XAU/USD notuje drugi zyskowny tydzień, twardy kierunek wciąż nieuchwytny

  • XAUUSD
    (${instrument.percentChange}%)

XAU/USD - H4

Po styczniowych spadkach złoto dobrze rozpoczęło miesiąc, odnotowując drugi z rzędu tydzień wzrostów. Nadal jednak brakuje mu zdecydowanego kierunku, ponieważ w tym roku porusza się wokół EMA200 (czarna linia). Jego dotychczasowe ruchy wydają się być głównie reakcją na aktywność dolara amerykańskiego, podczas gdy wykazuje on niezdolność do wykorzystania napięć geopolitycznych, głównie związanych z Ukrainą.

Dziś notowania rozpoczęły czwarty z rzędu konstruktywny dzień, handlując powyżej EMA200, co daje możliwość pchnięcia kursu w kierunku styczniowego szczytu i linii trendu spadkowego poprowadzonej po maksimach z 2021 r. (1.854-5). Jednakże, na tym etapie jesteśmy ostrożni w odniesieniu do większych wzrostów, które mogłyby wyeliminować 1.877

Wskaźnik siły względnej (RSI) zbliża się do obszaru wykupienia, który może ograniczyć zwyżki i wywołać presję z powrotem poniżej EMA200 (w okolicach 1.812), choć świeże minima z 2022 r. (1.780) prawdopodobnie będą potrzebowały nowego impulsu.

Ogólnie rzecz biorąc, wykres nie przedstawia jednoznacznego obrazu i XAU/USD będzie potrzebował katalizatora, aby przełamać tegoroczny zakres (1.854-1.780). Kalendarz ekonomiczny nie dostarcza jeszcze takiej okazji, a pierwsza ważna informacja pojawi się w czwartek w postaci US CPI Inflation (13:30 GMT).

Handluj wiadomościami: Zobacz nasz kalendarz ekonomiczny

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników

Widget Spreads: Kiedy wyświetlane są spready statyczne, liczby odzwierciedlają czasowe migawki od momentu zamknięcia rynku. Spready są zmienne i podlegają opóźnieniom. Ceny pojedynczych akcji są opóźnione o 15 minut. Dane dotyczące spreadów służą wyłącznie do celów informacyjnych. FXCM nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub opóźnienia, jak również za działania oparte na tych informacjach.