@

Σύγκριση FXCM Trading APIs

Τα APIs μπορούν να καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη, είτε επιθυμείτε απλά να δοκιμάσετε τις στρατηγικές σας, είτε απαιτείτε το υψηλότερο επίπεδο τεχνολογίας.

Rest API1 Java Fix ForexConnect

ΓΕΝΙΚΑ

Live Feed
Ιστορικές Τιμές
Κόστος Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν με Υπόλοιπο 5.000 Δωρεάν
Απαιτούμενα Στοιχεία Σύνδεσης Demo ή Live Demo ή Live Live Demo ή Live
Λειτουργικό Σύστημα Οποιοδήποτε Windows / Mac / Linux Windows / Mac / Linux Windows / Mac / Linux
SDK fxcmpy Python Package SDK Available on GitHub Standard FIX Protocols SDK Available on GitHub
Υποστήριξη CFDs
Υποστήριξη Trading
Station Desktop
Όριο Συμβόλων Απεριόριστα Απεριόριστα Απεριόριστα Απεριόριστα
Όριο Τιμών ανά σύμβολο Έως 2-3/δευτερόλεπτο Έως 2-3/δευτερόλεπτο Έως 250/δευτερόλεπτο Έως 2-3/δευτερόλεπτο
Γλώσσα Προγραμματισμού Οποιαδήποτε με HTTP Java AΟποιαδήποτε με Socket Επικοινωνίας Java, C/C++/C#, VB, VBA
Πρωτόκολλο Επικοινωνίας HTTP Ιδιόκτητο Standard Ιδιόκτητο
Εφαρμογή για Desktop Web-based
Εφαρμογή για Κινητό
3rd Party Εφαρμογή
Δημιουργία Εντολών
Διαγραφή/Τροποποίηση Εντολών

ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΤΟΛΩΝ

Day
Good 'til Cancelled (GTC)
Good 'til Date (GTD)
Fill-or-Kill (FOK)
Immediate-or-Cancel (IOC)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Λίστα Λογαριασμών Χρηστών
Κατάσταση Λογαριασμού
(Υπόλοιπο κλπ.)
Λίστα Ανοιχτών Θέσεων
Λίστα Κλειστών Θέσεων
Λίστα Εκκρεμών Εντολών
Εντολές εν Αναμονή

ΤΥΠΟΙ ΕΝΤΟΛΩΝ

Εντολές Market
Εντολές Εισόδου
Εντολές Limit
Εντολές ELS
Εντολές OTO
Εντολές Stop
Εντολές Stop-Limit
Εντολές OTO-OCO
Εντολές If-Then
Εντολές If-Then-ELS
Εντολές OCO-ELS
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1

Τα REST API Tokens ίσως χρειάζονται ενεργοποιήση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το email api@fxcm.com για τεχνικά προβλήματα ή ερωτήσεις.