Złoto wycofuje się po wykupieniu

  • XAUUSD
    (${instrument.percentChange}%)

Wykres tygodniowy

Złoto cofnęło się dzisiaj, nadając tygodniowej świecy kształt odwróconego młota. Świeca tygodniowa jeszcze się nie otworzyła, ale ogon sprzedaży zbiega się ze stanem wykupienia na wskaźniku RSI (czarna elipsa). Spadek ten jest prawdopodobnie efektem realizacji zysków, ponieważ rynki odbijają się od nadmiernie rozciągniętych poziomów i przyjmują dziś postawę ryzykowną, a kupujący szukają okazji. Co więcej, ryzyko geopolityczne może w niewielkim stopniu przekładać się na obecne ceny, jednak nadal dominuje niepewność. W związku z tym złoto, jako bezpieczna przystań, jest nadal interesującym aktywem, a cofnięcia mogą znaleźć wsparcie. Jeśli tygodniowy wskaźnik stochastyczny będzie oscylował wokół poziomów 80+, długoterminowe momentum będzie wzrostowe.

Analiza krótkoterminowa

Wykres po lewej stronie przedstawia dzienne ramy czasowe dla XAUUSD - cena znajduje się w strefie hossy złota, pomiędzy górnymi niebieskimi i czerwonymi wstęgami. Tak długo, jak wykres dzienny utrzymuje się w tym obszarze, jest to byczy trend dla metalu szlachetnego. Wykres po prawej stronie pokazuje godzinową ramę czasową XAUUSD. Złoto cofnęło się do konfluencji wsparcia, tzn. S1 pivot pokrywa się z oporem ceny zamienionym na wsparcie (zielony zacieniony poziom). Aby ocenić siłę tego poziomu, EMA i stochastyczne muszą być pozytywne (czarne elipsy). Takie bycze nastawienie będzie sugerować, że uczestnicy rynku celują w tę konfluencję i wykorzystują ją jako platformę do "kupowania spadków". Jeśli tak się stanie, sentyment może się zmieniać z risk-on na risk-off.

Featured Image by istara from Pixabay

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników

Widget Spreads: Kiedy wyświetlane są spready statyczne, liczby odzwierciedlają czasowe migawki od momentu zamknięcia rynku. Spready są zmienne i podlegają opóźnieniom. Ceny pojedynczych akcji są opóźnione o 15 minut. Dane dotyczące spreadów służą wyłącznie do celów informacyjnych. FXCM nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub opóźnienia, jak również za działania oparte na tych informacjach.