@

Στον κόσμο του ενεργού forex trading, μπορεί να είναι δύσκολο να παραμείνετε ενήμεροι για τις εξελισσόμενες συνθήκες της αγοράς και το ιστορικό τους πλαίσιο. Φαινομενικά ατέλειωτα δεδομένα και ειδησεογραφικά νέα βρίσκονται συνεχώς υπό επεξεργασία, με το κάθε ένα να συμβάλει πιθανώς στην επιτυχία ή αποτυχία μιας συγκεκριμένης συναλλαγής.

Η FXCM παρέχει πληθώρα πληροφοριών σε άτομα που ενδιαφέρονται για τη μελέτη των θεμελιωδών στοιχείων της αγοράς και των τεχνικών αναλύσεων. Οικονομικό ημερολόγιο, ροές ειδήσεων, δεδομένα γραφημάτων και ιδιόκτητοι δείκτες επιτρέπουν στους επενδυτές να βλέπουν την αγορά του forex μέσω ενός τρέχοντος ή ιστορικού πλαισίου. Ευκαιρίες βρίσκονται συχνά στο πλαίσιο εντατικής μελέτης της αγοράς και η FXCM προσφέρει μια ολοκληρωμένη έρευνα αγοράς ικανή να ικανοποιήσει ακόμα και τον πιο απαιτητικό επενδυτή.

Οικονομικό Ημερολόγιο

Economic Calendar and Market News

Η προγραμματισμένη δημοσίευση μιας επίσημης έκθεσης οικονομικών δεδομένων ή ενός απροσδόκητου ειδησεογραφικού νέου μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο σε πολλές διαφορετικές πτυχές του forex trading. Τέτοια γεγονότα μπορούν να οδηγήσουν σε άνοδο της συμμετοχής στην αγορά και αυξημένη μεταβλητότητα, δημιουργώντας είτε ευκαιρία είτε κίνδυνο στις συναλλαγές.

Το να μένετε ενημερωμένος σχετικά με τέτοιες ειδήσεις μπορεί να είναι δύσκολο. Η FXCM εξαλείφει μεγάλο μέρος των εικασιών με την παροχή ενός σχολαστικά λεπτομερούς οικονομικού ημερολογίου. Το οικονομικό ημερολόγιο αναφέρει την ημερομηνία και την ώρα των οικονομικών γεγονότων που ενδέχεται να επηρεάσουν την αγορά, την αναμενόμενη σπουδαιότητα, καθώς και τις εκτιμήσεις και τα προηγούμενα αποτελέσματα.

Τεχνική Ανάλυση

Technical Analytics

Στις σημερινές ψηφιακές αγορές του κόσμου, οι περισσότερες βραχυπρόθεσμες επενδυτικές αποφάσεις γίνονται σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής ανάλυσης. Η μελέτη της παρελθούσας και της τρέχουσας κίνησης των τιμών ως πρόβλεψη της μελλοντικής συμπεριφοράς στην αγορά είναι μια εξαιρετικά δημοφιλής πρακτική των ενεργών επενδυτών.

Για εκείνους που εφαρμόζουν μεθοδολογίες τεχνικής ανάλυσης, η FXCM παρέχει μια ποικιλία εργαλείων για να βοηθήσει στη μελέτη και την ανάλυση της κίνησης των τιμών:

  • Διαγράμματα: Τα Διαγράμματα Forex αποτελούν μία εφαρμογή που επιτρέπει στους επενδυτές να εμφανίσουν την κίνηση των τιμών του επιθυμητού προϊόντος, με δυνατότητα επιλογής του χρονικού διαστήματος και δεικτών.
  • Market Scanner: Το Market Scanner της FXCM περιλαμβάνει μία συλλογή κορυφαίων δεικτών που εφαρμόζονται σε προϊόντα Forex και CFD.
  • Market Data Signals: Η υπηρεσία Market Data Signals της FXCM παρέχει στους επενδυτές τις τελευταίες τάσεις του όγκου, των τιμών και του πενδυτικού συναισθήματος.

Εκτός από τις παραπάνω πηγές πληροφόρησης, το FXCM Plus προσφέρει στους επενδυτές μια πληθώρα εργαλείων για τη βελτίωση της απόδοσης. Μια ποικιλία από εφαρμογές, όπως τα ιδιόκτητα σήματα (Trading Signals), ο Technical Analyser και το Trading Analytics, δίνουν στους πελάτες την δυνατότητα να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους.