Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

SugarNYF

Το υποκείμενο μέσο για το SugarNYF είναι το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης Sugar-New York No. 11 (Raw).

Αυτό το υποκείμενο προϊόν ΣΜΕ διαπραγματεύεται στο ICE. Η ζάχαρη είναι ένα ήπιο εμπόρευμα, και αυτό το προϊόν ΣΜΕ είναι το σημείο αναφοράς για την ωμή ζάχαρη, το οποίο επιτρέπει στους traders να εικάζουν/να αντισταθμίζουν τις κινήσεις των τιμών στην αγορά.

Απαιτήσεις περιθωρίου
Για να δείτε τις τρέχουσες απαιτήσεις περιθωρίου, επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Margin Updates

Ώρες συναλλαγών, Λήξη και Μήνας αναφοράς
Κάντε κλικ εδώ για τις ώρες συναλλαγών. Λάβετε υπόψη, ωστόσο, ότι οι ώρες ενδέχεται να αλλάξουν ανάλογα με τη θερινή ώρα. Τυχόν ώρες αργιών θα αναρτηθούν εδώ. Οι ημερομηνίες λήξης του FXCM και ο τρέχων μήνας αναφοράς για το SugarNYF βρίσκονται στο PDF Λήξης των FXCM CFD.

Εάν έχετε ανοιχτή θέση, ο μήνας αναφοράς στον οποίο διαπραγματεύεστε δεν θα αλλάξει, αν και οι ημερομηνίες λήξης ενδέχεται να τροποποιηθούν. Οι επόμενοι μήνες αναφοράς ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε ποιος μήνας αναφοράς τιμολογείται αυτήν τη στιγμή, προτού ξεκινήσετε μια συναλλαγή.

Οι πελάτες που κατέχουν ανοιχτή θέση στην «Λήξη FXCM» θα κλείσουν στην προσφορά αγοράς/πώλησής μας στις 17:00 ώρα Νέας Υόρκης για το SugarNYF, πράγμα που σημαίνει ότι ο πελάτης θα αναλάβει τυχόν κυμαινόμενα κέρδη/απώλειες κατά τη στιγμή του κλεισίματος. Όταν λήξει το SugarNYF, όλες οι εκκρεμείς εντολές εισόδου και οι εντολές διακοπής απωλειών/ορίου που σχετίζονται με το συμβόλαιο που λήγει θα ακυρωθούν. Οι πελάτες θα πρέπει να δημιουργήσουν μια άλλη θέση εάν το επιθυμούν μετά τη λήξη και να επαναφέρουν τις εντολές διακοπής απωλειών/ορίου στη νέα ανοιχτή θέση.

Spread-Στόχος
Το SugarNYF στοχεύει σε spread 3 pip/πόντο

Μέγιστο Μέγεθος Συναλλαγής
Ο ελάχιστος αριθμός συμβολαίων ανά κλικ (συναλλαγή) για το SugarNYF είναι 5 και ο μέγιστος αριθμός συμβολαίων ανά κλικ (συναλλαγή) για το SugarNYF είναι 5000.

Ελάχιστο κόστος pip (Αξία)
Το SugarNYF έχει ελάχιστη αξία 0,10 $ ανά πόντο [Η αξία ανά πόντο μπορεί να διαφέρει εάν ο λογαριασμός σας είναι εκφρασμένος σε διαφορετικό νόμισμα. Ανατρέξτε στο παράθυρο Απλών τιμών συναλλαγών (Simple Dealing Rates) στον Σταθμό συναλλαγών (Trading Station) για αυτήν την τιμή]. Η θέση pip/πόντο φαίνεται στο διάγραμμα. Κάθε κίνηση τιμής 0,01 στο SugarNYF είναι 1 pip/πόντο.

Αριθμός συμβολαίων FXCM που ισούται με 1 συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης
Επί του παρόντος, 112 συμβόλαια FXCM SugarNYF ισοδυναμούν με ένα συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης Sugar-New York No. 11 (Raw).

Άλλες πληροφορίες
Το CoffeeNYF δεν έχει χρηματοδοτικά κόστη (μετακύληση).

Δεν υπάρχει ελάχιστη απόσταση διακοπής

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}