Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Ποια έγγραφα χρειάζεται να υποβάλλω για ταυτοποίηση (Ταυτότητα) και Αποδεικτικό Διεύθυνσης κατά το άνοιγμα νέου λογαριασμού;

Ενδέχεται να απαιτήσουμε ένα αποδεικτικό έγγραφο ταυτότητας και ένα αποδεικτικό διεύθυνσης. Το διαχειριστικό portal πελατών θα σας ενημερώσει για τα έγγραφα που πρέπει να υποβάλετε.

Αποδεικτικό Διεύθυνσης

Δεχόμαστε:

 • Λογαριασμός Τραπέζης (Bank Statement)
 • Λογαριασμός φυσικού αερίου ή ύδρευσης
 • Λογαριασμός Διαδικτύου Internet ή καλωδιακής τηλεόρασης
 • Δήλωση Υποθήκης
 • Συμφωνητικό Μίσθωσης
 • Δήλωση Ασφάλισης Κατοικίας
 • Τοπικοί φορολογικοί λογαριασμοί
 • Επιστροφή Φόρου
 • Βεβαίωση κατοικίας που έχει εκδοθεί από το Κράτος

Δεχόμαστε στιγμιότυπα οθόνης από το τραπεζικό σας portal ή τον πάροχο λογαριασμών κοινής ωφέλειας, αρκεί να περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμό σας, τα στοιχεία του λογαριασμού σας και τα στοιχεία του εκδότη.

ΔΕΝ δεχόμαστε:

 • Λογαριασμούς κινητής τηλεφωνίας
 • Άλλα στιγμιότυπα οθόνης ή εικόνες οθόνης
 • Περικομμένες φωτογραφίες, που εμφανίζουν μόνο το όνομα, τη διεύθυνσή σας

Γενικές απαιτήσεις:

 • Όχι παλαιότερο των 6 μηνών
 • Οι πληροφορίες ταιριάζουν με το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνσή σας στο αρχείο
 • Περιέχει το όνομα ή το λογότυπο του εκδότη

Όλες οι πληροφορίες στο έγγραφο πρέπει να είναι εμφανείς και να μην καλύπτονται από τα χέρια σας, από χαμηλό φωτισμό ή το φλας. Η εικόνα δεν πρέπει να είναι θολή.

Αποδεικτικό Ταυτότητας:

Δεχόμαστε:

 • Διαβατήριο
 • Άδεια Οδήγησης
 • Ταυτότητα
 • Άδεια Παραμονής

ΔΕΝ δεχόμαστε:

 • Ταυτότητα Φοιτητή
 • Ταυτότητα που δεν περιέχει τη φωτογραφία σας

Γενικές απαιτήσεις:

 • Ταυτότητα με φωτογραφία που έχει εκδοθεί από το Κράτος
 • Δεν έχει λήξει
 • Ονοματεπώνυμο και Ημερομηνία Γέννησης εμφανή

Όλες οι πληροφορίες στο έγγραφο πρέπει να είναι εμφανείς και να μην καλύπτονται από τα χέρια σας, από χαμηλό φωτισμό ή το φλας. Η εικόνα δεν πρέπει να είναι θολή.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}