US30 osłabiony przez wysoką inflację & agresywne oczekiwania rynkowe na podwyżki stóp procentowych

  • US30
    (${instrument.percentChange}%)

US30 - H4

Inflacja zasadnicza CPI w USA wzrosła w styczniu o 7,5% w ujęciu rocznym, jak pokazały czwartkowe dane, osiągając najwyższy poziom od czterdziestu lat. Spowodowało to wzrost rentowności amerykańskich obligacji 10-cio procentowych powyżej 2% i gwałtowny spadek amerykańskich rynków akcji, a US30 zanotował najgorszy dzień od końca 2021 roku.

Rynki oczekują teraz bardziej agresywnej ścieżki podwyżek stóp przez Fed, a narzędzie FedWatch CME przewiduje większą podwyżkę stóp o 50 punktów bazowych w marcu, z prawdopodobieństwem 93,8% w momencie pisania tego tekstu. [1]

US30 przedłuża dziś swoje straty, z perspektywą techniczną niewiele zmienioną od naszej ostatniej analizy. Testuje rejon 35.000, który wystawia go na działanie 200-dniowej EMA (obecnie w okolicach 34.630), ale naruszenie, które mogłoby otworzyć drzwi do ruchów poniżej 35.500, może wymagać świeżego katalizatora.

Pomimo negatywnych nastrojów, indeks znajduje pewne wsparcie w okolicach 35.000 i może znaleźć szansę na wybicie do góry, ale do powrotu powyżej EMA200 (35.370-35.470) potrzebny jest zwrot w sentymencie, podczas gdy dzienna chmura Ichimoku nadal jest duża.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referencje

1

Znaleziono 26 maj 2024 https://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/countdown-to-fomc.html#

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników

Widget Spreads: Kiedy wyświetlane są spready statyczne, liczby odzwierciedlają czasowe migawki od momentu zamknięcia rynku. Spready są zmienne i podlegają opóźnieniom. Ceny pojedynczych akcji są opóźnione o 15 minut. Dane dotyczące spreadów służą wyłącznie do celów informacyjnych. FXCM nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub opóźnienia, jak również za działania oparte na tych informacjach.