XAU/USD ustanawia nowe 19-miesięczne maksima, a rynki monitorują sytuację na Ukrainie

  • XAUUSD
    (${instrument.percentChange}%)

XAU/USD

Złoto to tradycyjny "safe-have", który znalazł nabywców w wyniku niechęci do podejmowania ryzyka wynikającej z konfliktu zbrojnego na linii Rosja-Ukraina. Oprócz samego ryzyka geopolitycznego, obawy o skutki gospodarcze i wyższe ceny energii wywołują obawy o stagflację i mogą skomplikować pracę głównych banków centralnych, które próbują zacieśniać politykę monetarną w obliczu rosnącej inflacji.

Obawy te pogłębiają rozmowy o zakazie importu energii z Rosji, od której Europa i Niemcy są w dużym stopniu uzależnione. Sekretarz USA Blinken poinformował, że "Obecnie prowadzimy bardzo aktywne rozmowy z naszymi europejskimi partnerami na temat zakazu importu rosyjskiej ropy do naszych krajów ", wypowiadając się w weekend w CNN. [1]

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz jest nadal odporny na sankcje dotyczące ropy i gazu, jak wynika z wczorajszej wypowiedzi Politico, ponieważ w tym momencie trudno jest zabezpieczyć dostawy w inny sposób. [2]

XAU/USD wszedł w drugi z rzędu zyskowny miesiąc i po zakończeniu najlepszego tygodnia od prawie dwóch lat, dziś ustanawia świeże 19-miesięczne maksima, powyżej poziomu 2K.

W zasięgu wzroku znajduje się poziom 2.050, a maksima wszech czasów z sierpnia 2020 r. są zlokalizowane na poziomie 2.075. Po wielokrotnej obronie, w trakcie spadków, poziomu 38,2% Fibonacciego wzrostów z lat 2015-2020, jak widać na wykresie dziennym, kurs ma możliwość ustanowienia nowych rekordowych poziomów. Jednak na razie zachowujemy pewną ostrożność, ponieważ może być wymagane świeże cofnięcie i/lub nowy katalizator.

Z technicznego punktu widzenia, wskaźnik siły względnej pozostaje w pobliżu poziomów wykupienia, a metal szlachetny handluje poza swoim najlepszym poziomem podczas sesji europejskiej. Może to wywołać presję w kierunku 1,960-1,959, ale trwała poprawa nastrojów będzie potrzebna do pogłębienia trendu, który zagrozi poziomowi 1,916.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referencje

1

Znaleziono 08 mar 2022 https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-on-nbc-meet-the-press-with-chuck-todd/

2

Znaleziono 17 kw. 2024 https://www.politico.eu/article/germany-rejects-calls-for-banning-russian-oil-and-gas/

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników

Widget Spreads: Kiedy wyświetlane są spready statyczne, liczby odzwierciedlają czasowe migawki od momentu zamknięcia rynku. Spready są zmienne i podlegają opóźnieniom. Ceny pojedynczych akcji są opóźnione o 15 minut. Dane dotyczące spreadów służą wyłącznie do celów informacyjnych. FXCM nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub opóźnienia, jak również za działania oparte na tych informacjach.