Εργαλεία Trading

Η FXCM είναι υπερήφανη που παρέχει πρόσβαση σε μία σειρά υπηρεσιών και εργαλείων trading.

Στον κόσμο του ενεργού forex trading, μπορεί να είναι δύσκολο να παραμείνετε ενήμεροι για τις εξελισσόμενες συνθήκες της αγοράς και το ιστορικό τους πλαίσιο. Φαινομενικά ατέλειωτα δεδομένα και ειδησεογραφικά νέα βρίσκονται συνεχώς υπό επεξεργασία, με το κάθε ένα να συμβάλει πιθανώς στην επιτυχία ή αποτυχία μιας συγκεκριμένης συναλλαγής.

Η FXCM παρέχει πληθώρα πληροφοριών σε άτομα που ενδιαφέρονται για τη μελέτη των θεμελιωδών στοιχείων της αγοράς και των τεχνικών αναλύσεων. Οικονομικό ημερολόγιο, ροές ειδήσεων, δεδομένα γραφημάτων και ιδιόκτητοι δείκτες επιτρέπουν στους επενδυτές να βλέπουν την αγορά του forex μέσω ενός τρέχοντος ή ιστορικού πλαισίου. Ευκαιρίες βρίσκονται συχνά στο πλαίσιο εντατικής μελέτης της αγοράς και η FXCM προσφέρει μια ολοκληρωμένη έρευνα αγοράς ικανή να ικανοποιήσει ακόμα και τον πιο απαιτητικό επενδυτή.

Οικονομικό Ημερολόγιο

Economic Calendar and Market News

Η προγραμματισμένη δημοσίευση μιας επίσημης έκθεσης οικονομικών δεδομένων ή ενός απροσδόκητου ειδησεογραφικού νέου μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο σε πολλές διαφορετικές πτυχές του forex trading. Τέτοια γεγονότα μπορούν να οδηγήσουν σε άνοδο της συμμετοχής στην αγορά και αυξημένη μεταβλητότητα, δημιουργώντας είτε ευκαιρία είτε κίνδυνο στις συναλλαγές.

Το να μένετε ενημερωμένος σχετικά με τέτοιες ειδήσεις μπορεί να είναι δύσκολο. Η FXCM εξαλείφει μεγάλο μέρος των εικασιών με την παροχή ενός σχολαστικά λεπτομερούς οικονομικού ημερολογίου. Το οικονομικό ημερολόγιο αναφέρει την ημερομηνία και την ώρα των οικονομικών γεγονότων που ενδέχεται να επηρεάσουν την αγορά, την αναμενόμενη σπουδαιότητα, καθώς και τις εκτιμήσεις και τα προηγούμενα αποτελέσματα.

Τεχνική Ανάλυση

Technical Analytics

Στις σημερινές ψηφιακές αγορές του κόσμου, οι περισσότερες βραχυπρόθεσμες επενδυτικές αποφάσεις γίνονται σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής ανάλυσης. Η μελέτη της παρελθούσας και της τρέχουσας κίνησης των τιμών ως πρόβλεψη της μελλοντικής συμπεριφοράς στην αγορά είναι μια εξαιρετικά δημοφιλής πρακτική των ενεργών επενδυτών.

Για εκείνους που εφαρμόζουν μεθοδολογίες τεχνικής ανάλυσης, η FXCM παρέχει μια ποικιλία εργαλείων για να βοηθήσει στη μελέτη και την ανάλυση της κίνησης των τιμών:

  • Διαγράμματα: Τα Διαγράμματα Forex αποτελούν μία εφαρμογή που επιτρέπει στους επενδυτές να εμφανίσουν την κίνηση των τιμών του επιθυμητού προϊόντος, με δυνατότητα επιλογής του χρονικού διαστήματος και δεικτών.
  • Market Scanner: Το Market Scanner της FXCM περιλαμβάνει μία συλλογή κορυφαίων δεικτών που εφαρμόζονται σε προϊόντα Forex και CFD.
  • Market Data Signals: Η υπηρεσία Market Data Signals της FXCM παρέχει στους επενδυτές τις τελευταίες τάσεις του όγκου, των τιμών και του πενδυτικού συναισθήματος.

Εκτός από τις παραπάνω πηγές πληροφόρησης, το FXCM Plus προσφέρει στους επενδυτές μια πληθώρα εργαλείων για τη βελτίωση της απόδοσης. Μια ποικιλία από εφαρμογές, όπως τα ιδιόκτητα σήματα (Trading Signals), ο Technical Analyser και το Trading Analytics, δίνουν στους πελάτες την δυνατότητα να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
*

Οι ακόλουθες πληροφορίες εφαρμόζονται σε σχέση με οποιαδήποτε εργαλεία και υπηρεσίες ανάλυσης, Trading Signals, Technical Analysers, και Trading Analytics. Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}