Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

CarbonF

Το υποκείμενο μέσο για την CarbonF είναι το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης Carbon Emissions.

Αυτό το υποκείμενο προϊόν ΣΜΕ διαπραγματεύεται στο ICE. Το υποκείμενο προϊόν έχει σχεδιαστεί για τον trader που διαπραγματεύεται άνθρακα, ώστε να αγοράζει και να πουλά πιστώσεις για την εκπομπή ορισμένης ποσότητας διοξειδίου του άνθρακα και άλλων αερίων του θερμοκηπίου. Η μονάδα διαπραγμάτευσης είναι το European Union Allowance (EUA) και η προσφορά τιμής ταυτίζεται με τα ευρώ ανά μετρικό τόνο.

Απαιτήσεις περιθωρίου
Για να δείτε τις τρέχουσες απαιτήσεις περιθωρίου, επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Margin Updates

Ώρες συναλλαγών, Λήξη και Μήνας αναφοράς
Κάντε κλικ εδώ για τις ώρες συναλλαγών. Λάβετε υπόψη, ωστόσο, ότι οι ώρες ενδέχεται να αλλάξουν ανάλογα με τη θερινή ώρα. Τυχόν ώρες αργιών θα αναρτηθούν εδώ. Οι ημερομηνίες λήξης του FXCM και ο τρέχων μήνας αναφοράς για το CarbonF βρίσκονται στο PDF Λήξης των FXCM CFD.

Εάν έχετε ανοιχτή θέση, ο μήνας αναφοράς στον οποίο διαπραγματεύεστε δεν θα αλλάξει, αν και οι ημερομηνίες λήξης ενδέχεται να τροποποιηθούν. Οι επόμενοι μήνες αναφοράς ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε ποιος μήνας αναφοράς τιμολογείται αυτήν τη στιγμή, προτού ξεκινήσετε μια συναλλαγή.

Οι πελάτες που κατέχουν ανοιχτή θέση στην «Λήξη FXCM» θα κλείσουν στην προσφορά αγοράς/πώλησής μας στις 17:00 ώρα Νέας Υόρκης για το CarbonF, πράγμα που σημαίνει ότι ο πελάτης θα αναλάβει τυχόν κυμαινόμενα κέρδη/απώλειες κατά τη στιγμή του κλεισίματος. Όταν λήξει το CarbonF, όλες οι εκκρεμείς εντολές εισόδου και οι εντολές διακοπής απωλειών/ορίου που σχετίζονται με το συμβόλαιο που λήγει θα ακυρωθούν. Οι πελάτες θα πρέπει να δημιουργήσουν μια άλλη θέση εάν το επιθυμούν μετά τη λήξη και να επαναφέρουν τις εντολές διακοπής απωλειών/ορίου στη νέα ανοιχτή θέση.

Spread-Στόχος
Το CoffeeNYF στοχεύει σε spread 8 pip/πόντο

Μέγιστος αριθμός συμβολαίων
Ο μέγιστος αριθμός συμβολαίων ανά κλικ (συναλλαγή) για το CarbonF είναι 5000

Ελάχιστο κόστος pip (Αξία)
Το CarbonF έχει ελάχιστη αξία 0.10 ευρώ ανά πόντο [Η αξία ανά πόντο μπορεί να διαφέρει εάν ο λογαριασμός σας είναι εκφρασμένος σε διαφορετικό νόμισμα. Ανατρέξτε στο παράθυρο Απλών τιμών συναλλαγών (Simple Dealing Rates) στον Σταθμό συναλλαγών (Trading Station) για αυτήν την τιμή]. Η θέση pip/πόντο φαίνεται στο διάγραμμα. Κάθε κίνηση τιμής 0,01 στο CarbonF είναι 1 pip/πόντο.

Αριθμός συμβολαίων FXCM που ισούται με 1 συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης
Επί του παρόντος, 100 συμβόλαια FXCM CarbonF ισοδυναμούν με ένα συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης Carbon Emissions.

Άλλες πληροφορίες
Το CarbonF δεν έχει χρηματοδοτικά κόστη (μετακύληση).

Δεν υπάρχει ελάχιστη απόσταση διακοπής

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}