Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Επισκόπηση

Σελίδα 3 από 3

Όχι. Λόγω της ατελούς φύσης του hedging, χρησιμοποιώντας το hedging σε διαφορετικά προϊόντα εξακολουθεί να ενέχει σημαντικό ρίσκο και επίσης δεν λαμβάνεται υπ' όψιν στον υπολογισμό για το margin. Παρακαλούμε έχετε υπόψιν σας ότι το trading με χρήση περιθωρίου φέρει…

Όταν τοποθετείτε μία εντολή σε ένα CFD με την FXCM, χρησιμοποιείτε μόχλευση* για να ελέγξετε περισσότερα χρήματα από αυτά που χρειάζεται να δεσμεύσετε για την συναλλαγή (margin). Αν για παράδειγμα τοποθετήσετε σήμερα μία εντολή για ένα συμβόλαιο στον GER30 (DAX),…

Στην FXCM, τα έξοδα χρηματοδότησης των CFD θέσεών σας αναφέρονται ως "rollover". Πρόκειται για το επιτόκιο που χρεώνεται ή πιστώνεται για την διατήρηση μίας θέσης μετά τις 17:00 ώρα Νέας Υόρκης (00:00 ώρα Ελλάδος) και βασίζεται στο μέγεθος της θέσης.…

Ναι. Επιπροσθέτως της πολιτικής που ακολουθεί η εταιρία μας για τη διαφάνεια και την εκ των προτέρων ενημέρωση για τα ποσά της μετακύλησης (rollover), λόγω του μέσου πλασματικού μέσου όγκου συναλλαγών της FXCM προς τους παρόχους ρευστότητας που συνεργάζεται, η…

Δείτε παρακάτω τις Απαιτήσεις Περιθωρίου της FXCM: Απαιτήσεις Περιθωρίου σε CDF (Περιλαμβάνει Χρηματιστηριακούς Δείκτες, Εμπορεύματα και Ομόλογα) Οι τρέχουσες απαιτήσεις περιθωρίου παρουσιάζονται στο παράθυρο «Απλή Εμφάνιση Τιμών» της Trading Station ανά προϊόν. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τις απαιτήσεις περιθωρίου…

Με μόχλευση 20:1 μία κίνηση της αγοράς κατά 1% θα αυξήσει ή θα μειώσει το υπόλοιπο του λογαριασμού σας περίπου κατά 20%. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον απλό υπολογισμό για να καθορίσετε το επίπεδο ρίσκου. Για παράδειγμα, κάποιος ο οποίος…

Η μετακύληση ή rollover είναι το επιτόκιο που θα χρεωθεί ή θα πιστωθεί στο λογαριασμό σας αν αφήσετε μια θέση μετά τις 17:00 ώρα Νέας Υόρκης (overnight). Κάθε νόμισμα έχει το δικό του επιτόκιο και επειδή στο FOREX το trading…

Λόγω του παγκόσμιου χαρακτήρα των CFDs, οι traders θα πρέπει να είναι ενήμεροι για τις ειδικές αργίες στις ώρες συναλλαγών που παρατηρούνται σε κάθε αγορά. Η FXCM σας παρέχει παρακάτω ένα μηνιαίο ημερολόγιο όπου αναγράφονται οι ειδικές ώρες συναλλαγών κατά…

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}