Μία στρατηγική για το trading σας βοηθά να επιτύχετε τους στόχους των συναλλαγών σας. Χρειάζεστε όμως τα κατάλληλα εργαλεία προκειμένου να εκτελέσετε τη στρατηγική σας. Η FXCM προσφέρει τόσο απλές όσο και σύνθετες εντολές, οι οποίες μπορούν να προσαρμοστούν έτσι…