SPX500 osiągnął 15-miesięczne minima w poniedziałek & zamknął się w strefie niedźwiedziej, przed Fed

  • SPX500
    (${instrument.percentChange}%)

Wzrost inflacji w USA

Inflacja w USA wykazywała ostatnio oznaki osłabienia, ponieważ główny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) spadł w kwietniu do 8,3% (w ujęciu rocznym). Stworzyło to pewne nadzieje na szczyt inflacji, ale zostały one rozwiane w zeszły piątek, gdy najnowsze dane ujawniły kolejny wzrost.

**Główny wskaźnik CPI wzrósł do najwyższego poziomu od grudnia 1981 r.*, osiągając w maju 8,6% w ujęciu rocznym, chociaż odczyt bazowy, który nie uwzględnia cen żywności i energii, spadł do 6% w ujęciu rocznym, z 6,2% w poprzednim miesiącu.

Ponadto, wstępne dane Uniwersytetu Michigan pokazały, że nastroje konsumenckie spadły w czerwcu do poziomu 5,2, co oznacza 14-procentowy spadek w porównaniu z majem i najniższą wartość w historii.

Agresywne zakłady na podwyżkę stóp Fed

Amerykańska Rezerwa Federalna uznała walkę z inflacją za swój priorytet i rozpoczęła ścieżkę zacieśniania polityki pieniężnej, podnosząc stopy procentowe już dwa razy. W ostatnim czasie byliśmy również świadkami serii jastrzębich komentarzy ze strony decydentów, podkreślających ich gotowość do kontynuowania zacieśniania polityki pieniężnej po zakończeniu lata i potwierdzających determinację banku w dążeniu do obniżenia cen.

Po majowym posiedzeniu Powell wskazał na więcej ruchów o pół procenta w czerwcu i lipcu, ale wykluczył bardziej agresywne podwyżki o 75 punktów bazowych, mówiąc, że nie jest to "coś, co Komitet aktywnie rozważa " [1]. Biorąc jednak pod uwagę piątkowy ponowny wzrost inflacji, Fed może być zmuszony do rozważenia takiego działania.

Bank centralny ogłosi swoją ostatnią decyzję w najbliższą środę, a zerwanie z dobrze zaplanowaną ścieżką mogłoby wstrząsnąć i tak już niespokojnym rynkiem obligacji i akcji. Nawet jeśli nie zaskoczy większą podwyżką, inwestorzy będą z pewnością poszukiwać wskazówek co do zamiarów banku na lipiec i kolejne miesiące, a uaktualnione projekcje personalne będą kolejnym punktem zainteresowania.

Ostatnie dane zdecydowanie spowodowały ogromne przeszacowanie oczekiwań rynkowych co do ścieżki zacieśniania przez Fed, gdyż CME's Fed WatchTool przewiduje obecnie większą podwyżkę stóp o 75 punktów bazowych w najbliższą środę, z prawdopodobieństwem 93,7% w momencie pisania tego tekstu. Kolejny taki sam ruch jest przewidywany na następnym posiedzeniu w lipcu, z prawdopodobieństwem 69,9%. [2]

Obawy przed stagflacją

Oczekiwania na jeszcze bardziej agresywny cykl zacieśniania przez Fed po ostatnim wzroście inflacji zwiększyły obawy przed stagflacją. Według wstępnych danych z zeszłego miesiąca (drugi odczyt), PKB Stanów Zjednoczonych spadł w pierwszym kwartale o 1,5%, chociaż urzędnicy Fed w dużej mierze odrzucili recesję - zwykle definiowaną jako dwa kwartały spadku z rzędu

Jak już wcześniej pisaliśmy, komentarz p. Powella o "miękkim lub łagodnym lądowaniu" [1] nie wzbudza zbytniej wiary w zdolność Fed do okiełznania inflacji bez pogrążenia gospodarki w recesji i spowodowania kolejnego wzrostu bezrobocia. Co więcej, Fed stracił nieco wiarygodności w związku ze swoją wcześniejszą "przejściową" narracją, co zwiększa ryzyko popełnienia błędu w polityce.

Analiza SPX500

Nowy wzrost inflacji, oczekiwania na bardziej agresywne działania monetarne ze strony Fed, obawy przed stagflacją i inne czynniki wywołały nową falę awersji do ryzyka, co było widoczne na rynkach obligacji i akcji

W poniedziałek SPX500 nie tylko znalazł się na najniższym poziomie od marca 2021 r., ale również zamknął się na terytorium niedźwiedzia. Indeksowi udało się tego uniknąć w zeszłym miesiącu, ale zakończył poniedziałek z ponad 20% stratą od swoich styczniowych rekordowych maksimów, co jest powszechnie uważane za próg dla takiego określenia

Spowodowało to wznowienie trendu spadkowego - być może nieco szybciej niż się spodziewaliśmy - i wystawiło indeks na działanie niskich poziomów z 2021 roku (3 664), podczas gdy ruchy poniżej 3 500 będą prawdopodobnie wymagały nowego katalizatora.

Dziś jednak SPX500 rozpoczyna odbicie o ok. 1%, próbując wyjść z rynku niedźwiedzia. Może to dać mu szansę na podważenie poniedziałkowej luki i odzyskanie rejonu 3 900, ale do wzrostu w kierunku EMA200 powyżej 4 000 konieczna będzie trwała poprawa nastrojów.

Należy zachować ostrożność przed środową decyzją Fed, która może potencjalnie spowodować zwiększoną zmienność i wygenerować duże ruchy, zwłaszcza po niedawnym przeszacowaniu oczekiwań rynkowych.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referencje

1

Znaleziono 14 cze 2022 https://www.federalreserve.gov/mediacenter/files/FOMCpresconf20220504.pdf

2

Znaleziono 26 maj 2024 https://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/countdown-to-fomc.html#

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników

Widget Spreads: Kiedy wyświetlane są spready statyczne, liczby odzwierciedlają czasowe migawki od momentu zamknięcia rynku. Spready są zmienne i podlegają opóźnieniom. Ceny pojedynczych akcji są opóźnione o 15 minut. Dane dotyczące spreadów służą wyłącznie do celów informacyjnych. FXCM nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub opóźnienia, jak również za działania oparte na tych informacjach.