Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Επισκόπηση

Σελίδα 1 από 3

Το pip είναι η "μονάδα μέτρησης" που χρησιμοποιεί η FXCM για να μετρήσει τα κέρδη ή τις απώλειες. Είναι το πρότυπο που χρησιμοποιείται στην αγορά του Forex στη θέση των "points" ή των "ticks". Στο Forex, το "pip" είναι το…

Τα CFDs των Προϊόντων Ενέργειας τα οποία περιλαμβάνουν το UK Oil, το US Oil και το NGAS και τα CFDs κρυπτονομισμάτων έχουν μηνιαία λήξη. Τα Ομόλογα CFDs όπως το Bund, έχουν τριμηνιαία λήξη. Το Copper είναι το μόνο από τα…

Τα μερίσματα μπορούν να επηρεάσουν το ποσό του rollover που πληρώνετε ή κερδίζετε για θέσεις σε CFDs Δεικτών. Τα CFDs Δεικτών αποτελούνται από ομάδες μετοχών που ενδέχεται να πληρώνουν μερίσματα κατά την διάρκεια του έτους. Όταν καταβάλλεται μέρισμα σε μια…

Εφόσον η τιμή των CFDs βασίζεται στο υποκείμενο προϊόν, οι ώρες αιχμής είναι τυπικά οι ώρες κατά τις οποίες το χρηματιστήριο για το υποκείμενο προϊόν είναι ανοιχτό. Υπάρχουν επίσης ώρες συναλλαγών μη-αιχμής για διάφορα CFD προϊόντα όταν το προϊόν συναλλάσσεται…

Η ρευστότητα για τα CFDs είναι συγκρίσιμη με τη ρευστότητα του ίδιου του δείκτη. Διαφορετικοί δείκτες και εμπορεύματα αντιμετωπίζουν διαφορετικά επίπεδα διακυμάνσεων και ρευστότητας. Για να δείτε τα πλήρη χαρακτηριστικά για κάθε προϊόν, παρακαλούμε δείτε τον Οδηγό Προϊόντων για CFDs. 

Το "Fair Value" είναι ένας υπολογισμός διαφόρων παραγόντων που επηρεάζουν την τιμή ενός συμβολαίου future σε χρηματιστηριακό δείκτη, όπως για παράδειγμα τα επιτόκια ή τα μερίσματα. Αναπροσαρμογή "Fair Value" εφαρμόζεται ευρέως από πολλά ενημερωτικά δίκτυα, όταν αναφέρουν τιμές για χρηματιστηριακούς…

Όχι, η FXCM διατηρεί πολιτική με re-quote για εντολές σε forex, δείκτες, μέταλλα και πετρέλαιο. Συνθήκες μπορεί να υπάρχουν με βάση το μέγεθος της εντολής, τον τρόπο trading και/ή τις συνθήκες της αγοράς όπου οι traders δεν μπορούν να λάβουν…