Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Tiered Margin

Στην πλατφόρμα MetaTrader 4, από την 29η Ιουλίου 2018, η θέση σας με την μεγαλύτερη απώλεια (σε όρους Κ/Α) θα ρευστοποιηθεί αν το Ποσοστό Περιθωρίου πέσει κάτω από 50%. Είναι σημαντικό να σημειώσετε ότι αυτό διαφέρει από τον τρόπο με…

Από την 29η Ιουλίου 2018 το επίπεδο ρευστοποίησης είναι στο 50% της απαίτησης περιθωρίου. Αυτό σημαίνει πως εάν το κεφάλαιό σας (Ορθή Αποτίμηση) πέσει κάτω από το 50% της Απαίτησης Περιθωρίου, ο λογαριασμός θα δεχθεί Margin Call και οι θέσεις…

Από την 29η Ιουλίου 2018 θα υπάρχει ημερήσιος έλεγχος περιθωρίου στις 17:00 Νέας Υόρκης. Αν η αγορά έχει κινηθεί υπέρ σας εκείνη την περίοδο, έτσι ώστε το Διαθέσιμο Περιθώριο Διατήρησης (Διαθ. Περ. Διατ.) να είναι μεγαλύτερο του μηδενός (0), η…

Το Margin Watcher είναι μία λειτουργία της Trading Station η οποία αποστέλλει μήνυμα ειδοποίησης στην πλατφόρμα Trading Station για να σας δώσει χρόνο να διαχειριστείτε τον λογαριασμό σας και πιθανώς να αποτρέψετε την ρευστοποίηση που θα συμβεί μέσω του margin…

Μπορείτε να ελέγξετε το επίπεδο του διαθέσιμου κεφαλαίου σας σε πραγματικό χρόνο μέσω οποιασδήποτε έκδοσης της πλατφόρμας Trading Station (π.χ. desktop, web ή mobile app). Επιπλέον, η FXCM διαθέτει μία λειτουργία «Παρακολούθησης Περιθωρίου» (Margin Watcher), που είναι ενσωματωμένη στην πλατφόρμα…

Από την 29η Ιουλίου 2018, οι MT4 FXCM λογαριασμοί θα χρησιμοποιούν διαφορετική εκδοχή του Tiered Margin της FXCM, επειδή η πλατφόρμα MT4 χειρίζεται τις διαδικασίες του Margin Call (ρευστοποίηση θέσεων) διαφορετικά από την πλατφόρμα Trading Station. Όταν ανοίγετε μία θέση…

Η FXCM προσφέρει συναλλαγές με μόχλευση (περιθώριο) στο FX και στα CFDs. Το περιθώριο μπορεί να θεωρηθεί ως μία κατάθεση καλής πίστης που απαιτείται για τη διατήρηση των ανοικτών θέσεων. Δεν πρόκειται για κάποια χρέωση ή κόστος συναλλαγής, αλλά απλώς…

Από την 29η Ιουλίου 2018, οι FXCM λογαριασμοί θα λειτουργούν με το σύστημα Tiered Margin που αποτελείται από το Περιθώριο Διατήρησης και το Περιθώριο Ρευστοποίησης: Περιθώριο Διατήρησης – η αρχική κατάθεση καλής πίστης ή η εγγύηση που δεσμεύεται για τη διατήρηση…