Μόχλευση και Margin

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΜΟΧΛΕΥΣΗ

Μπορείτε να πραγματοποιείτε συναλλαγές σε Forex και CFDs με μόχλευση. Αυτό σας επιτρέπει να εκμεταλλευθείτε ακόμη και τις πιο μικρές κινήσεις των αγορών. Όταν κάνετε trading με την FXCM, οι συναλλαγές σας εκτελούνται χρησιμοποιώντας δανεικά κεφάλαια. Η μόχλευση 30:1 σε ένα βασικό ζεύγος όπως το EUR/USD για παράδειγμα, σας επιτρέπει να πάρετε μία θέση 10.000€ στην αγορά, δεσμεύοντας μόνο περίπου 333€ ως κατάθεση ασφαλείας.

Η FXCM προσφέρει διαφορετική μόχλευση για τα διάφορα επενδυτικά προϊόντα.

  • 30:1 για τα βασικά νομισματικά ζεύγη
  • 20:1 για τα μη-βασικά νομισματικά ζεύγη, τον χρυσό και τους βασικούς δείκτες μετοχών
  • 10:1 για τα εμπορεύματα εκτός του χρυσού και για τους μη-βασικούς δείκτες μετοχών
  • 2:1 για κρυπτονομίσματα
  • 5:1 για μεμονωμένες μετοχές και άλλες αξίες αναφοράς

Για να δείτε τις τρέχουσες Απαιτήσεις Περιθωρίου κάντε κλικ εδώ.

Πέραν των ανωτέρω απαιτήσεων μόχλευσης, η FXCM έχει θεσπίσει μία πολιτική προστασίας αρνητικού υπολοίπου η οποία σε περίπτωση που προκύψει ένα αρνητικό υπόλοιπο στον λογαριασμό συναλλαγών του πελάτη λόγω stop-out και/ή συνθηκών ακραίας μεταβλητότητας στις αγορές, τότε θα πραγματοποιηθεί μία σχετική αναπροσαρμογή για να καλύψει το πλήρες αρνητικό ποσό. Αυτό σημαίνει πως οι ιδιώτες πελάτες δεν θα χάσουν ποτέ περισσότερο από το σύνολο των επενδεδυμένων κεφαλαίων στον λογαριασμό συναλλαγών τους. Οι επαγγελματίες πελάτες δεν δικαιούνται την προστασία αρνητικού υπολοίπου. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψιν το επίπεδο ρίσκου και την περίπλοκη φύση των συναλλαγών σε CFDs, η FXCM δεν παρέχει κίνητρα για να ενθαρρύνει τους ιδιώτες πελάτες να πραγματοποιήσουν συναλλαγές.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ MARGIN;

Το Margin (απαίτηση περιθωρίου) μπορεί να θεωρηθεί ως μία κατάθεση καλής πίστης για την διατήρηση ανοιχτών θέσεων. Αυτό δεν συνιστά χρέωση ή κόστος συναλλαγής, αλλά είναι απλά ένα μέρος του κεφαλαίου σας που δεσμεύεται ως απαίτηση περιθωρίου. Οι απαιτήσεις περιθωρίου (ανά 1K Lot για το FX και 1 Συμβόλαιο για τα CFDs) καθορίζονται λαμβάνοντας ένα ποσοστό του πλασματικού μεγέθους της συναλλαγής συν ένα μικρό περιθώριο ασφαλείας. Το περιθώριο ασφαλείας προστίθεται για να μετριάσει τις ημερήσιες/εβδομαδιαίες διακυμάνσεις.

Οι FXCM λογαριασμοί λειτουργούν με το σύστημα Tiered Margin που αποτελείται από το Περιθώριο Διατήρησης και το Περιθώριο Ρευστοποίησης.

Περιθώριο Διατήρησης – η αρχική κατάθεση καλής πίστης ή η εγγύηση που δεσμεύεται για το άνοιγμα και την διατήρηση της θέσης. Στην πλατφόρμα Trading Station αυτό εμφανίζεται στην στήλη «ΕΑΚ» στο πεδίο «Απλή Εμφάνιση Τιμών» ή στην στήλη «Δεσμ. Περ. Διατ» στο πεδίο «Λογαριασμοί».

Περιθώριο Ρευστοποίησης - Σε γενικές γραμμές είναι το 50% του ΕΑΚ και εάν το ακαθάριστο κεφάλαιο του λογαριασμού σας πέσει κάτω από αυτό το επίπεδο, τότε όλες οι θέσεις κλείνουν.

Δείτε τις τρέχουσες Απαιτήσεις Περιθωρίου

Simple Dealing Rates

To Tiered Margin Watcher

To Tiered Margin Watcher της FXCM είναι σχεδιασμένο να σας ειδοποιεί εκ των προτέρων για margin calls, κάτι το οποίο μπορεί να σας δώσει περισσότερο χρόνο να προβείτε σε ενέργειες, ώστε να έχετε την δυνατότητα να τα αποφύγετε. Διαβάστε τις Συχνές Ερωτήσεις για το Tiered Margin για να μάθετε περισσότερα.

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ;

Οι απαιτήσεις περιθωρίου μπορούν να αλλάξουν κατά περιόδους, ώστε να αντανακλούν τις αλλαγές στην μεταβλητότητα της αγοράς και στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Για παράδειγμα, το ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο (ΕΑΚ) για ένα συγκεκριμένο νομισματικό ζεύγος υπολογίζεται ως ποσοστό της ονομαστικής αξίας του ζεύγους. Καθώς οι ισοτιμίες κυμαίνονται για οποιοδήποτε ζεύγος, η απαίτηση περιθωρίου για το ζεύγος πρέπει να αναπροσαρμοστεί. Αν για παράδειγμα το Ευρώ ενισχυθεί έναντι του Δολαρίου ΗΠΑ, θα χρειάζεται μεγαλύτερο margin για την διατήρηση σε έναν λογαριασμό με νόμισμα βάσης το Δολάριο ΗΠΑ. Η FXCM δεν αναμένει περισσότερες από μία αναπροσαρμογές τον μήνα, ωστόσο οι ακραίες κινήσεις των αγορών ή το ρίσκο των οικονομικών ανακοινώσεων μπορεί να απαιτήσουν έκτακτες αναπροσαρμογές εντός του μήνα.

Το σύστημα Tiered Margin της Trading Station αποτελείται από δύο στοιχεία:

  1. Περιθώριο Διατήρησης – H αρχική κατάθεση καλής πίστης ή η εγγύηση που δεσμεύεται για το άνοιγμα και την διατήρηση της θέσης. Το ακριβές ποσό της δέσμευσης που απαιτείται για το άνοιγμα μίας θέσης αναγράφεται στην στήλη «ΕΑΚ» στο πεδίο «Απλή Εμφάνιση Τιμών» ή στην στήλη «Δεσμ. Περ. Διατ» στο πεδίο «Λογαριασμοί» της πλατφόρμας συναλλαγών Trading Station.
  2. Περιθώριο Ρευστοποίησης – Το ελάχιστο ποσό ακαθάριστου κεφαλαίου που πρέπει να υπάρχει στον λογαριασμό προκειμένου να διατηρηθούν οι ανοιχτές θέσεις. Αυτό έχει οριστεί στο 50% της αξίας του Δεσμευμένου περιθωρίου Διατήρησης. Όταν το Ακαθάριστό Κεφάλαιο πέσει κάτω από αυτό το επίπεδο, όλες οι θέσεις θα κλείσουν αυτόματα. Το ακριβές πόσο της δέσμευσης που απαιτείται πριν συμβεί αυτόματη ρευστοποίηση αναφέρεται ως «Δεσμευμένο Κεφάλαιο» στο παράθυρο «Λογαριασμοί» της πλατφόρμας Trading Station.

METATRADER 4 (MT4) TIERED MARGIN

Ομοίως με τους Trading Station II λογαριασμούς, ορισμένοι MetaTrader 4 (MT4) λογαριασμοί χρησιμοποιούν το σύστημα tiered margin. Οι MT4 λογαριασμοί δεν χρησιμοποιούν το σύστημα Smart Margin, αλλά χρησιμοποιούν μία διαφορετική έκδοση των διαδικασιών της FXCM για το tiered margin και το margin call. Το σύστημα της MT4, Tiered Margin, έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει στους πελάτες να έχουν περισσότερο χρόνο για να διαχειριστούν τις θέσεις τους πριν την αυτόματη ρευστοποίηση αυτών των θέσεων. Οι πελάτες έχουν την δυνατότητα να δουν σε πραγματικό χρόνο ενημερώσεις σχετικά με την κατάσταση του περιθωρίου στην πλατφόρμα MT4.

Η πλατφόρμα MT4 δεν επιτρέπει στην FXCM να συμπεριλάβει τις προμήθειες στους υπολογισμούς του περιθωρίου πριν τις συναλλαγές, στις εκκρεμείς εντολές του πελάτη. Αυτό σημαίνει ότι εάν τοποθετήσετε μία συναλλαγή με ένα μικρό ποσό του διαθέσιμου περιθωρίου στον MT4 λογαριασμό, υπάρχει το ρίσκο η εκτέλεση των εντολών να ενεργοποιήσει άμεσα το margin call, ακριβώς μετά την εκτέλεση, καθώς η προμήθεια που χρεώνεται μπορεί να οδηγήσει σε ανεπαρκές περιθώριο για τη διατήρηση των ανοιχτών θέσεών σας. Επομένως, θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι έχετε επαρκές διαθέσιμο περιθώριο πριν το άνοιγμα νέων θέσεων.

Το σύστημα Tiered Margin της MT4 αποτελείται από δύο στοιχεία:

  1. Περιθώριο Διατήρησης – H αρχική κατάθεση καλής πίστης ή η εγγύηση που δεσμεύεται για το άνοιγμα και την διατήρηση της θέσης. Το ακριβές ποσό της δέσμευσης που απαιτείται για τις ανοιχτές θέσεις φαίνεται ως «Απαιτήσεις Περιθωρίου [Margin]» στο πεδίο «Συναλλαγές» στο παράθυρο «Τερματικό» στην πλατφόρμα MT4.
  2. Περιθώριο Ρευστοποίησης – Το ελάχιστο ποσό ακαθάριστου κεφαλαίου που πρέπει να υπάρχει στον λογαριασμό προκειμένου να διατηρηθούν οι ανοιχτές θέσεις του λογαριασμού. Αυτό έχει οριστεί στο 50% της Απαίτησης Περιθωρίου και η αυτόματη ρευστοποίηση θα ενεργοποιηθεί όταν το «Ποσοστό Περιθωρίου» στο πεδίο «Συναλλαγές» στο παράθυρο «Τερματικό» στην πλατφόρμα MT4 πέσει στο 50% ή χαμηλότερα.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1

Το ακαθάριστο κεφάλαιο είναι το υπόλοιπο του λογαριασμού σας συν τα κυμαινόμενα κέρδη/απώλειες των ανοιχτών θέσεών σας.

Μόχλευση: Η μόχλευση είναι δίκοπο μαχαίρι και μπορεί να πολλαπλασιάσει τα κέρδη σας. Ομοίως, μπορεί να πολλαπλασιάσει και τις απώλειές σας. Οι συναλλαγές σε συνάλλαγμα/CFDs με οποιοδήποτε επίπεδο μόχλευσης μπορεί να μην είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές.

Οι στρατηγικές αρμπιτράζ τιμών απαγορεύονται και η FXCM καθορίζει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, τι περιλαμβάνει μια στρατηγική αρμπιτράζ τιμών. Τα spreads είναι μεταβλητά και υπόκεινται σε καθυστέρηση. Η μόχλευση για FX και CFDS ποικίλλει ανά μέσο. Τα κύρια ζεύγη νομισμάτων έχουν προεπιλογή 30:1, τα μη κύρια ζεύγη νομισμάτων, ο χρυσός και οι κύριοι δείκτες έχουν προεπιλογή 20:1, τα εμπορεύματα εκτός του χρυσού και οι μη κύριοι δείκτες μετοχών έχουν προεπιλογή 10:1, οι μεμονωμένες μετοχές και άλλες τιμές αναφοράς έχουν προεπιλογή 5:1 και τα κρυπτονομίσματα έχουν προεπιλογή 2:1.