Εταιρικοι Πελατες

Η FXCM προσφέρει μια ποικιλία διαφορετικών τύπων λογαριασμών για διαφορετικούς τύπους επενδυτών. Για να μπορέσουμε να καθορίσουμε την κατάλληλη εφαρμογή, παρακαλούμε σημειώστε τα κουτάκια που σας αφορούν παρακάτω.

Ποιος Τύπος Λογαριασμού Είναι Κατάλληλος για Μένα ;

Παρακαλούμε σημειώστε τα κατάλληλα κουτάκια.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1

Μονάδες του Νομίσματος Βάσης - Το βασικό νόμισμα του λογαριασμού σας.

2

Η Οδηγία 2014/65/ΕΕ για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων ορίζει ότι κατά την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, η FXCM ("εμείς") πρέπει να ζητά από τον πελάτη ("εσείς") να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις γνώσεις και την εμπειρία σας στον τομέα των επενδύσεων που σχετίζονται με τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος ή υπηρεσίας που προσφέρεται ή ζητείται, καθώς και να απαντά στο ερωτηματολόγιο γνώσεων σχετικά με το προϊόν. Στη συνέχεια θα αξιολογήσουμε κατά πόσον το προϊόν ή η υπηρεσία είναι κατάλληλο για εσάς. Αυτό αναφέρεται ως "Αξιολόγηση Καταλληλότητας".