כיצד נוכל לעזור?

אג"ח ממשלת גרמניה BUND

נכס הבסיס של חוזה-ההפרשים BUND הוא מדד החוזים העתידיים של האירו-בונד (Euro-Bund Futures Index), אשר כולל החוזים העתידיים על האירו-בונד עם מועדי הפרעונות הקצרים ביותר וכולל אגרות חוב של ממשלת גרמניה.

דרישת בטחונות

ניתן לצפות בדרישת הבטחונות העדכנית בתחנת המסחר של FXCM, בחלון הציטוטים הפשוטים, תחת עמודת "דרישת בטחונות", המציג את הבטחונות הנדרשים עבור חוזה אחד. שים לב: דרישת הבטחונות על הנכס עשויה להיות שונה בהתאם לסוג החשבון. שים לב: באפשרותך להתעדכן בדרישת הבטחונות גם באתר החברה, לחץ כאן.

שעות מסחר

נא לחץ כאן לצפייה בשעות המסחר של הנכס. לתשומת לבך, המסחר, ככלל, נפתח בשעת חצות שעון ישראל בלילה שבין יום ראשון ליום שני, וננעל בחצות של ליל שישי, שעון ישראל. שעות המסחר תלויות גם במעבר בין שעון קיץ לשעון חורף. כמו כן, גם חגים ומועדים עשויים להשפיע על שעות המסחר. FXCM ישראל נוהגת לעדכן את לקוחותיה במייל חודשי לסוחר על השינויים הצפויים במהלך החודש הקרוב בשעות מסחר בנכסים שונים בשל חגים ומועדים. תוכל לצפות בשינויים הצפויים גם כאן.

פקיעות

בעמוד הבא תוכל לצפות במועדי הפקיעה של החוזה BUND FXCM CFD Expiration PDF.

לקוחות FXCM המחזיקים בפוזיציה פתוחה על הנכס בעת הפקיעה - הפוזיציה תיסגר אוטומטית לפי מחיר הקנייה/מכירה בשוק בשעה 17:00 שעון החוף המזרחי (חצות שעון ישראל) והרווח/הפסד הצף ימומש. גם כל הוראות הכניסה והוראות הסטופ/לימיט יימחקו בעת הפקיעה. לאחר הפקיעה, הסוחר יוכל לפי שיקול דעתו לפתוח פוזיציה חדשה הנכס אם ימצא לנכון.

גודל עסקה מקסימלי

גודל העסקה המקסימלי על ה-BUND הוא 500 חוזים (לכל עסקה).

עלות פיפס מינימלית

עלות מינימלי לכל פיפ במסחר על ה-BUND הוא 0.1 אירו (הערך עשוי להיות שונה אם מטבע הבסיס בחשבונך הוא אחר). כל שינוי במחיר של 0.01 מהווה 1 פיפ. FXCM מציגה ספרה עשרונית נוספת, המייצג שברי פיפ, וזאת כדי לספק תמחור מדויק יותר.

החברה לא מעגלת את המחיר שהיא מצטטת ביחס למחיר בו נסחר הנכס במקום המסחר המרכזי בו נסחר נכס הבסיס.

מספר החוזים ב-FXCM השקול לחוזה עתידי אחד

100 חוזים על ה-BUND ב-FXCM שקול חוזה עתידי על האירו-בונד.

מידע נוסף

אין עלויות מימון על ה-BUND (ריבית גלגול).

המרחק המינימלי של פקודת הסטופ הוא 5 פיפ (0.05).

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Exchange: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}