακραίες κινήσεις στην αγορά ή ανακοινώσεις ίσως απαιτήσουν μη-προγραμματισμένες ανανεώσεις εντός του μήνα. Οι τρέχουσες απαιτήσεις περιθωρίου παρουσιάζονται στο παράθυρο «Απλή Εμφάνιση Τιμών» της Trading Station.

Πόσο συχνά ανανεώνονται οι απαιτήσεις περιθωρίου για Μεμονωμένες Μετοχές, Κρυπτονομίσματα και Καλάθια Μετοχών;

Οι Απαιτήσεις Περιθωρίου για τις Μεμονωμένες Μετοχές, τα προϊόντα Κρυπτονομισμάτων και τα Καλάθια Μετοχών ανανεώνονται καθημερινά κατά τη διάρκεια της διακοπής λειτουργίας της αγοράς αλλά μπορούν επίσης να ανανεωθούν και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Παρακαλούμε μεταφερθείτε στους παρακάτω συνδέσμους για περισσότερες πληροφορίες ή ανατρέξτε στην Trading Station για τις πιο πρόσφατες απαιτήσεις περιθωρίου.

Πώς μπορώ να διαχειριστώ την απαίτηση περιθωρίου μου (margin);

Παρακαλούμε παρακολουθείτε στενά το διαθέσιμο κεφάλαιό σας, φροντίζοντας να παραμένει πάνω από το μηδέν. Σας προτείνουμε να έχετε διαθέσιμο κεφάλαιο που να αποτελεί τουλάχιστον το 80% του ακαθάριστου κεφαλαίου του λογαριασμού σας (διαθέσιμο κεφάλαιο συν δεσμευμένο κεφάλαιο). Για να αυξήσετε το διαθέσιμο κεφάλαιο, μπορείτε να:

  • καταθέστε χρήματα για να αυξήσετε το ακαθάριστο κεφάλαιό σας ή
  • κλείσετε ανοικτές θέσεις ή να κάνετε trading με μικρότερα μεγέθη συναλλαγών (lot).

Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης.

As of ${ textDate(dateValue) }

Φίλτρο & Ταξινόμηση
Προϊόν ΕΑΚ Σε Ισχύ Από
${ formatDate(currentDate) }
Επόμενη Ανανέωση
${ formatDate(upcomingDate) }
Αλλαγή Αξια 1 FXCM Συμβολαιου
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Όλες οι τιμές εμφανίζονται για 1K FX ή 1 Συμβόλαιο CFD. Αλλαγές μπορεί να υπάρξουν κατά την διάρκεια της ημέρας συναλλαγών.
Οι τρέχουσες απαιτήσεις περιθωρίου (ανά 1Κ lot) εμφανίζονται στο παράθυρο Απλή Εμφάνιση Τιμών της Trading Station. Ιστορικές τιμές είναι διαθέσιμες για μέχρι 12 μήνες.