Σύγκριση FXCM Trading APIs

Τα APIs μπορούν να καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη, είτε επιθυμείτε απλά να δοκιμάσετε τις στρατηγικές σας, είτε απαιτείτε το υψηλότερο επίπεδο τεχνολογίας.

Java Fix ForexConnect

ΓΕΝΙΚΑ

Live Feed
Ιστορικές Τιμές
Κόστος Δωρεάν Δωρεάν με Υπόλοιπο 5.000 Δωρεάν
Απαιτούμενα Στοιχεία Σύνδεσης Demo ή Live Live Demo ή Live
Λειτουργικό Σύστημα Windows / Mac / Linux Windows / Mac / Linux Windows / Mac / Linux
SDK SDK Available on GitHub Standard FIX Protocols SDK Available on GitHub
Υποστήριξη CFDs
Υποστήριξη Trading
Station Desktop
Όριο Συμβόλων Απεριόριστα Απεριόριστα Απεριόριστα
Όριο Τιμών ανά σύμβολο Έως 2-3/δευτερόλεπτο Έως 250/δευτερόλεπτο Έως 2-3/δευτερόλεπτο
Γλώσσα Προγραμματισμού Java AΟποιαδήποτε με Socket Επικοινωνίας Java, C/C++/C#, VB, VBA
Πρωτόκολλο Επικοινωνίας Ιδιόκτητο Standard Ιδιόκτητο
Εφαρμογή για Desktop
Εφαρμογή για Κινητό
3rd Party Εφαρμογή
Δημιουργία Εντολών
Διαγραφή/Τροποποίηση Εντολών

ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΤΟΛΩΝ

Day
Good 'til Cancelled (GTC)
Good 'til Date (GTD)
Fill-or-Kill (FOK)
Immediate-or-Cancel (IOC)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Λίστα Λογαριασμών Χρηστών
Κατάσταση Λογαριασμού
(Υπόλοιπο, NAV, κλπ.)
Λίστα Ανοιχτών Θέσεων
Λίστα Κλειστών Θέσεων
Λίστα Εκκρεμών Εντολών
Εντολές εν Αναμονή

ΤΥΠΟΙ ΕΝΤΟΛΩΝ

Εντολές Market
Εντολές Εισόδου
Εντολές Limit
Εντολές ELS
Εντολές OTO
Εντολές Stop
Εντολές Stop-Limit
Εντολές OTO-OCO
Εντολές If-Then
Εντολές If-Then-ELS
Εντολές OCO-ELS
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ