NAS100 wspierany przed wynikami spółek technologicznych

  • FAANG
    (${instrument.percentChange}%)
  • NAS100
    (${instrument.percentChange}%)

Analiza NAS100

Sektor technologiczny znajduje się w centrum uwagi w tym tygodniu, jako że największe potęgi technologiczne ogłaszają swoje wyniki kwartalne, począwszy od Microsoftu i Alphabet (Google) dzisiaj, a następnie Meta Platforms (Facebook), Amazon.com i Apple w ciągu następnych kilku dni.

To wszystko po zeszłotygodniowych wynikach Tesli, które były mocne pomimo obaw o popyt, a także imponującym wzroście liczby abonentów Netflixa, który był pierwszym z FAANGów, który przedstawił raport.

Pozytywne wyniki w tym tygodniu mogą pomóc NAS100 przedłużyć ostatnie odbicie od ponad rocznych minimów, ale należy zachować ostrożność, ponieważ w czwartek spodziewamy się aktualizacji inflacji PCE i wstępnego PKB za III kwartał z USA, co również może wpłynąć na trajektorię.

Indeks technologiczny pozostaje konstruktywny w tym tygodniu, obserwując kluczowy obszar oporu. Sonduje EMA200, po której następuje linia trendu wzrostowego od letnich maksimów oraz 38,2% Fibonacciego spadku od tych maksimów do październikowych minimów, w okolicach 11.560-11.693.

Dzienne zamknięcia powyżej tego poziomu mogłyby przesunąć krótkoterminowy bias na górę i otworzyć drzwi do powrotu powyżej 12.000-12.080.

Jesteśmy jednak ostrożni na tym etapie, ponieważ poniżej poziomu 11 560-11 693, odrodzenie jest postrzegane jako ograniczona korekta i ryzyko pozostaje po stronie spadkowej. W związku z tym NAS100 jest nadal podatny na ruchy poniżej 11.000 i istnieje możliwość osiągnięcia nowych minimów w kierunku 10.089, choć to ostatnie jest na razie trudniejsze.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników

Widget Spreads: Kiedy wyświetlane są spready statyczne, liczby odzwierciedlają czasowe migawki od momentu zamknięcia rynku. Spready są zmienne i podlegają opóźnieniom. Ceny pojedynczych akcji są opóźnione o 15 minut. Dane dotyczące spreadów służą wyłącznie do celów informacyjnych. FXCM nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub opóźnienia, jak również za działania oparte na tych informacjach.