כיצד נוכל לעזור?

האם אני יכול להפקיד כספים באמצעות כרטיס אשראי?

כן, ובלבד שכרטיס האשראי משויך לחשבון הבנק שלך, ושחשבונך מוגדר כחשבון מסחר מסוג "העברות". (יש צורך להציג צילום של כרטיס האשראי לצורך אימות).

  • כדי להגדיר את חשבונך כ"חשבון העברות" אנא צור קשר עם מחלקת הסוחרים שלנו בטלפון 03-5101317.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Exchange: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}