Όροι και Προϋποθέσεις της Ιστοσελίδας

Τελευταία τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων χρήσης της ιστοσελίδας: Αύγουστος 2020.

Η FXCM βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας παράσχει πληροφορίες, ενημέρωση, εργαλεία, προϊόντα και υπηρεσίες σε όλες τις Ιστοσελίδες της FXCM (ο όρος «Ιστοσελίδες της FXCM» αναφέρεται σε όλες τις ιστοσελίδες της FXCM και στο περιεχόμενό τους). Οι παρακάτω Όροι και Προϋποθέσεις περιλαμβάνουν ακόμα σημαντικές γνωστοποιήσεις και πληροφορίες που συνδέονται με συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες. Η χρήση των ιστοσελίδων της FXCM υπόκειται στους παρακάτω Όρους και Προϋποθέσεις.

Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις αποτελούν δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα στο χρήστη και την FXCM. Η πρόσβαση και χρήση αυτής της ιστοσελίδας συνιστά αποδοχή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων καθώς και άλλων νομικών ειδοποιήσεων και αναφορών που περιλαμβάνονται σε αυτή την ιστοσελίδα. Η χρήση των ιστοσελίδων της FXCM υπάγεται στην ισχύουσα έκδοση των Όρων και Προϋποθέσεων κάθε ιστοσελίδας της FXCM στην οποία έχει πρόσβαση ο χρήστης.

Η FXCM μπορεί να τροποποιήσει τους Όρους και Προϋποθέσεις οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Μπορείτε να ανατρέξετε στην πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων και Προϋποθέσεων με μια επίσκεψη σε μια από τις ιστοσελίδες της FXCM, κάνοντας κλικ πάνω στην υπερσύνδεση Όροι και Προϋποθέσεις που βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας. Η συνεχιζόμενη πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει την αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων, όπως έχουν τροποποιηθεί. Η μοναδική ειδοποίηση αλλαγών ή τροποποίηση σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις γίνεται μέσω της δημοσιοποίησης των αναθεωρημένων Όρων και Προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα. Η FXCM δεν προβαίνει διαφορετικά σε καμία άλλη ειδοποίηση για αλλαγές και τροποποιήσεις.

Οι Όροι και Προϋποθέσεις εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο των συμφωνιών ανάμεσα στο χρήστη και την FXCM, συμπεριλαμβανομένων συμφωνιών πελατών ή λογαριασμού καθώς και άλλων συμφωνιών που αναφέρονται στη χρήση πληροφοριών, περιεχομένου, εργαλείων, προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται από και μέσω των ιστοσελίδων της FXCM.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΗΣ FXCM

Οι ιστοσελίδες της FXCM διατίθενται αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση, εκτός αν υπάρχει άλλη έγγραφη συμφωνία.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα δεν διατίθενται για διανομή ή χρήση από οποιοδήποτε πρόσωπο σε οποιαδήποτε χώρα η διανομή ή χρήση του περιεχομένου αντίκειται στην τοπική νομοθεσία και κανονισμούς. Καμία από τις υπηρεσίες ή επενδύσεις που αναφέρονται στις ιστοσελίδες της FXCM δεν είναι διαθέσιμες σε πρόσωπα που διαμένουν σε οποιαδήποτε χώρα όπου η διάθεση αυτών των υπηρεσιών και επενδύσεων αντιτίθενται στην τοπική νομοθεσία και κανονισμούς.

Οι χρήστες της ιστοσελίδας είναι υπεύθυνοι να επαληθεύσουν αν οι όροι υπακούουν στην τοπική νομοθεσία και τους κανονισμούς της χώρας που υπάγονται. Κανένα περιεχόμενο στις ιστοσελίδες της FXCM δεν θα πρέπει να θεωρηθεί παρότρυνση αγοράς, προσφοράς ή πώλησης οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας σε οποιοδήποτε πρόσωπο σε χώρα όπου η προσφορά, αξίωση, αγορά ή πώληση αποτελεί έκνομη πράξη βάσει του εφαρμοστέου δικαίου και δικαιοδοσίας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Οι ιστοσελίδες της FXCM δεν έχουν σκοπό την παροχή νομικών, φορολογικών ή επενδυτικών συμβουλών. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να αποφασίσει αν η επένδυση, η επενδυτική στρατηγική ή οποιαδήποτε σχετιζόμενη συναλλαγή είναι κατάλληλη βάσει των προσωπικών του επενδυτικών στόχων, οικονομικών συνθηκών και δυνατοτήτων ανάληψης ρίσκου. Ο χρήστης θα πρέπει να συμβουλεύεται τον προσωπικό του νομικό σύμβουλο ή φοροτεχνικό για την κατάστασή του.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Οι ιστοσελίδες της FXCM προστατεύονται από τους εφαρμοστέους νόμους προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Εκτός αν αναφέρεται ρητώς διαφορετικά, ο χρήστης δεν μπορεί χωρίς την έγγραφη άδεια της FXCM, να αλλάξει, τροποποιήσει, αναπαράγει, διανείμει ή εκμεταλλευτεί εμπορικά το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, video, ήχου, κωδικών λογισμικού, user interface design ή λογότυπων από την παρούσα ή άλλη ιστοσελίδα της FXCM.

Ο σύνδεσμος παραπομπής σε ιστοσελίδα της FXCM, η ιστοσελίδα του χρήστη καθώς και ο ίδιος ο σύνδεσμος, ενδεχομένως να μην συνιστούν, χωρίς πρότερη έγγραφη άδεια, ότι η FXCM υιοθετεί, προβάλλει ή συνδέεται με οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα, οντότητα, υπηρεσία ή προϊόν, και να μην επιτρέπεται η χρήση των εμπορικών σημάτων της FXCM εκτός αυτών που περιλαμβάνονται στο κείμενο του συνδέσμου.

Οι ιστοσελίδες της FXCM, εξαιρουμένου του περιεχομένου τρίτων μερών, αποτελούν αποκλειστικό προϊόν συγγραφής της FXCM. Η FXCM διατηρεί το μοναδικό δικαίωμα αναπαραγωγής, προβολής, δημιουργίας παράγωγων προϊόντων ή διανομής. Οι ονομασίες, τα λογότυπα, τα εμπορικά σήματα, τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο σύνολο του περιεχομένου και λογισμικού της παρούσης ιστοσελίδας αποτελούν ιδιοκτησία της FXCM ή των δικαιοπαρόχων. Το περιεχόμενο των τρίτων μερών που περιλαμβάνει η παρούσα ιστοσελίδα αναπαράγεται με την άδεια του εκάστοτε κατόχου.

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΟΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

Παρόλο που οι ιστοσελίδες της FXCM, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και υπηρεσιών είναι προσβάσιμες παγκοσμίως, κάποια χαρακτηριστικά, προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται, παρέχονται ή προσφέρονται μέσω της ιστοσελίδας δεν είναι διαθέσιμα σε όλα τα άτομα ούτε σε όλες τις χώρες, ή μπορεί να μην είναι κατάλληλα για χρήση σε μερικές χώρες. Η FXCM διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και υπηρεσιών, την παροχή και την ποσότητα σε οποιοδήποτε πρόσωπο.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Η FXCM διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένης της επιλογής συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, προϊόντων και/ή υπηρεσιών) χωρίς προειδοποίηση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ

Οι ιστοσελίδες της FXCM μπορεί να περιλαμβάνουν ειδήσεις και πληροφορίες, σχόλια, διαδραστικά εργαλεία, δηλώσεις, αναλύσεις και στοιχεία που αφορούν στην αγορά συναλλάγματος, άλλες χρηματοοικονομικές αγορές και άλλα θέματα.

Μέρος αυτού του περιεχομένου μπορεί να παρέχεται από μη συνδεδεμένες εταιρείες με την FXCM («Περιεχόμενο Τρίτων Μερών»). Η πηγή του Περιεχομένου Τρίτων Μερών προσδιορίζεται εμφανώς και επαρκώς στις ιστοσελίδες της FXCM.

Το Περιεχόμενο Τρίτων Μερών μπορεί να παρέχεται μέσω framed areas, υπερσύνδεσης στις ιστοσελίδες τρίτων μερών ή απλώς να δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα. Το Περιεχόμενο Τρίτων Μερών προστατεύεται από το εφαρμοστέο δίκαιο για την πνευματική ιδιοκτησία και τις διεθνείς συνθήκες, ενώ κάτοχός του είναι το Τρίτο Μέρος και η άδεια χρήσης παρέχεται από τον πάροχο του Τρίτου Μέρος.

Η FXCM δεν υιοθετεί ούτε εγκρίνει άμεσα ή έμμεσα το Περιεχόμενο Τρίτου Μέρους. Οι πάροχοι του Περιεχομένου Τρίτου Μέρους δεν υιοθετούν ή εγκρίνουν άμεσα ή έμμεσα το Περιεχόμενο Τρίτου Μέρους ούτε το περιεχόμενο θα πρέπει να ερμηνεύεται ως νομική, φορολογική ή επενδυτική συμβουλή.

Ενώ η FXCM καταβάλλει κάθε προσπάθεια να παράσχει έγκυρες και έγκαιρες πληροφορίες για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των χρηστών, ούτε η FXCM ούτε οι πάροχοι Περιεχομένου Τρίτων Μερών εγγυώνται την εγκυρότητα, την επικαιροποίηση, την πληρότητα ή τη χρησιμότητα των πληροφοριών και δεν ευθύνονται ούτε είναι υπόλογοι για το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων διαφημίσεων, προϊόντων ή άλλου υλικού που διατίθεται από τις ιστοσελίδες τρίτων μερών. Το Περιεχόμενο Τρίτων Μερών παρέχεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και η FXCM και οι πάροχοι του Περιεχομένου Τρίτων Μερών αποποιούνται οποιαδήποτε ευθύνη για το Περιεχόμενο Τρίτων Μερών που παρέχεται στην ιστοσελίδα. Θα χρησιμοποιείτε το Περιεχόμενο Τρίτων Μερών με δική σας ευθύνη. Το περιεχομενο τριτου μερουσ παρεχεται «ωσ εχει». Οι παροχοι περιεχουμενου τριτου μερουσ αποποιουνται οποιαδηποτε εγγυηση, εκφρασμενη ή υπονοουμενη, συμπεριλαμβανομενησ χωρισ περιορισμο οποιαδηποτε εγγυησησ εμπορευσιμοτητασ, εξυπηρετησησ συγκεκριμενου σκοπου ή μη-παραβασησ.

Οι παροχοι περιεχομενου τριτου μερουσ και οι θυγατρικεσ εταιρειεσ, συνεργατεσ και συνδεδεμενεσ εταιρειεσ, παροχοι υπηρεσιων, παροχοι αδειασ, υπαλληλοι, διευθυντικα στελεχη ή εργαζομενοι δεν ειναι υπολογοι για οποιεσδηποτε αμεσεσ, εμμεσεσ, συμπτωματικεσ, ιδιαιτερεσ ή συνεπαγομενεσ ζημιεσ που προκυπτουν απο τη σχετιζομενη χρηση ή την ανικανοτητα χρησησ του περιεχομενου τριτου μερουσ, συμπεριλαμβανομενων χωρισ περιορισμο των ζημιων απωλειασ κερδων, χρησησ δεδομενων ή αλλων ακαθοριστων ζημιων, ακομα και αν ο αποδεκτησ εχει ενημερωθει για την πιθανοτητα τετοιων ζημιων.

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Αν και η FXCM καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτή την ιστοσελίδα, οι πληροφορίες και το περιεχόμενο εκτίθενται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση και παρέχονται για αποκλειστικό σκοπό παροχής βοήθειας στους traders για τη λήψη ανεξάρτητων επενδυτικών αποφάσεων. Η FXCM έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα. Ωστόσο, η FXCM δεν εγγυάται την εγκυρότητά τους και δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει άμεσα ή έμμεσα από το περιεχόμενο ή την ανικανότητα πρόσβασης στην ιστοσελίδα, για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αποτυχία μεταβίβασης ή λήψης οδηγιών ή ειδοποιήσεων που αποστέλλονται μέσω της παρούσης ιστοσελίδας.

Το σύνολο του περιεχομένου στις ιστοσελίδες της FXCM εμφανίζεται αποκλειστικά με την ημερομηνία δημοσίευσης ή υπόδειξης και μπορεί να αντικατασταθεί από επακόλουθες εξελίξεις στις αγορές ή για άλλους λόγους. Επιπλέον, ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τη ρύθμιση της προσωρινής μνήμης του browser του ώστε να διασφαλίσει τη λήψη των πιο πρόσφατων πληροφοριών.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΧΡΗΣΗΣ

Δεδομένου ότι όλοι οι servers έχουν περιορισμένη χωρητικότητα και χρησιμοποιούνται από πολλά άτομα, ο χρήστης δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί τις ιστοσελίδες της FXCM με τρόπο που θα μπορούσε να προκαλέσει ζημία ή υπερφόρτωση σε κάθε server της FXCM ή σε όποιο δίκτυο συνδέεται με κάποιο server της FXCM. Μη χρησιμοποιείτε τις ιστοσελίδες της FXCM με τρόπο που μπορεί να παρακωλύσει τη χρήση των ιστοσελίδων της FXCM από άλλο χρήστη.

ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΗΣ

Η ιστοσελίδα της FXCM μπορεί να περιλαμβάνει υπερσυνδέσεις σε άλλες ιστοσελίδες που λειτουργούν από άλλους παρόχους. Η FXCM δεν ελέγχει το περιεχόμενο ή την εγκυρότητα των πληροφοριών αυτών των ιστοσελίδων και δεν υιοθετεί το περιεχόμενο που βρίσκεται σε αυτές τις ιστοσελίδες. Οι υπερσυνδέσεις παρέχονται αποκλειστικά ως παραπομπή και η FXCM αποποιείται όλες τις ευθύνες που απορρέουν από το περιεχόμενο ή τη λειτουργία των ιστοσελίδων τρίτων μερών.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Η FXCM δεν εκφραζει και δεν υπαινισσεται καμια εγγυηση για τις ιστοσελιδες της FXCM, συμπεριλαμβανομενων χωρις περιορισμο, των υπονοουμενων εγγυησεων εμπορευσιμοτητας, καταλληλοτητας για συγκεκριμενο σκοπο ή μη παραβασης. Οι ιστοσελιδες της FXCM παρεχονται «ως εχουν» και «ως διαθεσιμες» και η FXCM δεν παρεχει καμια εγγυηση για αποκατασταση σφαλματων ή ανακριβειων.

Η FXCM δεν εγγυαται οτι οι ιστοσελιδες της FXCM θα ανταποκρινονται στις απαιτησεις σας ή οτι η χρηση τους θα ειναι αδιακοπη, ακριβης, ασφαλης ή απαλλαγμενη απο σφαλματα. Επισης η FXCM δεν παρεχει καμια εγγυηση οτι τα αποτελεσματα χρησης των ιστοσελιδων της θα ειναι εγκυρα ή αξιοπιστα ή οτι η ποιοτητα των προϊοντων, υπηρεσιων, πληροφοριων ή αλλου υλικου που αγοραζεται ή αποκταται απο εσας μεσω των ιστοσελιδων της FXCM θα ανταποκρινεται στις προσδοκιες σας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στο βαθμο που επιτρεπεται απο το νομο, η FXCM, δεν ευθυνεται για οποιαδηποτε επακολουθη, συμπτωματικη, ειδικη, αμεση ή εμμεση ζημια (συμπεριλαμβανομενων χωρις περιορισμο απωλειας κερδων, απωλειων απο το trading ή ζημιων που προερχονται απο τη χρηση ή την απωλεια χρησης των ιστοσελιδων της FXCM και του περιεχομενου τριτου μερους, δυσκολιας ή καθυστερησης). Το παρον ισχυει ακομα και αν η FXCM εχει ενημερωθει για την πιθανοτητα αναλογων ζημιων ή απωλειων.

Εκτος αν οριζεται διαφορετικα απο το νομο, η FXCM δεν ειναι υπολογη απεναντι σε εσας ή σε αλλο προσωπο για οποιαδηποτε απωλεια που ηθελε προκυψει απο αιτια που δεν βρισκεται υπο τον ελεγχο της FXCM. Αυτο περιλαμβανει βλαβη του ηλεκτρονικου ή μηχανικου εξοπλισμου ή των γραμμων επικοινωνιας (περιλαμβανομενων τηλεφωνου, καλωδιακης ή διαδικτυου), μη εγκεκριμενης προσβασης, ιων, ληστειας, λειτουργικων σφαλματων, δυσμενων καιρικων συνθηκων (περιλαμβανομενης πλημμυρας, σεισμου ή άλλων ακραιων καιρικων φαινομενων), πυρκαγιας, πολεμου, ανταρσιας, τρομοκρατικης ενεργειας, εξεγερσης, εργατικων διαφορων ή αλλων εργατικων θεματων, ατυχηματος, καταστασης αναγκης ή κυβερνητικης δρασης.

Αν διαμενετε σε πολιτεια, χωρα ή νομικο συστημα που δεν επιτρεπει τον περιορισμο ή εξαιρεση ευθυνης ή συμπτωματικες ή παρεπομενες απωλειες, ορισμενοι ή ολοι απο αυτους τους περιορισμους και εξαιρεσεις ειναι πιθανον να μην εχουν νομικη ισχυ για εσας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ως προϋπόθεση της χρήσης των ιστοσελίδων της FXCM, συμφωνείτε να προστατεύετε την FXCM και τους παρόχους Περιεχομένου Τρίτων Μερών από τυχόν ζημίες από και ενάντια σε όλες τις απαιτήσεις, απώλειες, ευθύνες, κόστος και έξοδα)συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, νομικών εξόδων) που προκύπτουν από τη χρήση των ιστοσελίδων της FXCM ή από την παραβίαση αυτών των Όρων.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Είναι υποχρέωση του χρήστη να διατηρεί μυστικούς τους αριθμούς λογαριασμού της FXCM και τους κωδικούς πρόσβασης. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε οδηγία ή επικοινωνία μεταφερθεί σε εσάς ή για λογαριασμό σας μέσω οποιασδήποτε ιστοσελίδας της FXCM γίνεται με δική σας ανάληψη ρίσκου. Εξουσιοδοτείτε την FXCM να βασίζεται και να ενεργεί και να λειτουργεί ως πλήρως εξουσιοδοτημένη από εσάς και δεσμευμένη σε εσάς, για οποιαδήποτε οδηγία δίνεται στην FXCM ή η FXCM εκτιμά ότι δόθηκε από εσάς ή για λογαριασμό σας από οποιονδήποτε πράκτορα ή διαμεσολαβητή που η FXCM θεωρεί καλή τη πίστη ότι εξουσιοδοτήθηκε αμιγώς από εσάς. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η FXCM εξουσιοδοτείται να βασίζεται στον αριθμό λογαριασμού σας και/ή τον κωδικό πρόσβασης για την ταυτοποίησή σας και συμφωνείτε ότι δεν θα παρέχετε αυτές τις πληροφορίες σε κάποιον που δεν εξουσιοδοτείται από εσάς.

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

Η FXCM διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τη χρήση της παρούσης ιστοσελίδας οποιαδήποτε στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο, με ή χωρίς αιτιολογία και χωρίς πρότερη ειδοποίηση.

ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑΣ

Αν για κάποιο λόγο κάποια διάταξη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων κρίνεται άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, θα εφαρμοστεί στο μέγιστο επιτρεπτό βαθμό και οι υπόλοιπες διατάξεις θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Η παρούσα Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη (EULA) και όλες οι αξιώσεις που προκύπτουν από και σε σχέση με αυτήν, διέπονται από τους ουσιαστικούς νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}