Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Έγγραφα και Αιτήσεις

Σελίδα 2 από 4

Μπορείτε να τροποποιήσετε την διεύθυνση email μέσω του MyFXCM.com ή μπορείτε να στείλετε ένα email στο admin@fxcm.gr από τη διεύθυνση email που αρχικά είχατε συμπληρώσει στην αίτησή σας, αναφέροντας τη νέα διεύθυνση email που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε.

Για να προσθέσετε Εξουσιοδοτημένο Trader θα πρέπει να υποβάλλετε τα ακόλουθα για κάθε έναν από τους επιπρόσθετους traders: Υπογεγραμμένη σύμβαση συναλλαγών που περιλαμβάνει τις λεπτομέρειες του(ων) νέου(ων) trader Αντίγραφο ταυτότητας και αποδεικτικό κατοικίας του(ων) νέου(ων) trader Τροποποιημένο Καταστατικό όπου αναφέρεται…

Εάν η οντότητά σας ορίζεται ως χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, hedge fund, ή οργανισμό συλλογικών επενδύσεων απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες για να καθορίσουμε εάν η εγγραφή σας και/ή άδειά σας, σας επιτρέπει να διατηρείτε κεφάλαια πελατών. Παρακαλούμε έχετε υπόψιν σας ότι για να…

Ο όρος Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα αναφέρεται ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά σε τράπεζες, πιστωτικά ιδρύματα και ιδρύματα αποταμίευσης, χρηματιστές-διαπραγματευτές (broker dealer), επενδυτικές εταιρείες, ανταλλακτήρια συναλλάγματος, μεσίτες υποθηκών, ασφαλιστικές εταιρείες, διαχειριστές εντολών συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης με προμήθεια, διαχειριστές συγκέντρωσης εμπορευμάτων, αμοιβαία κεφάλαια, εξουσιοδοτημένους…

Αφού υποβληθεί η αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η αίτησή σας θα εξεταστεί από το αρμόδιο τμήμα Νέων Λογαριασμών. Στις περισσότερες περιπτώσεις, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email μέσα σε 1-2 εργάσιμες μέρες σχετικά με το επόμενο βήμα της…

Οι εταιρικοί πελάτες ενδεχομένως να υπόκεινται στις διατάξεις της οδηγίας EMIR. Δείτε πληροφορίες στην σχετιική ενότητα.

Το εταιρικό αποδεικτικό μετόχων (ανάλυση των μετοχικών κεφαλαίων) πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο Καταστατικό της Εταιρείας. Εάν οι πληροφορίες αυτές δεν εμπεριέχονται στα εταιρικά έντυπα, μπορείτε να υποβάλλετε μία επιστολή σε εταιρικό επιστολόχαρτο αναφέροντας την ανάλυση των μετοχικών κεφαλαίων. Η επιστολή…

Η Συμφωνία Ομόρρυθμης Εταιρίας είναι ένα έντυπο που συνήθως υποβάλλεται στην τοπική αυτοδιοίκηση ή σε άλλη ρυθμιστική αρχή, ως αποδεικτικό της εγγραφής της επιχείρησης. Το έντυπο αναφέρει: Τον σκοπό της ομόρρυθμης εταιρίας Τα εμπλεκόμενα μέρη και ανάλυση των ιδιοκτητών Τις…

Εάν ανοίξετε λογαριασμό Καταπιστεύματος, απαιτείται να υποβάλλετε αντίγραφο του συνόλου της Σύμβασης Καταπιστεύματος, τη Φόρμα Εξουσιοδότησης Καταπιστεύματος και ανανεωμένο μέρος της Πράξης Καταπιστεύματος. Το μέρος της Πράξης Καταπιστεύματος που θα υποβάλλετε θα πρέπει να επαληθεύει τις ακόλουθες πληροφορίες: Πλήρες όνομα του Καταπιστεύματος Φύση και…

Είναι ένα επίσημο έγγραφο που αναφέρει όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με την ίδρυση και τις λειτουργίες της εταιρίας. Τα παρακάτω στοιχεία θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο καταστατικό: Ο σκοπός της εταιρείας Οι διευθύνοντες σύμβουλοι, τα στελέχη, τα μέλη και οι…

Το Πιστοποιητικό Σύστασης Εταιρίας είναι ένα έγγραφο που συνήθως υποβάλλεται στην τοπική αυτοδιοίκηση ή σε άλλη ρυθμιστική αρχή, ως αποδεικτικό της εγγραφής της επιχείρησης. Αυτό ή άλλα παρόμοια επικυρωμένα έγγραφα θα πρέπει να συνοδεύουν τις αιτήσεις εταιρικών λογαριασμών.

Στα αποδεικτικά κατοικίας που θα κατατεθούν για το άνοιγμα εταιρικού λογαριασμού, θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα και τα προσωπικά στοιχεία κατοικίας του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση ή του ατόμου που υπογράφει αντί για το όνομα της επιχείρησης. Επιπλέον,…