Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Οδηγός Προϊόντων

Σελίδα 1 από 5

Το υποκείμενο μέσο για το CoffeeNYF είναι το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης Coffee-New York (Arabica). Αυτό το υποκείμενο προϊόν ΣΜΕ διαπραγματεύεται στο ICE. Ο καφές είναι ένα ήπιο εμπόρευμα και αυτό το προϊόν ΣΜΕ είναι το σημείο αναφοράς για τον αραβικό…

Το υποκείμενο μέσο για το SugarNYF είναι το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης Sugar-New York No. 11 (Raw). Αυτό το υποκείμενο προϊόν ΣΜΕ διαπραγματεύεται στο ICE. Η ζάχαρη είναι ένα ήπιο εμπόρευμα, και αυτό το προϊόν ΣΜΕ είναι το σημείο αναφοράς για…

Το υποκείμενο μέσο για την CarbonF είναι το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης Carbon Emissions. Αυτό το υποκείμενο προϊόν ΣΜΕ διαπραγματεύεται στο ICE. Το υποκείμενο προϊόν έχει σχεδιαστεί για τον trader που διαπραγματεύεται άνθρακα, ώστε να αγοράζει και να πουλά πιστώσεις για…

Τα μερίσματα μπορεί να επηρεάσουν το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης που πληρώνετε ή κερδίζετε από τη θέση σας στο Καλάθι Μετοχών. Τα Καλάθια Μετοχών αποτελούνται από μια ομάδα μετοχών που μπορεί να πληρώνουν μερίσματα κατά τη διάρκεια του έτους.Όταν καταβάλλεται…

Το υποκείμενο προϊόν του SONIA3M είναι το εισηγμένο στο ICE 3 Month SONIA Index Futures (3μηνο ΣΜΕ επί του δείκτη SONIA), το οποίο είναι ένα προθεσμιακό συμβόλαιο με διακανονισμό σε μετρητά βάσει του επιτοκίου μιας τρίμηνης κατάθεσης σε στερλίνα. Απαιτήσεις…

Το υποκείμενο προϊόν του Schatz είναι το εισηγμένο στο EUREX Euro Schatz Futures (ΣΜΕ επί του Euro Schatz). To Euro Schatz θεωρείται βραχυπρόθεσμης λήξης ομολογιακός τίτλος του γερμανικού δημοσίου και είναι ένας από τους παγκοσμίως πιο ενεργά υπό διαπραγμάτευση τίτλους…

Το υποκείμενο προϊόν του EURIBOR3M είναι το εισηγμένο στο ICE 3 Month Euribor Futures (3μηνο ΣΜΕ επί του Euribor) το οποίο διακανονίζεται σε μελλοντική ημερομηνία με μετρητά, βάσει του επιτοκίου EMMI EURIBOR για καταθέσεις τριών μηνών. Το Euribor αποτελεί σημείο…

Το υποκείμενο προϊόν του Bobl είναι το εισηγμένο στο EUREX Euro Bobl Futures (ΣΜΕ επί του Euro Bobl). To Euro Bobl θεωρείται βραχυπρόθεσμης λήξης ομολογιακός τίτλος του γερμανικού δημοσίου και είναι ένας από τους παγκοσμίως πιο ενεργά υπό διαπραγμάτευση τίτλους…

Το υποκείμενο προϊόν του IBHY είναι το ΣΜΕ επί του δείκτη εταιρικών ομολόγων υψηλής απόδοσης του CBOE (CBOE High Yield Corporate Bond Index), ο οποίος αντικατοπτρίζει την απόδοση του εταιρικού χρέους υψηλής απόδοσης σε δολάρια ΗΠΑ και προσφέρει ευρεία κάλυψη…

Το υποκείμενο προϊόν του FED30D είναι το εισηγμένο στο CME 30 Day Federal Funds Futures (30ήμερο ΣΜΕ επί των ομοσπονδιακών κεφαλαίων). Ο όρος επιτόκιο ομοσπονδιακών κεφαλαίων αναφέρεται στο επιτόκιο-στόχο που καθορίζεται από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC). Τα ΣΜΕ…

Το υποκείμενο προϊόν του 10USNote είναι το εισηγμένο στο CME US 10-Year T-Note Futures (ΣΜΕ επί του 10ετούς κρατικού ομολόγου των ΗΠΑ). Tα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, γνωστά ως T-Notes, θεωρούνται βραχυπρόθεσμος ομολογιακός τίτλος του αμερικανικού δημοσίου. Τo 10ετές T-Note είναι…

Το υποκείμενο προϊόν του 5USNote είναι το εισηγμένο στο CME US 5-Year T-Note Futures (ΣΜΕ επί του 5ετούς κρατικού ομολόγου των ΗΠΑ). Tα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, γνωστά ως T-Notes, θεωρούνται βραχυπρόθεσμος ομολογιακός τίτλος του αμερικανικού δημοσίου. Το 5ετές T-Note είναι…