כיצד נוכל לעזור?

אילו עמלות כרוכות בהפקדת כספים?

FXCM Israel ובנק הפועלים אינן גובות עמלות על הפקדות נכנסות. אנו ממליצים לך ליצור קשר עם הבנק שלך ולברר האם ההעברה כרוכה בעמלות והאם יש בנק מתווך שעשוי לגבות עמלה בתהליך ההעברה.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Exchange: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}