Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Γιατί η τιμή εκτέλεσης της συναλλαγής μου δεν ταιριάζει με αυτό που βλέπω στο διάγραμμα;

Οι ώρες στην αναφορά της FXCM είναι σε UTC. Μπορείτε να αλλάξετε τη ζώνη ώρας στα διαγράμματά σας σε UTC κάνοντας κλικ στο Σύστημα, Επιλογές και Γενικές Συναλλαγές. Από τη επιλογή ""Ζώνη Ώρας"" επιλέξτε """"UTC"""" και πατήστε Εφαρμογή.

Τα διαγράμματα του Marketscope εμφανίζουν από προεπιλογή την """"προσφορά"""" που είναι η τιμή πώλησης. Για να δείτε την τιμή αγοράς μπορείτε να κάνετε κλικ στο εικονίδιο """"Ζήτηση"""" στη γραμμή εργαλείων του διαγράμματος. Σημειώστε ότι αν κλείνετε μια θέση πώλησης θα πρέπει να ανατρέξετε στην τιμή ζήτησης.

Σε ορισμένα προϊόντα, ενδέχεται να υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα ρευστότητας και οι τιμές στα διαγράμματα εμφανίζουν τις τιμές προσφοράς και ζήτησης που δημιουργεί η FXCM. Σε περίπτωση που εξαντληθεί η ρευστότητα στην καλύτερη διαθέσιμη τιμή, μια εντολή θα εκτελεστεί στην επόμενη καλύτερη διαθέσιμη τιμή, η οποία ενδέχεται να μην εμφανίζεται στα διαγράμματα. Η τιμή του διαγράμματος θα ενημερώνεται όταν λαμβάνεται η επόμενη νέα τιμή. Αυτό είναι σχετικά σπάνιο και είναι πιο πιθανό να συμβεί κατά τη διάρκεια συνθηκών έλλειψης ρευστότητας στην αγορά, όπως οι ανακοινώσεις νέων και κατά τη διαπραγμάτευση εξωτικών νομισματικών ζευγών.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}