Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Έγγραφα και Αιτήσεις

Σελίδα 3 από 4

Χρειαζόμαστε δύο διαφορετικά έγγραφα για τις ανάγκες ταυτοποίησης. Το δίπλωμα οδήγησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως έγγραφο ταυτοποίησης είτε ως αποδεικτικό κατοικίας, όχι όμως και για τις δύο περιπτώσεις. Το δίπλωμα οδήγησης θα πρέπει να αναγράφει το όνομα, το επώνυμο,…

Όχι, δυστυχώς δεν μπορούμε να δεχτούμε ταχυδρομικές θυρίδες. Μια λύση θα είναι να μας στείλετε ένα λογαριασμό ΔΕΗ ή ΟΤΕ που αναγράφει εκτός από την ταχυδρομική θυρίδα, τη διεύθυνση για την οποία προσφέρει την παροχή.

Θα χρειαστούμε ένα έγγραφο που να αναγράφει το όνομα και τη διεύθυνσή σας όπως αναγράφονται στην αίτησή σας. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να είναι η ανάλυση του τραπεζικού σας λογαριασμού ή ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο του μισθωτηρίου σας που να αναγράφει…

To αποδεικτικό κατοικίας χρησιμοποιείται προκειμένου να εξακριβώσει τη διεύθυνση κατοικίας σας όπως αναγράφεται στην αίτησή σας. Παρακαλώ υποβάλλετε τη διεύθυνση κατοικίας σας.

Στα αποδεκτά αποδεικτικά κατοικίας περιλαμβάνονται, χωρίς να περιορίζονται σε: λογαριασμοί κοινής ωφέλειας, ανάλυση τραπεζικού λογαριασμού ή πιστωτικής κάρτας και τρέχον μισθωτήριο. Τα έγγραφα αυτά θα πρέπει να έχουν ληφθεί στο σύνολό τους και δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά διπλωμένα έγγραφα…

Το αποδεικτικό κατοικίας θα πρέπει να αναγράφει το όνομά σας και τη διεύθυνση κατοικίας σας όπως αναγράφονται στην αίτησή σας. Το έγγραφο θα πρέπει να έχει εκδοθεί μέσα στους τελευταίους έξι μήνες.

Εκτός αν διευκρινίζεται διαφορετικά, εάν το έγγραφο πιστοποίησης ταυτότητας που έχει εκδοθεί από το κράτος περιλαμβάνει τη διεύθυνση κατοικίας σας όπως αυτή αναγράφεται στην αίτηση σας τότε αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως αποδεικτικό ταυτότητας όσο και ως αποδεικτικό κατοικίας.

Τα αποδεκτά έγγραφα πιστοποίησης ταυτότητας με φωτογραφία περιλαμβάνουν, χωρίς να περιορίζονται σε: διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης και ταυτότητα. Μπορούν να γίνουν αποδεκτά και άλλα επίσημα, κρατικά έγγραφα μετά από αξιολόγηση κατά περίπτωση.

Το έγγραφο ταυτοποίησης θα πρέπει να αναγράφει ευδιάκριτα το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, την ημερομηνία γέννησης και την ημερομηνία λήξης. Το όνομα στο διαβατήριο ή την ταυτότητα θα πρέπει να ταιριάζει με το όνομα που αναγράφεται στην FXCM αίτησή σας.

Το επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης με φωτογραφία θα πρέπει να αναγράφει: Το ονοματεπώνυμό σας όπως αναγράφεται στην αίτηση λογαριασμού. Την ημερομηνία γεννήσεώς σας, ενώ το έγγραφο δε θα πρέπει να έχει λήξει.

Το προσωπικό της FXCM είναι διαθέσιμο να μεταφράσει έγγραφα από διάφορες γλώσσες. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμος μεταφραστής, μπορεί να σας ζητηθεί να υποβάλλετε πιστοποιημένη μετάφραση του εγγράφου σας στα Αγγλικά.

Τα βήματα αυτά χρειάζονται προκειμένου να εξασφαλιστεί η εγκυρότητα των πληροφοριών στην αίτηση και να προστατευτούν οι πελάτες από ενδεχόμενη απάτη. Η FXCM χρησιμοποιεί διάφορα συστήματα ταυτοποίησης και επαλήθευσης ώστε να επιβεβαιώσει την ταυτότητα των πελατών της. Σε περίπτωση που…