SPX500 odbija się od dna rynku niedźwiedzia

  • SPX500
    (${instrument.percentChange}%)

Analiza SPX500

Na początku miesiąca indeks znalazł się na terytorium niedźwiedzia, a w zeszłym tygodniu, po agresywnej podwyżce stóp przez Fed, spadł do najniższego poziomu od 2020 roku. Amerykański bank centralny podniósł stopy o 75 punktów bazowych, co było największym ruchem od prawie 30 lat, reagując na powrót inflacji CPI.

Prezes Powell zapowiedział, że na następnym posiedzeniu w lipcu podwyżka wyniesie 50 lub 75 punktów bazowych, a urzędnicy obniżyli prognozy wzrostu gospodarczego i przewidują wyższe bezrobocie. [1]

W tym tygodniu Powell ponownie podkreślił zaangażowanie banku w walkę z inflacją, a gubernator Bowman opowiedział się za kolejnym ruchem o 0,75% w lipcu i podwyżkami "o co najmniej 50 punktów bazowych na kilku kolejnych posiedzeniach ". [2]

Ostatni komentarz nie wniósł nic nowego do debaty publicznej i choć bank jest bardzo jastrzębi, nie ma poczucia, że "wszystko, co trzeba". Co więcej, być może bank osiągnął już szczyt jastrzębiej postawy, gdyż nie przewiduje bardziej agresywnych ruchów niż te, które wykonał w ubiegłym tygodniu.

Dało to Wall Street szansę na odreagowanie, a indeks SPX500 próbuje wyjść z rynku niedźwiedzia, w który wszedł w zeszłym tygodniu, tracąc około 20% w stosunku do rekordowych poziomów w momencie pisania tego tekstu.

Handluj wiadomościami: Zobacz nasz kalendarz ekonomiczny

Rajd ulgi sprawia, że w centrum uwagi znajduje się EMA200 (3 960-78), ale do podważenia tego poziomu potrzebny będzie katalizator. Zamknięcie powyżej tego poziomu wstrzyma spadkową tendencję i może dać szansę na spojrzenie w kierunku opadającej linii trendu z marca (na poziomie ok. 4 150).

Jak na razie odbicie jest ograniczone do poziomu 38,2% Fibonacciego z czerwcowego maksimum/niskiego spadku, podczas gdy obawy o stagflację utrzymują się, ponieważ osiągnięcie miękkiego lądowania może być trudnym zadaniem dla banku centralnego.

Niedźwiedzie nadal kontrolują sytuację i SPX500 pozostaje w niebezpiecznym położeniu. Istnieje duże ryzyko osiągnięcia nowych minimów (3 637), choć może być za wcześnie, by mówić o ruchach poniżej 3 500.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referencje

1

Znaleziono 24 cze 2022 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcpresconf20220615.htm

2

Znaleziono 17 kw. 2024 https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/bowman20220623a.htm

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników

Widget Spreads: Kiedy wyświetlane są spready statyczne, liczby odzwierciedlają czasowe migawki od momentu zamknięcia rynku. Spready są zmienne i podlegają opóźnieniom. Ceny pojedynczych akcji są opóźnione o 15 minut. Dane dotyczące spreadów służą wyłącznie do celów informacyjnych. FXCM nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub opóźnienia, jak również za działania oparte na tych informacjach.