כיצד נוכל לעזור?

האם אני יכול לשלוח מזומן, הוראת כספים או המחאת נוסעים?

FXCM ISRAEL אינה יכולה לקבל מזומן או מקביל למזומן וזאת מאחר שלא ניתן לאשש את מקור הכספים. כספים אלה יוחזרו לשולח עם קבלתם.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Exchange: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}