Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Εκτέλεση & Rollover

Σελίδα 3 από 3

Αν μία καλύτερη τιμή [από αυτή που προσφέρθηκε αρχικά] καταστεί διαθέσιμη πριν την εκτέλεση της συναλλαγής σας, η FXCM θα σας δίνει πάντοτε την καλύτερη διαθέσιμη τιμή. Όταν μια εντολή εκτελείται σε καλύτερη ή πιο ευνοϊκή τιμή από την τιμή…

Η FXCM λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για να διασφαλίσει ότι η εκτέλεση των τιμών μας παρέχει στους πελάτες το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, λόγω των ταχέως κινούμενων αγορών, οι εκτελέσεις μπορεί να γίνουν σε τιμή η οποία δεν…

Μπορεί να υπάρξει μια σημαντική αύξηση στην κίνηση της αγοράς μετά από μια ανακοίνωση νέων ή ακόμα και ανάμεσα στο κλείσιμο και το εκ νέου άνοιγμα της αγοράς, το οποίο θα μπορούσε να έχει μια σημαντική επίπτωση στην εκτέλεση μιας…

Με κάθε χρηματοπιστωτικό προϊόν, υπάρχει μια τιμή Αγοράς και μια τιμή Πώλησης. Κατά την εξακρίβωση του αν μια συναλλαγή εκτελέστηκε, είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι κοιτάζετε τη σωστή πλευρά της αγοράς. Τα διαγράμματα του Marketscope από προεπιλογή δείχνουν την τιμή «Bid», που είναι…

Οι ώρες στην "Αναφορά" της FXCM είναι σε UTC. Μπορείτε να αλλάξετε τη ζώνη ώρας στο διάγραμμά σας ώστε να συμπίπτει με την ώρα της αναφοράς, επιλέγοντας «Σύστημα» από την Trading Station, στη συνέχεια «Επιλογές» και «Γενικές Συναλλαγές». Επεξεργαστείτε τη…

Η FXCM δεν έχει όρια στο μέγιστο μέγεθος εντολών, αλλά υπάρχει ένα μέγιστο όριο ανά θέση. Η Trading Station επιτρέπει μεγέθη συναλλαγών έως 50 εκατομμύρια ανά συναλλαγή. Ο trader έχει τη δυνατότητα να κάνει πολλαπλές συναλλαγές των 50 εκατομμυρίων. Για…

Μία στρατηγική για το trading σας βοηθά να επιτύχετε τους στόχους των συναλλαγών σας. Χρειάζεστε όμως τα κατάλληλα εργαλεία προκειμένου να εκτελέσετε τη στρατηγική σας. Η FXCM προσφέρει τόσο απλές όσο και σύνθετες εντολές, οι οποίες μπορούν να προσαρμοστούν έτσι…

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}