Μέρος του να είσαι algo trader είναι να μαθαίνεις συνεχώς και να διευρύνεις την εξειδίκευσή σου. Διευρύνετε τις προγραμματιστικές σας γνώσεις και αποκτήστε νέες δεξιότητες με τα ακόλουθα εκπαιδευτικά προγράμματα που επικεντρώνονται σε διάφορες πτυχές των αλγοριθμικών συναλλαγών. Για περισσότερα, δείτε τα σύντομα βίντεο και άρθρα μας στην αγγλική γλώσσα.

Learn Algorithmic Trading with Courses from Quantra*

Momentum Trading in FX

What You Will Learn:

 • The basics of forex trading
 • How macroeconomic factors affect the forex market
 • How to fetch data and code a momentum trading strategy
 • How to backtest any strategy on the Quantra Blueshift platform
 • How to manage intraday risk while trading in the forex markets

Python for Trading: Basic

What You Will Learn:

 • Familiarize yourself with the Python programming language
 • Implement Python in the context of financial markets
 • Import real market OHLC data, visualize and manipulate it the way you want
 • Create strong building blocks to code your own algorithmic trading strategy in Python

Getting started with Algorithmic Trading

What You Will Learn:

 • What is Algorithmic Trading and its advantages over manual trading
 • Different strategy paradigms & modeling ideas used for algorithmic trading and back-testing
 • The requirements for setting up an algorithmic trading platform
 • How to backtest any strategy on the Quantra Blueshift platform
 • How to manage intraday risk while trading in the forex markets

Intro to Machine Learning for Trading

What You Will Learn:

 • Basics of Machine Learning for trading
 • Implement different machine learning algorithms to trade in financial markets
 • Analyze the Machine Learning model predictions in train and test data set
 • Code and backtest trading strategies using a machine learning algorithm in Python

Python for Trading

What You Will Learn:

 • Code trading strategies using technical indicators such as moving averages, Relative Strength Index, etc.
 • Build your own trading strategies and backtest their performance on historical data
 • Code a momentum trading strategy using TA-Lib library
 • Analyze the trading strategies using various performance metrics

Crypto Trading Strategies: Intermediate

What You Will Learn:

 • The basics of cryptocurrencies
 • How to choose wallets and exchanges to trade cryptocurrencies
 • How to code and backtest a Ichimoku Cloud strategy
 • How to create a strategy based on the day of the week and backtest it
 • How to trade the divergence between RSI and price series and the risks associated with intraday trading using AROON indicator

Crypto Trading Strategies: Advanced

What You Will Learn:

 • Advanced trading strategies for cryptocurrencies
 • Unsupervised machine learning algorithms in cryptocurrencies
 • Pairs trading on cryptocurrencies
 • Time series analysis such as Hurst exponent to optimize the entry points
 • Quantitative trading strategy framework and implement a long-only momentum strategy
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
*

Η FXCM είναι μία ανεξάρτητη νομική οντότητα και δεν σχετίζεται με την QuantInsti. Η FXCM δεν εγκρίνει κανένα προϊόν ή υπηρεσία της QuantInsti. Παρακαλούμε σημειώστε πως τα webinars διεξάγονται από την QuantInsti. Με την εγγραφή σας, παρέχετε τις πληροφορίες σας σε αυτή την εταιρεία και υπόκεισθε στην Πολιτική Απορρήτου τους.