Εταιρικοι Πελατες

Η FXCM προσφέρει μια ποικιλία διαφορετικών τύπων λογαριασμών για διαφορετικούς τύπους επενδυτών. Για να μπορέσουμε να καθορίσουμε την κατάλληλη εφαρμογή, παρακαλούμε σημειώστε τα κουτάκια που σας αφορούν παρακάτω.

Ποιος Τύπος Λογαριασμού Είναι Κατάλληλος για Μένα ;

Παρακαλούμε σημειώστε τα κατάλληλα κουτάκια.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1

Μονάδες του Νομίσματος Βάσης - Το βασικό νόμισμα του λογαριασμού σας.