NAS100 osłabiony po ostrzeżeniu o zyskach spółki Snap

 • FAANG
  (${instrument.percentChange}%)
 • META.us
  (${instrument.percentChange}%)
 • NAS100
  (${instrument.percentChange}%)
 • SPX500
  (${instrument.percentChange}%)
 • SNAP.us
  (${instrument.percentChange}%)

Ostrzeżenie o zyskach Snap'a

W czwartym kwartale ubiegłego roku firma zajmująca się mediami społecznościowymi i komunikatorami zdołała po raz pierwszy od czasu wejścia na giełdę odnotować zyski, osiągając dochód netto w wysokości 23 milionów dolarów, ale od tego momentu sytuacja zaczęła się pogarszać. [1]

W najnowszych, kwietniowych wynikach finansowych za I kwartał Snap odnotował stratę netto w wysokości około 360 mln USD, skorygowany zysk EBITDA spadł do 64,468 mln USD z 326,793 mln USD w IV kwartale, a przychody do 1,062 mld USD z prawie 1,3 mld USD w IV kwartale. [2]

Prognozy na II kwartał również nie były szczególnie zachęcające, ponieważ firma przewidywała, że skorygowany zysk (EBITDA) znajdzie się na poziomie od progu rentowności do 50 mln USD, natomiast przychody miały wzrosnąć o 20%-25% w ujęciu rocznym, co pozwoliłoby przekroczyć poziom 1,113 mld USD.

We wtorek Snap opublikował jednak ostrzeżenie dotyczące przychodów i zysków w swoim raporcie 8-K złożonym w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Na podstawie tego dokumentu spółka uważa, że jej przychody i skorygowane zyski (EBITDA) nie osiągną dolnej granicy prognozy na II kwartał 2022 roku. [3]

Jako powód obniżenia prognozy firma podała otoczenie makroekonomiczne, które "pogorszyło się bardziej i szybciej niż przewidywano ", ale pozostaje "podekscytowana " długoterminowymi możliwościami rozwoju swojej działalności.

Reakcja rynku

SNAP.us spadł do dwuletnich minimów we wtorek po ostrzeżeniu o zyskach i zamknął dzień ze stratami przekraczającymi 40%. To pociągnęło w dół giganta mediów społecznościowych Meta (Facebook), jako że FB.us stracił ponad 7%, podczas gdy FXCM's FAANG Stock Basket, który zawiera Facebook i innych technologicznych heavyweightów, spadł o około 4%.

Spółki takie jak Snap, które nie są rentowne, są szczególnie narażone na skutki obecnej wysokiej inflacji i wysokich stóp procentowych, podczas gdy szerszy sektor technologiczny również cierpi z powodu tych warunków i awersji do ryzyka wynikającej z obaw przed stagflacją i innych czynników.

Analiza NAS100

Spojrzenie na indeks NAS100 jest wymowne, ponieważ znajduje się on zdecydowanie na terytorium niedźwiedzia, tracąc około 30% od rekordowego poziomu z listopada, a jednocześnie tracąc prawie 50% z rajdu od pandemicznych minimów do wspomnianego wyżej poziomu.

Szerszy indeks SPX500 również ma za sobą zły rok i w zeszłym tygodniu zanotował najgorszy dzień od ponad 2 lat, ale jak dotąd udało mu się uniknąć rynku niedźwiedzia, tracąc mniej niż 20% od styczniowych maksimów wszech czasów.

NAS100, po wczorajszym spadku, pozostaje dziś stonowany, notując ósmy z rzędu negatywny tydzień. W piątek odnotował najniższy poziom od końca 2020 r. i istnieje ryzyko ponownego spadku w kierunku 10 956, ale nie jesteśmy pewni, czy niedźwiedzie są gotowe na podważenie tego obszaru i spoglądają w kierunku 10 088.

Mimo negatywnego wydźwięku, indeks próbuje złapać oddech i odbicie w kierunku połowy 12 000 nie byłoby zaskoczeniem, ale do dalszego odbicia potrzebny byłby sentyment sprzyjający ryzyku i na tym etapie trudno nam dostrzec, co mogłoby prowadzić w kierunku EMA200 (12 900).

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referencje

1

Znaleziono 25 maj 2022 https://s25.q4cdn.com/442043304/files/doc_financials/2021/q4/Q4'21-Earnings-Release.pdf

2

Znaleziono 25 maj 2022 https://s25.q4cdn.com/442043304/files/doc_financials/2022/q1/Q1-2022-Earnings-Release.pdf

3

Znaleziono 07 gru 2022 https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001564408/d7bf1c16-b7a7-4e90-942b-169f17cc954a.pdf

Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników

Widget Spreads: Kiedy wyświetlane są spready statyczne, liczby odzwierciedlają czasowe migawki od momentu zamknięcia rynku. Spready są zmienne i podlegają opóźnieniom. Ceny pojedynczych akcji są opóźnione o 15 minut. Dane dotyczące spreadów służą wyłącznie do celów informacyjnych. FXCM nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub opóźnienia, jak również za działania oparte na tych informacjach.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}