כיצד נוכל לעזור?

להלן דרכי ההפקדה השונות ומשך הזמן הצפוי של התהליך

לקוחות FXCM Trading LTD:
1.כרטיס אשראי:
הפקדה באשראי משתקפת בדרך כלל בחשבון המסחר תוך יום עסקים אחד, ולרוב גם מהר מכך.
לפרטים לביצוע הפקדה באשראי לחץ כאן

2.העברה בנקאית:
מרגע קבלת הכספים על ידי החברה ההפקדה מתבטאת בחשבון תוך יום עסקים.
לפרטים לביצוע העברה בנקאית לחץ כאן

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Exchange: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}