Złoto rozpoczyna listopad z optymizmem, po tym jak straciło wiele

  • USDOLLAR
    (${instrument.percentChange}%)
  • XAUUSD
    (${instrument.percentChange}%)

Analiza XAU/USD

Fed od marcowego liftingu, w swoim najbardziej agresywnym cyklu zacieśniania od co najmniej trzech dekad, dostarczył 300 punktów bazowych podwyżek stóp w celu przywrócenia stabilności cen. Było to główne źródło siły dla dolara amerykańskiego, górujące nad innymi aktywami.

USD/JPY osiągnął w zeszłym miesiącu 32-letnie maksima, EUR/USD spadł poniżej parytetu po raz pierwszy od dwudziestu lat, a GBP/USD spadł do najniższych poziomów wszech czasów po minibudżetowej porażce

Złoto nie zostało oszczędzone przez Fed i dolara amerykańskiego, ponieważ po silnym początku roku, załamało się w potężnej siedmiomiesięcznej serii strat, nie widzianej od wielu dekad.

Jak pisałem w przeszłości, XAU/USD zarejestrował formację podwójnego szczytu (szczyty z sierpnia 2020 r. i marca 2022 r.), a obecnie zamknął dwa kolejne miesiące poniżej odpowiedniej linii szyi i 38,2% Fibonacciego z niżu z 2015 r. i wyżu z 2020 r. (1.682-76).

Handluj wiadomościami: Zobacz nasz kalendarz ekonomiczny

Naraża to metal szlachetny na pokonanie 50% Fibonacciego (1.561) i jeśli formacja ta zostanie potwierdzona, istnieje możliwość dalszych strat w kierunku 200-miesięcznej EMA w okolicach 1.230.

Taki ruch potrzebowałby jednak czasu na rozegranie fundamentów, które musiałyby nadal działać na niekorzyść złota. Patrząc na mniejsze ramy czasowe, XAU/USD próbuje podjąć walkę na początku listopada, choć o kolejnej nodze ruchu zadecyduje prawdopodobnie dzisiejsza'decyzja Fed w sprawie stóp procentowych.

Metal szlachetny jest dzisiaj konstruktywny, patrząc na kluczowy obszar 1,968-75, który zawiera EMA200 i dolną granicę dziennej chmury Ichimoku. Przełamanie powyżej tego obszaru może wymagać katalizatora, ale udany wysiłek przyniósłby szerszy rejon 1711-29 w centrum uwagi. Obejmuje on październikowy szczyt oraz linię trendu spadkowego biegnącą od letnich maksimów.

Pomimo optymistycznego początku bieżącego miesiąca, zwyżki są chronione przez silne skupiska oporów i nastawienie jest wyraźnie spadkowe. XAU/USD pozostaje w niepewnym położeniu i jest zagrożony nowymi 2+-letnimi dołkami (1,614), ale 1,560 jest na razie odległe.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników

Widget Spreads: Kiedy wyświetlane są spready statyczne, liczby odzwierciedlają czasowe migawki od momentu zamknięcia rynku. Spready są zmienne i podlegają opóźnieniom. Ceny pojedynczych akcji są opóźnione o 15 minut. Dane dotyczące spreadów służą wyłącznie do celów informacyjnych. FXCM nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub opóźnienia, jak również za działania oparte na tych informacjach.