Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πώς δίνουμε στους πελάτες μας την καλύτερη τιμή;

Οι τιμές μας θα είναι η αντικειμενική μας άποψη για την προσφορά και την ζήτηση που είναι διαθέσιμες στους ανεξάρτητους συμμετέχοντες στην αγορά σε σχέση με συναλλαγές κανονικού μεγέθους της αγοράς και είναι ο κύριος τρόπος με τον οποίο θα διασφαλίσουμε ότι ο πελάτης θα επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θα επιδιώκουμε να παρέχουμε τιμές προσφοράς και ζήτησης που σχετίζονται εύλογα με τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς σε σχέση με τις υποκείμενες αγορές. Διασφαλίζουμε ότι η τιμή που προσφέρουμε ανά πάσα στιγμή θεωρείται πάντοτε δίκαιη και η καλύτερη τιμή που μπορούμε να προσφέρουμε στον πελάτη.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}