Wycena AAPL może sugerować, że akcje są notowane ze znacznym dyskontem w stosunku do wartości wewnętrznej

  • AAPL.us
    (${instrument.percentChange}%)

W zależności od przyjętych założeń, AAPL można uznać za spółkę niedowartościowaną przy obecnej cenie rynkowej 143,78 USD za akcję. Ponadto, od 2013 r. średnia stopa wzrostu dywidendy na akcję AAPL wynosi 9,57%, a DPS na 2021 r. wynosi 0,85 pkt. proc.

Obecnie beta akcji wynosi 1,19, a według Statista średnia premia za ryzyko rynkowe dla USA w latach 2011-2021 wynosi 5,5%. Biorąc pod uwagę obecne obawy o stagflację, dodajemy 0,5% jako dodatkową premię za ryzyko i przyjmujemy 6% jako premię za ryzyko rynku akcji. Wreszcie, jako odpowiednią stopę wolną od ryzyka przyjmujemy 2,80%, biorąc pod uwagę rentowność amerykańskiej obligacji 10-letniej. Stosując metodę CAPM, uzyskujemy wymaganą stopę zwrotu z kapitału własnego w wysokości 9,94%.

Stosując model dyskonta dywidend:
1. Wzrost dywidendy o 9,57% zastosowaliśmy do współczynnika 0,85 i ekstrapolowaliśmy go do 2025 roku.
2. Następnie wykorzystaliśmy model wzrostu Gordona do wyznaczenia wartości końcowej dla okresów poza prognozą, przy średnim wzroście dywidendy na poziomie 9,57%.
3. Na koniec zdyskontowaliśmy je do dnia dzisiejszego, uzyskując wartość wewnętrzną w wysokości 228,94 USD za akcję.

Z tych obliczeń wynika, że AAPL jest notowany ze znacznym dyskontem w stosunku do swojej wartości fundamentalnej. Zwracamy jednak uwagę, że model jest bardzo wrażliwy na nasze założenia. To, że teraz akcje wydają się tanie, nie oznacza, że nie staną się jeszcze tańsze.

Spójrzmy na wykres tygodniowy AAPL:

Źródło: www.tradingview.com

Dlaczego warto handlować akcjami z FXCM?

  • prowizja $0.00*
  • Mini Shares - handel ułamkowymi akcjami z minimalną wielkością transakcji 1/10 akcji.
  • Niskie wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego

Ten wykres może pomóc w określeniu czasu, biorąc pod uwagę zakładaną przecenę. Dlatego do wykresu tygodniowego dodaliśmy histogram MACD. Wzrost histogramu MACD (czerwony przerywany pion), a następnie pozytywne przecięcie (czarna elipsa) sugeruje aprecjację ceny. Zaznaczenie w górę bez pozytywnego przecięcia jest mniej wiarygodne

MACD jeszcze nie zaznaczył się ani nie przecina pozytywnie. Ten brak postępu technicznego daje nam powód do wstrzymania się

Odnośnik:
www.statista.com

Image by Pexels from Pixabay

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ujawnienie informacji
*

FXCM może być wynagradzany na wiele sposobów, między innymi przez między innymi przez spready, pobieranie prowizji na otwarciu i zamknięciu transakcji, dodanie narzut do rollover itp. Cennik oparty na prowizji jest stosowany dla typów kont Active Trader.

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników

Widget Spreads: Kiedy wyświetlane są spready statyczne, liczby odzwierciedlają czasowe migawki od momentu zamknięcia rynku. Spready są zmienne i podlegają opóźnieniom. Ceny pojedynczych akcji są opóźnione o 15 minut. Dane dotyczące spreadów służą wyłącznie do celów informacyjnych. FXCM nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub opóźnienia, jak również za działania oparte na tych informacjach.