כיצד נוכל לעזור?

אני מעוניין לשלוח כספים באמצעי אחר מאשר האפשרויות שציינתם. האם הדבר ניתן?

אפשרויות ההפקדה ש-FXCM ישראל מציעה נבחרו כדי לספק את הדרכים הנוחות והמהימנות ביותר כדי לממן את חשבונך. כל דרך אחרת מלבד אלו שצוינו תמנע את קליטת הכספים בחשבון ב-FXCM ישראל או תעכב את התהליך.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Exchange: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}