Καλάθια Νομισμάτων

Πραγματοποιήστε συναλλαγές σε Yen, USD και δείκτες αναδυόμενων αγορών. Εκμεταλλευτείτε ευμετάβλητα προϊόντα, περιορίζοντας την έκθεσή σας σε ένα μόνο νόμισμα.

TO INDEX ΚΑΛΑΘΙ

Πιο Δημοφιλής Μετοχές AU Shares Forex Stock Baskets Forex Baskets Κρυπτονομισματα Δεικτες Εμπορευματα Treasuries Majors Minors Exotic Technology Banking Healthcare Motor Vehicles

Πιο Δημοφιλής

Μετοχές

AU Shares

Forex

Καλαθια

Καλαθια

Κρυπτονομισματα

Δεικτες

Εμπορευματα

Treasuries

Majors

Minors

Exotic

Technology

Banking

Healthcare

Motor Vehicles

Πιο Δημοφιλής

Μετοχές

AU Shares

Forex

Stock Baskets

Forex Baskets

Κρυπτονομισματα

Δεικτες

Εμπορευματα

Treasuries

Majors

Minors

Exotic

Technology

Banking

Healthcare

Motor Vehicles

Πιο Δημοφιλής

Μετοχές

AU Shares

Forex

Stock Baskets

Forex Baskets

Κρυπτονομισματα

Δεικτες

Εμπορευματα

Treasuries

Majors

Minors

Exotic

Technology

Banking

Healthcare

Motor Vehicles

Προϊόν Τιμή 24ωρo % Εύρος 1 Έτους
${instrument.name} ${instrument.name}
${instrument.ticker} ${instrument.underlyingInstrument}
${instrument.ask} ${instrument.percentChange}%
${instrument.oneYearLow} ${instrument.oneYearHigh}
Συναλλαγές
${instrument.name} ${instrument.name}
${instrument.ticker} ${instrument.underlyingInstrument}
${instrument.ask}
${instrument.percentChange}%
${instrument.oneYearLow} ${instrument.oneYearHigh}

Τελευταία Ενημέρωση: ${lastUpdated}

This is a pie chart showing the USDOLLAR Basket

TO INDEX ΚΑΛΑΘΙ

To Dollar Index Basket (USDOLLAR) σχεδιάστηκε από traders για traders και σας επιτρέπει να επωφεληθείτε την ανατίμηση ή την υποτίμηση του αμερικανικού δολαρίου με ακριβή παρακολούθηση και τη μέγιστη δυνατή ρευστότητα.

Το καλάθι νομισμάτων του δείκτη σχεδιάστηκε ώστε να είναι τόσο κατανοητό όσο και εύκολο στη διενέργεια συναλλαγών. Αντανακλά την αξία του αμερικανικού δολαρίου έναντι ενός καλαθιού νομισμάτων με τη μεγαλύτερη ρευστότητα παγκοσμίως.

Ο δείκτης Dollar Index Basket ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2011, με αρχική αξία 10.000. Αντιπροσωπεύει μία ισοδύναμη θέση $10.000 σε καθένα από τα νομίσματα που τον απαρτίζουν. Ενισχύεται όταν το Δολάριο ενισχύεται έναντι του Ευρώ, του Γιεν Ιαπωνίας, της Στερλίνας Βρετανίας και του Δολαρίου Αυστραλίας και υποχωρεί όταν το Δολάριο υποχωρεί έναντι των παραπάνω νομισμάτων.

ΤΟ JPY BASKET – Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΟΥ ΓΙΕΝ

This is a pie chart showing the JPY Basket

Το JPYBasket ("Yen Index") είναι ένας δείκτης βασισμένος στο Ιαπωνικό Γιεν και έχει σχεδιαστεί ώστε να αντανακλά την μεταβολή στην αξία του Γιεν έναντι ενός καλαθιού βασικών διεθνών νομισμάτων. Ο Δείκτης έχει σχεδιαστεί από την FXCM.

Το JPYBasket ξεκίνησε στις 2 Ιανουαρίου 2019, με αρχική αξία 10.000.
Αντιπροσωπεύει μία ισοδύναμη θέση ¥200,000 σε καθένα από τα νομίσματα που τον απαρτίζουν για μία συνολική αξία εκκίνησης ¥1,000,000.

Ενισχύεται όταν το Γιεν ενισχύεται έναντι του US Dollar, του Ευρώ, της Στερλίνας Βρετανίας, του Δολαρίου Καναδά και του Δολαρίου Αυστραλίας και υποχωρεί όταν το Γιεν αποδυναμώνεται έναντι των παραπάνω νομισμάτων.

Προκειμένου ο Δείκτης να έχει αρχική αξία 10.000, το JPY basket χρησιμοποιεί διαιρέτη 100.

Για παράδειγμα, αν Αγοράσετε 1 συμβόλαιο και στη συνέχεια το Γιεν ενισχυθεί και η τιμή Δείκτη αυξηθεί από 10.100 σε 10.101, θα κερδίσετε ακριβώς 100JPY για κάθε μεταβολή μονάδας (ή ισοδύναμη αξία στο νόμισμα βάσης του λογαριασμού σας).

EMBASKET – Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

This is a pie chart showing the EMB Basket

Το EMBasket ("Emerging Markets Index") είναι ένας δείκτης βασισμένος στις Αναδυόμενες Αγορές και έχει σχεδιαστεί ώστε να αντανακλά την μεταβολή στην αξία του USD έναντι ενός καλαθιού μη-βασικών διεθνών νομισμάτων. Ο Δείκτης έχει σχεδιαστεί από την FXCM.

Το EMBasket ξεκίνησε στις 2 Ιανουαρίου 2019, με αρχική αξία 10.000.

Αντιπροσωπεύει μία ισοδύναμη θέση $2,500 σε καθένα από τα νομίσματα που τον απαρτίζουν. Ενισχύεται όταν αυτά τα νομίσματα ενισχύονται έναντι του US Dollar και υποχωρεί όταν αυτά αποδυναμώνονται.

Το EMBasket είναι ένας καλός τρόπος να εκμεταλλευθείτε συχνά ευμετάβλητα προϊόντα, περιορίζοντας ταυτόχρονα το ρίσκο της έκθεσής σας σε ένα μόνο νόμισμα.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Spreads Widget: Κατά την εμφάνιση στατικών spreads, τα στοιχεία είναι στιγμιότυπα με χρονική σήμανση από την στιγμή που η αγορά κλείνει. Τα spreads είναι μεταβαλλόμενα και υπόκεινται σε καθυστερήσεις. Οι τιμές των Single Μετοχών υπόκεινται σε καθυστέρηση 15 λεπτών. Τα στοιχεία των spread παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Η FXCM δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν ενημερωτικά λάθη, ελλείψεις, ή καθυστερήσεις, ή για οποιεσδήποτε ενέργειες που λαμβάνονται βασιζόμενες στις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν.