Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Εκτέλεση & Rollover

Σελίδα 2 από 3

Η στρατηγική σας ενδέχεται να απαιτεί να ρευστοποιήσετε τα κέρδη σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Οι εντολές limit εκτελούνται όμοια με τις εντολές Limit Entry, αλλά εξέρχεστε από την αγορά αντί να εισέρθετε. Οι εντολές limit εγγυώνται την προκαθορισμένη τιμή (ή…

Η στρατηγική σας μπορεί να απαιτεί να διακόψετε τις απώλειες σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Οι εντολές stop εκτελούνται όμοια με τις εντολές Stop Entry, αλλά εξέρχεστε από την αγορά αντί να εισέρθετε. Οι εντολές stop εγγυώνται την εκτέλεση, αλλά όχι…

Όταν πραγματοποιείτε συναλλαγές με τον FXCM λογαριασμό σας μέσω της Trading Station, έχετε πολλές επιλογές εντολών διαθέσιμες: Εντολή Market: εισέρχεστε στην αγορά αμέσως Market Range: Όταν για την στρατηγική σας έχει σημασία η τιμή εκτέλεσης. Με την εντολή Market Range, καθορίζετε ένα…

Πρόκειται για μια εντολή που τοποθετείται για την είσοδο σε συναλλαγή στην τρέχουσα τιμή της αγοράς. Για να τοποθετήσετε μία εντολή ανοίγματος at market στην Trading Station, παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: Από το παράθυρο τιμών, κάντε αριστερό κλικ στην…

Ένα trailing stop είναι ένα stop το οποίο προσαρμόζεται σε μία πιο ευνοϊκή τιμή καθώς η συναλλαγή κινείται προς την πλευρά του trader. Το πόσο μετακινείται ένα stop εξαρτάται από τον τύπο του trailing stop και το επίπεδο που ορίζει…

Οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να τοποθετήσουν μία δική τους εντολή υπό αίρεση. Πρόκειται για ένα τύπο εντολής η οποία είναι συνδεδεμένη με την ενεργοποίηση μίας άλλης εντολής. Οι traders έχουν τις ακόλουθες επιλογές όσον αφορά τις εντολές υπό αίρεση:…

Η επιλογή « χρονικό πλαίσιο» μιας εντολής καθορίζει το χρονικό πλαίσιο στο οποίο η εντολή θα εκτελεσθεί. Υπάρχουν τέσσερεις διαφορετικές επιλογές χρονικού πλαισίου στην Trading Station για τι εντολές εισόδου ή Market: Ημέρα – ενεργοποιεί την Εντολή Εισόδου σας μόνο για…

Η FXCM λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι συναλλαγές εκτελούνται στην αναφερόμενη τιμή με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους πελάτες μας. Λόγω των γρήγορων κινήσεων των αγορών, η εκτέλεση των συναλλαγών μπορεί περιστασιακά να είναι σε…

Ναι. Η FXCM παρέχει την υπηρεσία τοποθέτησης συναλλαγών σε έναν trader για ένα συγκεκριμένο τύπο λογαριασμού, εάν καλέσουν. Θα πρέπει να έχετε υπόψιν σας ότι υπάρχει μια χρονική διαφορά μεταξύ της οδηγίας για τοποθέτηση μίας market εντολής και της ενέργειας…