Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Έγγραφα και Αιτήσεις

Σελίδα 4 από 4

Μπορείτε να υποβάλλετε τα έγγραφά σας μέσω του www.MyFXCM.com. Απλώς συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τον αριθμό του λογαριασμού σας και τον κωδικό πρόσβασης που λάβατε μέσω email με την ολοκλήρωση της αίτησης. Έγγραφα που υποβλήθηκαν μέσω του Portal MyFXCM διεκπεραιώνονται τυπικά μέσα σε…

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}